Overføre flere spill om gangen på Xbox One

Du har koblet en ekstern lagringsenhet til Xbox One og vil flytte flere spill om gangen. (Du kan flytte ett spill om gangen ved å gå til spill- og appsamlingen, velge et spill, trykke på menyknappen på kontrolleren og velge Administrer spill.)

Slik flytter eller kopierer du flere spill om gangen:

  1. Koble til en ekstern lagringsenhet (som må ha USB 3.0 eller raskere, 256 GB lagringsplass eller mer og være formatert for Xbox One).
  2. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden, og gå deretter til System > Innstillinger > System > Lagring.
  3. Velg lagringsenheten du vil flytte eller kopiere fra, velg Overfør, og foreta deretter valgene. Velg alle eller bare noen spill, og velg Kopier valgte eller Flytt valgte.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Overføre flere spill om gangen på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?