Gå til hovedinnhold
Del denne siden

Feilsøke oppdagelse av ekstern lagringsenhet på Xbox One

Denne artikkelen beskriver systemkravene til eksterne lagringsenheter for Xbox One, samt hva du kan gjøre hvis ikke konsollen din oppdager en tilkoblet ekstern disk.

Viktig!  Kontroller at du ikke har viktig informasjon lagret på harddisken før du konfigurerer den for bruk med Xbox One. Xbox One formaterer harddisken.

Krav

For at en ekstern lagringsenhet skal kunne lagre spill og apper fra Xbox One, må den oppfylle følgende krav:

 • Den bruker en USB 3.0-tilkobling. Hvis du bruker et USB-nettverksnav, må nettverksnavet også være USB 3.0 eller nyere.
 • Den har 256 GB eller mer ledig lagringskapasitet.
 • Den har en partisjon. Disker har som regel en forhåndsformatert partisjon. Se produsentens instruksjoner hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en partisjon på en ekstern harddisk.

Enheter som ikke oppfyller disse kravene, blir behandlet som medielagringsenheter, til for eksempel musikk eller video. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere lagring på Xbox One.

Du kan ikke koble mer enn tre eksterne disker til konsollen på én gang.

Slik oppdager du den eksterne lagrinsenheten

Når du kobler en kompatibel ekstern lagringsenhet til Xbox One for første gang, skal konsollen oppdage enheten og veilede deg gjennom konfigurasjonsprosessen.

Hvis dette ikke skjer, eller hvis du vil bekrefte senere at konsollen oppdager lagringsenheten, gjør du følgende:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg System.
 5. Velg Lagring.
 6. Velg Administrer lagringsplass. Hvis lagringsenheten står oppført, har konsollen oppdaget den. Hvis enheten ikke vises i listen, kan du prøve feilsøkingstrinnene som er beskrevet på denne siden.

Hva du kan gjøre hvis konsollen ikke oppdager en ekstern lagringsenhet.

Løsning 1: Kontroller at du har installert alle de nyeste oppdateringene for Xbox One.

Det er mulig at det finnes nye oppdateringer for Xbox One, og at du må oppdatere systemet manuelt for at det skal oppdage den eksterne enheten. Slik gjør du det:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg System.
 5. Se under Konsollinformasjon og oppdateringer. Hvis det står Oppdatering tilgjengelig, finnes det en oppdatering du må installere.
 6. Når du er ferdig med å installere oppdateringen, går du tilbake til Innstillinger og velger System og deretter Lagring. Se om enheten vises i listen.

Hvis dette ikke løser problemet, eller hvis det ikke var noen nye oppdateringer for Xbox One, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Juster strømstyringen for lagring hvis du er i modusen Øyeblikkelig på.

Kontroller om du bruker strømmodusen Øyeblikkelig på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre strøminnstillingene på Xbox One-konsollen.

Hvis Øyeblikkelig på er gjeldende strømmodus, følger du denne fremgangsmåten for å justere strømstyring for lagring:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg Strøm.
 5. Gå til Strømmodus.
 6. Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av "Når Xbox er av, skru av ekstern lagringsplass".

Hvis denne løsningen ikke løser problemet, prøver du løsningene i delen nedenfor.

Løsning 3: Prøv andre løsninger.

Her er noen andre ting du kan prøve hvis Xbox One-enheten fortsatt ikke oppdager den eksterne lagringsenheten.

 • Fjern disken og koble den til på nytt.
 • Koble disken til en annen USB-port på konsollen.
 • Utfør en "komplett omstart" av konsollen:
  1. Hold av/på-knappen foran på konsollen inne i cirka 10 sekunder.
  2. Slå på konsollen igjen og se deretter om den oppdager den eksterne disken.

Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke oppdagelse av ekstern lagringsenhet på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden