Feilsøke problemer med å ta opp spillklipp i Xbox One

Denne artikkelen beskriver problemer enkelte brukere kan få når de bruker opptaksfunksjonen i Xbox One til å ta opp spillklipp, og hvordan de kan løse dem.

Klippet ble ikke tatt opp

I enkelte spill er opptaksfunksjonen deaktivert som standard. Du vil ikke kunne ta opp klipp fra disse spillene.

Klippet er kortere enn forventet

I de fleste tilfeller er det mulig å ta opp klipp med inntil 5 minutters varighet. Noen ganger oppdager du kanskje at et klipp er kortere enn forventet. Det kan være flere årsaker til dette:

 • Tiden du bruker utenfor spillet, er fjernet fra klippet. Hvis du for eksempel går ut av spillet og til Hjem-skjermen under opptak, blir ikke tiden du tilbringer på Hjem-skjermen, tatt med i klippet.
 • Utgivere kan deaktivere opptak i visse spillsegmenter av flere årsaker, blant annet disse:
  • Mulige spillspoilere.
  • En eller flere spillere i spillet, vises via Kinect-sensoren deres.
 • Under opptaket tas det opp klipp med 30 bilder per sekund i 720p. Med denne oppløsningen vil det i de fleste spillene være mulig å ta opp klipp på ca. 5 minutter. Klipp med krevende grafikk eller mye handling kan være kortere siden varigheten reduseres for å ivareta høy opptakskvalitet.

Feilsøking

Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve løsningene nedenfor.

Løsning 1: Slå konsollen av og på.

Du kan kanskje løse problemet ved å slå konsollen av og på. Hvis det ikke virker, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Kontroller at opptaksfunksjonen er aktivert

Slik kontrollerer du at opptak er aktivert på Xbox One-konsollen:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg System > Innstillinger > Innstillinger .
 3. Kontroller at det er merket av for Tillat spillopptak under Ta opp og del.

Løsning 3: Bruk begge de foregående løsningene

Problemet har tidligere blitt løst ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Følg trinnene i Løsning 2, men fjern avmerkingen av Tillat skjermklipp.
 2. Slå konsollen av og på.
 3. Følg trinnene i Løsning 2, og merk av for Tillat skjermklipp.

Løsning 4: Slett eldre klipp

Problemet kan være knyttet til plassmangel i skylagringen. Prøv å slette noen gamle klipp for å lage plass:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Gå til Ta opp og del, og velg deretter Skjermklipp.
 3. Velg Administrer skjermklipp.
 4. Velg På Xbox Live i den første rullegardinlisten.
 5. Velg klippet du vil slette.
 6. Velg Slett og deretter Ja for å bekrefte.

Når den tildelte lagringsplassen for spillklipp er helt full, blir du varslet med meldingen Slett noen av skjermklippene dine. Hvis du vil laste opp mer, må du fjerne noen skjermklipp fra Xbox Live.

Når du har fylt opp 90 % eller mer av den tildelte lagringsplassen for spillklipp, blir du varslet med en melding på Administrer skjermklipp-skjermen. Følg denne fremgangsmåten for å se om du er nær grensen for lagringsplass:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Gå til Sending og skjermklipp, og velg deretter Skjermklipp.
 3. Velg Administrer skjermklipp.
 4. Hvis du er nær den angitte grensen for spillklipp, vises meldingen Xbox Live-lagringsplassen fylles opp. Hvis du går tom for lagringsplass, bør du slette noen skjermklipp, slik at du kan laste opp mer.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke problemer med å ta opp spillklipp i Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?