Feilsøke problemer med spillyd eller video på 10

Bruk informasjonen på denne siden til å feilsøke lyd- eller videoproblemer under spilling på en Windows 10-enhet.

Feilsøke lydproblemer

Hvis du har lydproblemer under spilling på en Windows 10-enhet, kan du prøve følgende løsninger:

Løsning 1: Kontroller at lyden ikke er dempet

Enkelte spill kjører i fullskjerm, slik at du ikke kan se oppgavelinjen. Slik kontrollerer du om lyden er skrudd ned eller dempet:

 1. Trykk Windows-knappen på Windows 10-enheten eller tastaturet, eller velg Windows-ikonet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. På oppgavelinjen trykker du på Volum-ikonet og kontrollerer at volumnivået er stilt høyre enn 0 og at volumet ikke er dempet.

Løsning 2: Kontroller tilkoblingen

Hvis du bruker hodetelefoner, høyttalere eller annet lydtilbehør og du hører spraking eller forvrengt lyd, kan det hende at tilbehøret ikke er koblet til på riktig måte. Prøv å koble tilbehøret fra Windows 10-enheten og koble det til igjen for å se om dette hjelper. Hvis du bare hører forvrengningen når du bruker et spesielt tilbehør, kan det hende det er ødelagt og må byttes.

Løsning 3: Kontroller og koble fra eventuelt lydtilbehør

Hvis du har annet lydtilbehør koblet til enheten og du ikke bruker det, kan det hende at lyden sendes til det tilbehøret. Kontroller tilbehøret for å høre om det kommer lyd fra det. Sørg for at du kobler fra slikt tilbehør, og kontroller om du hører lyd fra høyttalerne på hovedenheten.

Løsning 4: Kjør feilsøkingsprogrammet for lydproblemer i Windows

 1. Hold nede volumknappen på oppgavelinjen.
  Obs! Du kan også høyreklikke på volumikonet.
 2. Velg Feilsøk lydproblemer, og følg deretter instruksjonene.

Løsning 5: Se etter Windows-oppdateringer

Det kan hende du har lydproblemer fordi du ikke har de siste lydoppdateringene. Hvis du vil se etter tilgjengelige oppdateringer, kan du se Slik får du programvare- og driveroppdateringer for Windows 10.

Løsning 6: Se etter kjente problemer og oppdateringer fra produsenten

Windows 10-enheten er avhengig av lydmaskinvaren. Den maskinvaren er avhengig av programvare som kalles drivere for å kjøre. Drivere oppdateres regelmessig, så selv om maskinvaren er helt ny, er det lurt å se etter oppdateringer. Slik gjør du det:

 1. Trykk Windows-knappen på Windows 10-enheten eller tastaturet, eller velg Windows-ikonet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Gå til Søk, skriv inn dxdiag.exe, og velg deretter kjør-kommandoen dxdiag fra listen over resultater, eller trykk Enter.
 3. Obs! Når DirectX-diagnoseverktøyet åpnes, vises en fremdriftsindikator nederst i vinduet for å angi når informasjonen er lastet inn.

 4. I kategorien Lyd ser du etter leverandøren eller produsenten av lydenheten, og deretter noterer du navn, modell og versjonsnummer på lyddriveren.
 5. Åpne en nettleser og søk etter produsentens nettsted.
 6. Følg fremgangsmåten for å søke etter en bestemt lydenhet, og kontroller deretter om det finnes noen tilgjengelige oppdateringer.

Feilsøke video- eller skjermproblemer

Hvis du opplever video- eller skjermproblemer under spilling på en Windows 10-enhet, kan du prøve følgende løsninger:

Løsning 1: Kontroller eksterne skjermtilkoblinger

Hvis du bruker en ekstern skjerm, må du kontrollere at den er koblet til på riktig måte. En løs ledning kan føre til problemer.

Løsning 2: Kontroller skjerminnstillingene

Bruk de anbefalte skjerminnstillingene på Windows 10-enheten. Slik kontrollerer du innstillingene:

 1. Trykk Windows-knappen på Windows 10-enheten eller tastaturet, eller velg Windows-ikonet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Velg Innstillinger og deretter System.
 3. I kategorien Skjerm blar du ned til bunnen og velger Avanserte skjerminnstillinger.
 4. Kontroller at innstillingen ved siden av Oppløsning er den beste for Windows 10-enheten.
  Obs! Anbefalt vises ved siden av den optimale skjerminnstillingen.

Løsning 3: Se etter Windows-oppdateringer

Det kan hende du har video- eller skjermproblemer fordi du ikke har de siste Windows-oppdateringene. Se Slik får du programvare- og driveroppdateringer for Windows 10.

Løsning 4: Se etter kjente problemer og oppdateringer fra skjermprodusenten

Windows 10-enheten er avhengig av videomaskinvaren. Den maskinvaren er avhengig av programvare som kalles drivere for å kjøre. Drivere oppdateres regelmessig, så selv om maskinvaren er helt ny, er det lurt å se etter oppdateringer. Slik gjør du det:

 1. Trykk Windows-knappen på Windows 10-enheten eller tastaturet, eller velg Windows-ikonet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Gå til Søk, skriv inn dxdiag.exe, og velg deretter kjør-kommandoen dxdiag fra listen over resultater, eller trykk Enter.
 3. Obs! Når DirectX-diagnoseverktøyet åpnes, vises en fremdriftsindikator i nedre venstre hjørne av vinduet for å angi når informasjonen er lastet inn.

 4. I kategorien Skjerm ser du etter leverandøren eller produsenten av skjermenheten, og deretter noterer du navn, modell og versjonsnummer på skjermdriveren.
 5. Åpne en nettleser og søk etter produsentens nettsted.
 6. Følg fremgangsmåten for å søke etter en bestemt skjermenhet, og kontroller deretter om det finnes noen tilgjengelige oppdateringer.

Hvis du fortsatt opplever lyd- eller videoproblemer, kan du se etter hjelp i forumet for Windows 10-fellesskapet.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke problemer med spillyd eller video på 10, som du leste om, eller om et annet problem?