Forbedre strømmeytelsen for spill i Xbox Console Companion-appen for Windows 10

Ved å gjøre noen få justeringer i hjemmenettverket kan du forbedre lyd- og videokvaliteten når du strømmer spill. Prøv forslagene på denne siden for å forbedre ytelsen for strømming av spill når du bruker Xbox Console Companion-appen i Windows 10.

På denne siden

Bruk et kablet nettverk hvis det er mulig

Du får best kvalitet på videoen, kortest ventetid i spillet og minst forstyrrelse når du strømmer på et kablet Ethernet-nettverk. Hvis det er mulig, bør du koble både Windows 10-PC-en og Xbox One-konsollen til hjemmenettverket med Ethernet-kabler.

Obs!  Hvis du ikke kan bruke en kablet tilkobling på grunn av avstanden mellom konsollen og nettverksenheten, kan du prøve en av disse løsningene. Vurder å investere i en av disse for å utnytte de eksisterende kablene i huset:

 • Nettverksadaptere for strømnettet. Med disse adapterne kan du bruke de eksisterende elektriske ledningene i huset som et kablet nettverk med høy hastighet.
 • Multimedia over Coax (MoCA). Med disse adapterne kan du bruke de eksisterende koaksialkablene i huset som et kablet nettverk med høy hastighet.

Hvis du bruker et kablet nettverk, bør du bruke 5 GHz 802.11 AC eller N hvis det er mulig.

Nyere trådløsteknologi gir deg den beste spillopplevelsen når du strømmer spill fra Xbox One-konsollen til Windows 10-PC-en.

Enkelte trådløse rutere sender to SSID-er (nettverknavn): ett som et 5 GHz-nettverk og et annet som et 2,4 GHz-nettverk.

5 GHz-nettverk blir mindre forstyrret av f.eks. trådløse telefoner og mikrobølgeovner. Selv om 5 GHz-signalene ikke har samme mulighet til å gå gjennom tette vegger slik som 2,4 GHz-signalene kan, er det alltid bedre å prøve 5 GHz-båndet før du prøver 2,4 GHz-båndet.

Flytt Xbox One-konsollen eller PC-en nærmere den trådløse ruteren.

Jo nærmere Xbox One-konsollen og PC-en er ruteren, desto bedre blir tilkoblingen. Velg en sentral plassering for den trådløse ruteren. Vegger, gulv og metallobjekter kan forårsake forstyrrelser.

Reduser forstyrrelser i det trådløse nettverket

Mange trådløse elektroniske apparater som trådløse telefoner, mikrobølgeovner, babycaller og garasjeåpnere bruker 2,4 GHz-båndet.

Hvis du bruker 5 GHz-båndet, slipper du disse forstyrrelsene.

Typer forstyrrelse som kan redusere signalet er:

Aktive forstyrrelser
Aktive forstyrrelser forårsakes når andre elektroniske enheter kringkaster enten et trådløst signal eller en annen form for elektromagnetiske forstyrrelser. Vanlige årsaker til aktive forstyrrelser er mikrobølgeovner, ovner, klimaanlegg, CRT-TV-er, trådløse hodesett, babycallere, andre trådløse nettverk, trådløse telefonsystemer og trådløse høyttalere.

Obs! Mange andre elektroniske enheter kan også være årsak til forstyrrelser. Prøv å redusere alle forstyrrelser ved å fjerne alle elektroniske enheter som er mellom Xbox-konsollen og den trådløse ruteren.

Passive forstyrrelser
Passive forstyrrelser skjer når et trådløst signal passerer gjennom objekter. Dette gjør at det trådløse signal blir svakere og brytes. Materialer som kan være årsak til passive forstyrrelser, inkluderer betong, glass, bly- og kopperrør, isolering, speil, geværskap, arkivskap, fliser og gips. Det trådløse signalet blir også svakere over avstand. Forstyrrelser kan også oppstå når konsollen er for nærme den trådløse ruteren. Den ideelle avstanden mellom den trådløse ruten og Xbox One-konsollen er 1,50 meter til 15 meter.

Demping
Demping er en naturlig forekomst i trådløse signaler. Det betyr at et trådløst signal svekkes over avstand, og det forårsaker det vi vanligvis kaller rekkeviddeproblemer. Rutere har en begrenset kringkastingsrekkevidde, selv om dette varierer fra enhet til enhet. En enhets rekkevidde kan også reduseres ytterligere når signalet passerer gjennom objekter (se Passive forstyrrelser over).

Synslinje
Når det handler om aktive eller passive forstyrrelser, er det viktig å regne med synslinje. Tenk deg at det går en rett linje fra ruteren til Xbox One-konsollen, og prøv å slå av eller flytt enhetene langs denne linjen som kan skape forstyrrelser.

Du kan også flytte konsollen eller ruteren for å minimere passive forstyrrelser. Flytting av enhetene utenfor underholdningssystemer eller skrivebord kan ofte bidra til å forbedre trådløse signaler.

To lignende tegninger viser en konsoll, trådløs ruter og signalstyrkeindikator. I den ene tegningen er det et kabinett mellom konsollen og ruteren, og signalstyrken er mye svakere.

Når du har funnet den beste synslinjekonfigurasjonen for enhetene, og har fjernet så mange årsaker til forstyrrelser som mulig, kan du kontrollere om tilkoblingen har blitt bedre.

USB 3.0-enheter
Noen USB 3.0-enheter kan også skape trådløsforstyrrelser for 2,4 GHz-nettverk. Hvis du må bruke 2,4 GHz-nettverket, bør du unngå å koble til USB-enheter i Xbox One-konsollen og Windows 10-PC-en.

Bruk den trådløse kanalen og frekvensbåndet som har minst trafikk.

Alle trådløse nettverk har en kanal de kommuniserer over. Hvis et trådløst nettverk i nærheten bruker samme kanal, vil de to nettverkene forstyrre hverandre. Det er viktig å konfigurere den trådløse ruteren slik at den bruker en kanal som ikke forstyrres av et annet nettverk i nærheten.

Områdebegrensninger
I noen markeder reduseres kraften i et trådløst nettverk hvis det registrerer for mye trafikk på et bestemt bånd. Dette er for å redusere trafikken på det trådløse nettverket. Dette gjør at den trådløse ytelsen blir dårligere, så du bør bruke den trådløse kanalen og frekvensbåndet som har minst trafikk.

Nedenfor finner du tips om hvordan du bytter den trådløse kanalen og finner den som har minst trafikk.

Bytte den trådløse kanalen
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer den trådløse kanalen, kan du gå til fora for informasjon om nettverksmaskinvare. Der finner du informasjon om hvordan du konfigurerer og oppdaterer den spesifikke nettverksmaskinvaren din. Hvis du ikke finner informasjon for den spesifikke ruteren i forumene, kan du se i ruterdokumentasjonen eller på ruterprodusentens nettsted for å finne ut hvordan du endrer den trådløse kanalen.

Obs!  Vær oppmerksom på at innholdet på støtteforaene for Xbox bare er på engelsk. Du kan oversette innholdet i støtteforaene for Xbox til andre språk ved å lime inn URL-adressen i et oversettelsesverktøy på Internett, for eksempel Bing Oversetting.

Velge den mest optimale kanalen

De fleste trådløse rutere har en kanalbredde på enten 20 MHz eller 40 MHz tilgjengelig som et konfigurerbart alternativ. Dette kan også vises som smal eller bred. Xbox One fungerer best med en 20 MHz eller smal innstilling.

Nettverk som bruker 2,4 GHz har kanalene 1 til 11 (13 i Europa). En kanal kan forstyrre andre kanaler i nærheten, så du bør velge en kanal som ligger fem trinn unna. Det beste er bare å velge kanalene 1, 6 og 11 for at overlappet skal bli så lite som mulig. På noen trådløse rutere kan du konfigurere kanalbredden. Hvis du velger 20 MHz eller smal, begrenser du forstyrrelsene for andre kanaler.

På 5 GHz-nettverk overlapper ikke kanalene.

Når du har byttet den trådløse kanalen, kan du kontrollere om tilkoblingen har blitt bedre.

Finne en mindre trafikkert trådløs kanal

Du kan identifisere hvilke kanaler som ikke brukes i nabolaget ditt. Prøv løsningene nedenfor for å finne en liste over trådløse nettverk rundt datamaskinen og hvilke kanaler de bruker.

 • Bruk grafiske verktøy som for eksempel inSSIDer Wi-Fi Analyzer (Android). Disse verktøyene er ikke godkjent av Microsoft.
 • Bruk det innebygde kommandolinjeverktøyet i Windows. Du bør kunne litt om kommandolinjer fra før. Slik gjør du det:
  1. Trykk på Windows-knappen, skriv inn Ledetekst og trykk på Enter.
  2. Skriv inn netsh wlan show networks mode=bssid i ledetekstvinduet, og trykk på Enter.
En skjerm viser nettverksdetaljer, inkludert signalstyrke.

Utdataene fra denne kommandoen er en liste over nettverk som også viser signalstyrke og kanal for hvert nettverk. Hvis nettverket ditt har samme kanal (i 5 GHz-nettverk) som noen av disse, eller kanalen er innenfor fem trinn for en eksisterende kanal (for 2,4 GHz-nettverk), kan du forbedre strømmekvaliteten ved å bytte den trådløse kanalen på ruterens konfigurasjonsside.

Oppdatere de trådløse driverne og fastvaren for den trådløse ruteren

Det er alltid best å bruke de nyeste trådløse driverne og den nyeste fastvaren. Slik gjør du det.

Oppdatere ruteren og nettverksportfastvaren

Rutere, både kabelbaserte og trådløse, inneholder innebygd programvare som kalles fastvare. Ruterfastvaren inkluderer nettverksprotokoll, sikkerhet og administrative funksjoner. Det er ikke sikkert at rutere som har gammel informasjon lagret i fastvaren, fungerer på riktig måte.

Ruterprodusenter tilbyr ofte oppdateringer som forbedrer ytelsen, stabiliteten, sikkerheten og tilkoblingen. Når du oppdaterer ruterfastvaren, kan det løse problemene med lav ytelse eller avbrutte tilkoblinger.

Du kan laste ned disse fastvareoppdateringene og installere dem selv. Datamaskinen må kobles direkte til ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel, slik at du kan laste opp den nye fastvarefilen direkte til ruteren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til våre fora for informasjon om nettverksmaskinvare for å finne ut hvordan du konfigurerer og oppdaterer den spesifikke nettverksmaskinvaren.

Obs!  Vær oppmerksom på at innholdet på støtteforaene for Xbox bare er på engelsk. Du kan oversette innholdet i støtteforaene for Xbox til andre språk ved å lime inn URL-adressen i et oversettelsesverktøy på Internett, for eksempel Bing Oversetting.

Oppdatere drivere og fastvare for PC-en

Slik søker du etter og oppdaterer driverne for PC-en din:

 1. Trykk på Windows-knappen, skriv inn Enhetsbehandling og trykk på Enter.
 2. Velg Nettverksadaptere for å se maskinvaren som er installert på PC-en.
 3. Høyreklikk på den trådløse nettverksadapteren og velg Oppdater driverprogramvare...
 4. Velg Søk automatisk etter oppdatert driverprogramvare.
Et Enhetsbehandling-vindu viser Nettverkskort utvidet og en trådløs adapter som er valgt.

Deaktivere eldre trådløsprotokoller for det trådløse tilgangspunktet

Noen trådløse rutere og tilgangspunkter kan konfigureres slik at de deaktiverer eldre protokoller som 802.11 a, b og g. Denne innstillingen kalles noen ganger blandet modus. Hvis eldre protokoller deaktiveres og den trådløse ruteren konfigureres slik at den bare bruker nye protokoller (som 802.11 AC/N), får du en bedre opplevelse.

Ikke bruk det samme nettverksnavnet (SSID) for både 2,4 GHz-nettverket og 5 GHz-nettverket

Noen trådløse rutere angir som standard det samme navnet (SSID) for både 2,4 GHz- og 5 GHz-nettverket, mens andre trådløse rutere angir to ulike navn, slik at du kan identifisere frekvensbåndet.

Hvis ruteren din bruker samme nettverksnavn for begge nettverk, kan du konfigurere den slik at nettverkene får ulike navn. Når du har gitt nettverkene ulike navn, kan du konfigurere PC-en og Xbox One-konsollen slik at ett bestemt nettverk og ett bestemt frekvensbånd brukes.

Hvis du strømmer til en bærbar PC eller et nettbrett, må du sørge for at enheten er koblet til strøm

Noen bærbare PC-er og nettbrett har strømstyringsfunksjoner som gjør at strømforbruket til den trådløse adapteren reduseres når de bruker batteristrøm. Disse funksjonene kan gjøre at båndbredden til det trådløse nettverket for enheten reduseres, og ventetiden for kommunikasjonen med Xbox One øker. Hvis du bruker enhetens strømadapter, kan den bærbare PC-en eller nettbrettet bruke hele kapasiteten til den trådløse adapteren.

Sørge for at bare strømmeenhetene bruker 5 GHz-nettverket

Ved å la bare strømmeenheten og Xbox One bruke 5 GHz-båndet, reduserer du forstyrrelsene fra andre enheter til et minimum. La andre datamaskiner, telefoner, bærbare PC-er og nettbrett bruke 2,4 GHz-nettverksbåndet.

Vurder om du kan slå av andre enheter som ligger lenger unna den trådløse ruteren

Enheter som prøver å kommunisere med den trådløse ruteren på avstand, eller kommunisere gjennom flere vegger, kan redusere den totale båndbredden på hjemmenettverket.

Vurder om du kan flytte disse enhetene nærmere den trådløse ruteren, eller slå dem av.

Aktiver WMM (Wi-Fi multimedia mode) på den trådløse ruteren

Med Wi-Fi multimedia mode (WMM) kan den trådløse ruteren prioritere tidssensitiv nettverkstrafikk som strømming av spill, foran nettverkstrafikk som ikke er tidssensitiv, for eksempel surfing på nett. Aktiverer du WWM, forbedres strømmingen av spill.

Du finner denne innstillingen i konfigurasjonen for den trådløse ruteren. Den kalles noen ganger QoS (Quality of Service).

Unngå unødvendig Internett-trafikk fra Windows 10-PC-en

Hvis du har et nettleservindu åpent, kan det forårsake unødvendig Internett-trafikk, selv om nettleservinduet er i bakgrunnen. Filsynkroniseringstjenester som OneDrive og Dropbox kan også bruke av datamaskinens båndbredde og slik konkurrere med strømmingen av spill.

For å få best mulig opplevelse bør du lukke unødvendige nettleservinduer og begrense filsynkronisering og andre aktiviteter som krever båndbredde, mens du strømmer spill.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Forbedre strømmeytelsen for spill i Xbox Console Companion-appen for Windows 10, som du leste om, eller om et annet problem?