Kopiere, flytte eller slette lagrede spill, profiler og avatarutstyr på Xbox 360

Oversikt

Du kan kopiere, flytte eller slette innhold, for eksempel lagrede spill, profiler og avatarutstyr, mellom ulike Xbox 360-lagringsenheter. Du kan deretter bruke lagringsenheten til å flytte innholdet til en annen Xbox 360-konsoll.

På denne siden

Kopiere, flytte eller slette enkeltartikler

 1. Gå til Innstillinger fra Hjem-skjermen for Xbox, og velg deretter System.
 2. Velg Lagring.
 3. Velg lagringsenheten med innholdet du vil kopiere, flytte eller slette:
  • Harddisk: Harddisken til konsollen.
  • Nettlagrede spill: Lagringsplass på våre Xbox Live-servere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre de lagrede spillene dine i skyen.
  • USB Lagring Enhet: En USB-lagringsenhet, for eksempel en USB-flash-enhet som er koblet til konsollen. Hvis du vil vite mer om USB-flash-enheter, kan du se Kundestøtte for USB-flash-enhet for Xbox 360.
  • Minne Enhet: En minneenhet som er koblet til den originale Xbox 360-konsollen.
 4. Velg hvilken type innhold du vil kopiere, flytte eller slette:
Størrelsen på ulike innholdskategorier på en Xbox 360-harddisk, for eksempel Spill og apper og Spillerprofil, vises på en skjerm. Nederst er det knapper kalt Velg, Tilbake, Sletter forslag og Overfør innhold.
 1. Klikk for å velge elementet du vil kopiere, flytte eller slette, i innholdstypen du valgte. Hvis du vil flytte flere elementer samtidig, kan du se Kopiere eller flytte flere elementer ved å bruke alternativet Overfør innhold.
 2. Velg Kopier, Flytt eller Slett.
  • Hvis du skal kopiere eller flytte innhold: Velg lagringsenheten du vil kopiere eller flytte elementet eller elementene til.

   Obs! Når du har kopiert eller flyttet innholdet fra konsollen til en lagringsenhet, går det greit å gjenta dette trinnet, men i stedet velge Slett hvis du vil slette innholdet.

  • Hvis du sletter innhold: Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Kopiere eller flytte flere elementer ved å bruke alternativet Overfør innhold

Du kan bruke alternativet Overfør innhold til å flytte flere artikler mellom lagringsenheter. Slik gjør du det:

Obs!

 • Xbox-dashbordet er ikke tilgjengelig under innholdsoverføring.
 • Hvis innholdsoverføringen blir avbrutt av en eller annen grunn, forblir innholdet på kildelagringsenheten, og du kan når som helst starte innholdsoverføringen på nytt.
 • Hvis du har kjøpt en ny Xbox 360-konsoll, kan du bruke alternativet Overfør innhold og overføringskabelen for Xbox 360-harddisker til å flytte Xbox 360-innholdet til den nye konsollen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke overføringskabelen for Xbox 360-harddisker.
 1. Gå til Innstillinger fra Hjem-skjermen for Xbox, og velg deretter System.
 2. Velg Lagring.
 3. Merk lagringsenheten som har innholdet du vil overføre, og trykk deretter på J for å vise enhetsalternativene.
 4. Velg Overfør innhold.
Enhetsalternativer-fanen vises på en skjerm med alternativet Overfør innhold uthevet.
 1. Velg lagringsenheten du vil overføre innholdet til.
 2. Velg innholdstypen du vil overføre, og velg deretter Start for å starte overføringen.
Overfør innhold-fanen vises på en skjerm med alternativet Spillerprofil uthevet.

  Indikatoren for tilgjengelig plass blir rød: Hvis lagringsenheten du vil overføre innholdet til, ikke har nok plass til innholdet du prøver å overføre, blir indikatoren under Tilgjengelig plass rød, som betyr at du må redusere innholdsmengden du overfører. Slik gjør du det.

  1. Velg innholdet du overfører.
  2. Gjør ett av følgende på kontrolleren:
   • Slik fjerner du alle elementene: Trykk på X.
   • Slik fjerner du enkeltelementer:
    1. Trykk på A for å vise enkeltelementer.
    2. Velg elementet eller elementene, og trykk på A på nytt.
    3. Trykk på B for å gå tilbake til forrige skjerm.
    4. Velg Start for å starte overføringen på nytt.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kopiere, flytte eller slette lagrede spill, profiler og avatarutstyr på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?