Del denne siden

Lagre spillagringene dine i nettskyen

Spille et lagret spill på flere konsoller

Hvis du har flere Xbox 360-konsoller eller vil spille spill hos en venn, kan du lagre spillagringene dine i nettskyen (på våre Xbox Live-servere). Når spillagringen din er lagret i nettskyen, kan du fortsette å spille spillet på en annen Xbox 360-konsoll, akkurat fra der du var.

Merknader

 • Hvis du vil spille en spillagring i nettskyen på en konsoll, må konsollen være koblet til Xbox Live-serverne. Spillagringer i nettskyen kan ikke spilles uten en Internett-tilkobling.
 • Xbox-profilen må lastes ned til konsollen som du vil spille en spillagring i nettskyen på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned Xbox Live-profilen til en annen konsoll, kan du se Laste ned, flytte eller slette Xbox Live-profilen.

Cloud Saved Games

Konfigurere nettlagring for spillagringer

Når du skal bruke nettskylagring for spillagringene dine, trenger du:

 • Et Xbox Live Gold-abonnement
 • En konsoll koblet til Xbox Live-tjenesten
 • 514 MB ledig lagringsplass på konsollen (lokal hurtigbuffer)

Trinn 1: Aktivere Cloud Saved Games (for en konsoll)

 1. Fra Xbox-dashbordet går du til Innstillinger og velger deretter System.
 2. Velg Lagring, og velg deretter Spill lagret på nettet.
 3. Velg Aktiver spill lagret på nettet.

En lokal hurtigbuffer reserveres på konsollen, og du kan nå lagre eller flytte spillagringer til nettskyen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne hurtigbufferen, kan du se delen under Når lastes spillagringen min opp til nettskyen .

Hvis du får en feilmelding når du aktiverer spillagring i nettsky, kan du se Feilsøke spillagringer i nettskyen.

Trinn 2: Lagre eller flytte en spillagring til nettskyen

 • Nytt spill: Når du starter et nytt spill, blir du som regel spurt om hvor du vil lagre spillfremdriften (spillagringen din). Hvis du har aktivert Spill lagret på nettet (trinn 1), velger du Spill lagret på nettet som lagringsenhet. Hver gang du nå logger på Xbox-profilen og spiller spillet, lagres spillagringen din automatisk i nettskyen.
 • Eksisterende spillagringer: Hvis du har en eksisterende spillagring som du vil lagre i nettskyen, kan du flytte spillagringen til nettskyen. Slik gjør du det:
 1. Logg på Xbox-profilen din.
 2. Gå til Innstillinger, og velg deretter System.
 3. Velg Lagring.
 4. Velg lagringsenheten med spillagringen som du vil flytte til nettskyen.
 5. Velg Spill.
 6. Velg spillet med spillagringen din.
 7. Velg spillagringen.
 8. Velg Flytt.
 9. Velg Spill lagret på nettet.

Du kan kopiere, flytte eller slette spillagringer som er lagret i nettskyen, akkurat som når du vil kopiere, flytte eller slette elementer på harddisken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kopiere, flytte eller slette innhold.

Bruke en spillagring i nettskyen på en annen konsoll

 1. Logg på Xbox-profilen din.
 2. Aktivere Spill lagret å nettet (se Trinn 1: Aktiver spill lagret på nettet over).
 3. Start spillet med spillagringen i nettskyen.
 4. Velg Spill lagret på nettet som lagringsenhet når du blir bedt om det.

Nå kan du spille på den andre konsollen (inkludert en Xbox One-konsoll for bakoverkompatible spill) akkurat der du var sist. Når du er ferdig med å spille, lagres spillagringen din i nettskyen.

Når lastes spillagringen min opp til nettskyen?

Når du spiller et spill, mellomlagres spillagringen lokalt på konsollen. Når du avslutter spillet, flyttes spillagringen automatisk til nettskyen. Du trenger ikke å foreta deg noe for at dette skal skje (annet enn de to trinnene ovenfor). Hvis du ser på Aktive nedlastinger-listen, kan du se statusen for spillagringen som lastes opp til nettskyen (hvis du vil se dine aktive nedlastinger, trykker du Guide -knappen  på kontrolleren, velger Spill og apper og velger deretter Aktive nedlastinger).

Har du det travelt med å slå av konsollen?

Ikke bekymre deg. Du kan slå av konsollen før en spillagring er lastet opp til nettskyen. Når du slår av konsollen, står konsollen i lav strømmodus til spillagringen er lastet opp til nettskyen (så lenge konsollen har strøm og er koblet til Internett, vel å merke).

Viktig!  Hvis du kobler strømmen fra konsollen eller kobler konsollen fra Internett, stoppes opplastingen av spillagringen til neste gang du kobler konsollen til Xbox Live-tjenesten. Hvis dette skjer, kan du ikke bruke spillagringen på andre konsoller. Hvis det oppstår en feil som er knyttet til spillagringer i nettskyen, kan du se Feilsøke spillagringer i nettskyen.

Deaktivere nettlagring for spillagringer

Det finnes to alternativer for å deaktivere nettlagring for spillagringer:

 1. Flytte spillagringer fra nettskyen og deaktivere nettlagring

  Først må du flytte spillagringene dine fra nettskyen. Se Kopiere, flytte eller slette innhold for informasjon om hvordan du flytter innhold fra en lagringsenhet til en annen (for eksempel fra Spill lagret på nettet til harddisken).

  Når du har gjort dette, kan du deaktivere nettlagring. Slik gjør du det:

  1. Fra Xbox 360-dashbordet går du til Innstillinger og velger deretter System.
  2. Velg Lagring.
  3. Merk Spill lagret på nettet, og trykk deretter Y-knappen  på kontrolleren.
  4. Velg Deaktiver spill lagret på nettet.
 2. Beholde spillagringer i nettskyen og deaktivere nettlagring

  Du kan deaktivere nettlagring på en enkel konsoll og beholde spillagringene dine i nettskyen som du kan bruke på en annen konsoll. Slik gjør du det:

  1. Fra Xbox-dashbordet går du til Innstillinger og velger deretter System.
  2. Velg Lagring, og velg deretter den primære lagringsenheten
  3. Velg Systemelementer, og velg deretter Konsollkopi for nettlagring.
  4. Velg Slett.

Obs!  Du blir bedt om å bekrefte at du vil beholde spillagringene dine i nettskyen. Fremtidige oppdateringer til spillagringene kommer ikke til å bli synkronisert med denne konsollen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Lagre spillagringene dine i nettskyen, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden