Retningslinjer for helse og sikkerhet for Kinect for Xbox One

Kinect og barn

Før barna får bruke Kinect-sensoren for Xbox One:

 • Avgjør hvordan hvert barn skal få lov til å bruke sensoren (spille spill, chatte eller utveksle videomeldinger med andre spillere på Internett), og om de bør ha tilsyn under disse aktivitetene.
 • Hvis du har tenkt å la barn bruke sensoren uten tilsyn, er det viktig at du først forklarer all relevant sikkerhets- og helseinformasjon og alle viktige instruksjoner.

Sørg for at barn som bruker Kinect for Xbox One, spiller på en trygg måte og innenfor anbefalte grenser. Pass på at de forstår hvordan systemet skal brukes på riktig måte.

Pass på at du har nok plass til å bevege deg fritt

Spilling med Kinect-sensoren for Xbox One krever ulike grader av bevegelse, avhengig av spillet. Pass på at du ikke kommer borti, løper inn i eller snubler i andre spillere, tilskuere, kjæledyr, møbler eller andre gjenstander under spillingen. Hvis du kommer til å stå og/eller bevege deg under spillet, må du også ha gode sko (eller ingen sko) og stå på et passende underlag.

Før spillet starter

 • Se i alle retninger (høyre, venstre, fremover, bakover, ned og opp) etter gjenstander du kan komme til å slå til eller snuble i.
 • Sørg for at spilleområdet er langt nok unna vinduer, vegger, trapper og så videre.
 • Kontroller at du ikke kan komme til å snuble i for eksempel leker, møbler eller løse tepper. Vær også oppmerksom på eventuelle barn og kjæledyr i området. Flytt om nødvendig gjenstander bort fra spilleplassen.
 • Ikke glem å se opp. Vær oppmerksom på lamper, vifter og andre gjenstander over hodet ditt når du vurderer spilleplassen.

Under spillet

 • Stå langt nok unna TVen for å unngå å treffe den.
 • Ha tilstrekkelig avstand til andre spillere, tilskuere og kjæledyr. Denne avstanden kan variere fra spill til spill, så tenk gjennom hvordan du kommer til å spille når du vurderer hvor langt unna du må være.
 • Vær oppmerksom på gjenstander eller personer du kan treffe eller snuble i. Personer og gjenstander kan komme inn på spilleplassen mens du spiller, så vær alltid oppmerksom på omgivelsene.

Sørg for at du alltid har gode sko (eller ingen sko) og at du står på et egnet underlag når du spiller:

 • Spill på et jevnt gulv der det er tilstrekkelig traksjon for spillaktiviteter.
 • Sørg for at du har egnet skotøy for spilling (ingen høye heler, sandaler osv.) eller at du går barfot, hvis det er nødvendig.
Ordne alle kabler og ledninger slik at mennesker og kjæledyr ikke snubler i dem eller ved et uhell drar i dem når de beveger seg på eller gjennom plassen. Når sensoren og konsollen ikke er i bruk, kan det være lurt å koble alle kabler og ledninger fra sensoren og konsollen, slik at de er utenfor barns og kjæledyrs rekkevidde. Ikke la barn leke med kabler og ledninger.

Unngå gjenskinn

Du kan minimere anstrengelse av øynene som skyldes gjenskinn, ved å gjøre følgende:

 • Hold en tilstrekkelig stor avstand fra TVen eller skjermen og Kinect-sensoren for Xbox One.
 • Plasser TVen eller skjermen og Kinect-sensoren for Xbox One borte fra lyskilder som kan skape gjenskinn, eller bruk gardiner, rullegardiner, persienner eller lignende til å regulere lysmengden.
 • Velg behagelig naturlig lys som minimerer gjenskinn og belastningen på øynene og øker kontrasten og skarpheten.
 • Juster lysstyrken og kontrasten på TVen eller skjermen.

Fotosensitive anfall

Noen få mennesker kan oppleve anfall når de eksponeres for enkelte visuelle bilder, deriblant blinkende lys eller mønstre som kan forekomme i videospill. Selv mennesker som ikke før har opplevd anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert lidelse som kan forårsake disse fotosensitive epileptiske anfallene når de ser på videospill. Disse anfallene kan ha en rekke symptomer, inkludert svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller ansiktsammentrekninger, rykninger i armer og ben, desorientering, forvirring eller midlertidig bevissthetstap. Anfallene kan også føre til bevisstløshet eller krampetrekninger som kan føre til skade fordi man faller eller slår seg på gjenstander i nærheten. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du stanse spillet umiddelbart og oppsøke lege.

Foreldre må være oppmerksomme på disse symptomene eller spørre barna om dem – barn og ungdom er mer utsatt for slike anfall enn voksne. Du kan redusere faren for fotosensitive epileptiske anfall ved å ta følgende forholdsregler:

 • Sett deg lenger vekk fra skjermen.
 • Bruk en mindre skjerm.
 • Spill i et godt opplyst rom.
 • Ikke spill når du er døsig eller sliten.

Hvis du eller noen i familien har opplevd anfall eller epilepsi tidligere, bør du oppsøke lege før du begynner å spille.

Sikkerhetshensyn ved bruk av USB-kabel

Slik unngår du å skade USB-/strømkabelen:

 • Beskytt kabelen slik at ingen kan tråkke på den.
 • Ikke nykk i, knyt sammen eller lag en knekk på kabelen.
 • Ikke utsett kabelen for varmekilder.
 • Hold barn og kjæledyr unna kabelen. Ikke la dem bite i eller tygge på kabelen.
 • Når du kobler fra kabelen, trekker du i støpselet, ikke i kabelen.

Hvis USB-kabelen/strømledningen blir skadet på noen måte, må du umiddelbart slutte å bruke den og kontakte kundestøtte for Xbox for å få en ny.

Trekk ut Xbox-strømkabelen når det lyner og tordner, eller når det er lenge til den skal brukes.

Ikke overdriv spillingen

Spilling med Kinect-sensoren for Xbox One kan kreve varierende grader av fysisk aktivitet.

Forhør deg med en lege før du begynner å bruke sensoren hvis du har medisinske lidelser eller problemer som påvirker din evne til å utføre fysisk aktivitet på en trygg måte, eller hvis følgende er tilfelle:

 • Du er eller kan være gravid.
 • Du har hjerte-, åndedretts-, rygg-, leddlidelser eller andre ortopediske lidelser.
 • Du har høyt blodtrykk.
 • Du har problemer med fysiske aktiviteter.
 • Du er blitt anbefalt å begrense fysisk aktivitet.

Forhør deg med legen din før du starter treningsøvelser der du må bruke sensoren.

Ikke spill når du er påvirket av narkotika eller alkohol, og sørg for at du har tilstrekkelig balanse og fysikk til å utføre eventuelle bevegelser som kreves i spillet.

Ta regelmessige pauser

 • Stopp og hvil hvis musklene, leddene eller øynene blir trette eller såre.
 • Hvis du plutselig føler deg utmattet, kvalm, kortpustet, tett i brystet, svimmel, ukomfortabel eller får smerter, må du STOPPE SPILLET UMIDDELBART og kontakte en lege.

Ikke bruk ulisensiert tilbehør med Kinect for Xbox One

Bruk av uautorisert tilbehør eller uautoriserte gjenstander kan føre til skade på deg selv eller andre eller skade på sensoren eller andre eiendeler. Bruk av uautorisert tilbehør bryter med programvarelisensen og kan gjøre den begrensede garantien ugyldig.

Obs!  Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine på denne siden, eller hvis du har andre bekymringer om sikkerheten ved Kinect for Xbox One, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Retningslinjer for helse og sikkerhet for Kinect for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?