Bruke spilltranskripsjon med Halo Wars 2

Spilltranskripsjon konverterer tale i spillet til tekst som du kan lese på skjermen. Det kan også lese chatteteksten du skriver inn, høyt til andre spillere.

Aktivere spilltranskripsjon

På Xbox One

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden, og velg deretter Velg System > Innstillinger > Hjelpemiddel > Spilltranskripsjon.
 2. Hvis du vil transkribere de andre spillernes stemmer til tekst, velger du Tale-til-tekst på.
 3. For å få chatteteksten lest høyt til andre spillere velger du Tekst til tale på. For å velge stemmen som de andre spillerne hører når chatteteksten leses høyt, velger du en av de tilgjengelige stemmene i menyen Tekst-til-tale-stemme.
 4. Hvis du vil at bestemte ord som vises på skjermen i spill, skal leses høyt, velger du La spill lese til meg.

I Windows 10

 1. Åpne Xbox-appen og gå til Innstillinger > Generelt > Transkripsjon av spillechat.
 2. Hvis du vil transkribere de andre spillernes stemmer til tekst, velger du Tale-til-tekst på.
 3. For å få chatteteksten lest høyt til andre spillere velger du Tekst til tale på.
 4. For å velge stemmen som de andre spillerne hører når chatteteksten leses høyt, velger du en av de tilgjengelige stemmene i menyen Tekst-til-tale-stemme.

Bruke spilltranskripsjon med Halo Wars 2

Hvis du spiller Halo Wars 2, må alle profiler som skal bruke spilltranskripsjon, følge denne fremgangsmåten i spillet:

 1. Start Halo Wars 2.
 2. Gå til Hovedmeny og velg Alternativer og tillegg > Spill.
 3. Angi On for alternativet Enable ease of access shortcuts .
 4. Bli med andre Hjelpemiddel-brukere ved å godta en spillinvitasjon eller bruke alternativet Bli med i spill.

Slik bruker du hurtigtaster for Hjelpemiddel i Halo Wars 2:

 • Når det gjelder tale til tekst, trykker du på RT + R3 (Xbox One) eller O-tasten (Windows 10) tekstboksen for transkripsjon av spillechat. Tekstboksen åpnes automatisk hvis talechat mottas, og den holdes åpen i 5 til 10 sekunder før den lukkes.
 • Når det gjelder tekst til tale, trykker du på RT + L3 (Xbox One) eller SKIFT+K (Windows 10) for å åpne det virtuelle tastaturet. Meldinger leses høyt gjennom hodetelefonene eller høyttalerne til mottakeren, og de viser som en tekstmelding i tekstboksen for transkripsjon av spillechat.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke spilltranskripsjon i Halo Wars 2, kan du prøve disse forslagene:
 • Sjekk at alle som bruker spilltranskripsjon, har koblet til et headset før spillet startes.
 • Få alle som bruker spilltranskripsjon, til å kontrollere personverninnstillingene:
  • På Xbox One:
   1. Trykk på Xbox‑knappen for å åpne guiden, velg System > Innstillinger og deretter Konto > Personvern og nettsikkerhet > Personvernerklæring for Xbox Live > Vis detaljer og tilpass > Kommunikasjon og flerspiller. Under Andre kan kommunisere med tale, tekst eller invitasjoner velger du Alle.
   2. Trykk på B-knappen for å gå tilbake til Personvernerklæring for Xbox Live og velge Påloggingsstatus og logg. Under Andre kan se om du er pålogget velger du Alle.
  • På Windows 10:
   • Logg på Personvern og nettsikkerhet for Xbox. Gå til Personvern-fanen, bla ned til Andre kan kommunisere med tale, tekst eller invitasjoner og Se om du er pålogget, velg Alle for begge og deretter Lagre.
 • Hvis du kan høre talechat, men ikke kan motta tale til tekst, må alle som bruker spilltranskripsjon, starte spillet på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke transkripsjon av spillechat på Xbox One.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke spilltranskripsjon med Halo Wars 2, som du leste om, eller om et annet problem?