Feilsøke strømming av spill med Xbox Console Companion-appen i Windows 10

Obs!  Før du begynner med feilsøking av problemene nedenfor, bør du først kontrollere at du har den nyeste versjonen av Xbox Console Companion-appen i Windows 10.

Brukere i Sør-Korea og innenfor EU som bruker Windows 10 N eller Windows 10 KN, må også installere Media Feature Pack for N- og KN-versjonene av Windows 10 for å kunne bruke denne funksjonen.

Løsninger

Xbox One-konsollen min vises ikke i Xbox Console Companion-appen i Windows 10

Kontroller at Xbox One er slått på og koblet til samme nettverk som Windows 10-PC-en. Hvis konsollen er på og koblet til samme nettverk, må du kanskje spesifisere IP-adressen til Xbox One. Du kan finne IP-adressen til Xbox One ved å trykke på Xbox-knappen for å åpne guiden, gå til System > Innstillinger > Generelt > Nettverksinnstillinger og velg Avanserte innstillinger.

Åpne Xbox Console Companion-appen på PC-en. Velg Tilkobling i navigasjonsruten, skriv inn IP-adressen til Xbox One i feltet Er ikke Xbox One oppført? Skriv inn din konsolls IP-adresse, og velg deretter Koble til.

En tekstboks kalt «Er ikke Xbox One oppført? Skriv inn din konsolls IP-adresse» er fremhevet på skjermen Koble til din Xbox One. En IP-adresse er skrevet inn i boksen.

Hvis dette ikke fungerer, er sannsynligvis ikke Xbox One på samme nettverk som Windows 10-PC-en. Kontroller at begge er på samme nettverk.

Viktig! Kontroller at det samme nettverksnavnet (SSID) ikke brukes for både 2,4 GHz-nettverket og 5 GHz-nettverket.

Noen trådløse rutere bruker som standard det samme navnet (SSID) for både 2,4 GHz- og 5 GHz-nettverket, mens andre bruker to ulike navn, slik at du kan identifisere frekvensbåndet. Hvis ruteren din bruker samme nettverksnavn for begge nettverk, kan du konfigurere den slik at nettverkene får ulike navn. Når du har gitt nettverkene ulike navn, kan du konfigurere PC-en og Xbox One-konsollen slik at ett bestemt nettverk og ett bestemt frekvensbånd brukes.

Til slutt kan du prøve å starte både PC-en og Xbox One-konsollen på nytt. Dette løser noen ganger tilkoblingsproblemer.

Det går ikke an å koble til Xbox One fra Xbox Console Companion-appen i Windows 10

Kontroller at Xbox One-konsollen tillater tilkoblinger via Xbox Console Companion-appen. Du finner dette på konsollen ved å trykke på Xbox-knappen for å åpne guiden, gå til System > Innstillinger > Enheter og strømming > Enhetstilkoblinger og deretter velge Tillat tilkoblinger fra alle enheter.

Alternativet Fra alle SmartGlass-enheter er valgt under SMARTGLASS-TILKOBLINGER på Innstillinger-skjermen.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til, kan du prøve å starte Windows 10-PC-en og Xbox One-konsollen på nytt.

Det går ikke an å starte strømming av spill fra Windows 10-PC-en

Kontroller at Xbox One-konsollen tillater strømming av spill. Du finner dette på konsollen ved å trykke på Xbox-knappen for å åpne guiden, gå til System > Innstillinger > Enheter og strømming > Enhetstilkoblinger og velge Tillat strømming av spill til andre enheter.

Det er merket av for Tillat strømming av spill til andre enheter (beta) under SYSTEM OG APP på Innstillinger-skjermen.

Jeg får feilmeldingen «For å fortsette, bruk denne kontoen til å logge inn på konsollen»

Du må være pålogget Xbox Console Companion-appen med samme gamertag som på Xbox One-konsollen. Profilen må finnes på Xbox One. Prøv å logge på direkte på konsollen. (Vanligvis logges profilen din automatisk på når du kobler til konsollen.)

Jeg har problemer med å logge på Xbox Console Companion-appen i Windows 10

Hvis du har problemer med å logge på, kan du se Slik logger du på Xbox Console Companion-appen i Windows 10.

Jeg har for mye forsinkelse eller ventetid mens jeg strømmer spill, eller lyden/videoen svikter ofte

Kvaliteten på det trådløse nettverket påvirker strømmingen av spillet. Prøv disse løsningene i følgende rekkefølge:

 1. Hvis det er mulig, kobler du til både Xbox One-konsollen og PC-en med en kablet Ethernet-tilkobling.
 2. Hvis du ikke kan bruke en kablet tilkobling, kan du prøve å redusere kvaliteten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer kvaliteten, kan du se Slik strømmer du spill i Xbox Console Companion-appen i Windows 10.
 3. Du kan prøve å forbedre opplevelsen ved strømming av spill ved å se Forbedre strømmeytelsen for spill i Xbox Console Companion-appen for Windows 10.
 4. Til slutt kan du prøve alternativet Test strømming for å få flere forslag for nettverkskonfigurasjonen du har:
  • Velg Tilkobling, velg Xbox One-konsollen og velg deretter Test strømming. Xbox Console Companion-appen tester tilkoblingen for strømming og rapporterer resultatene.
Alternativet Test strømming er fremhevet på skjermen Koble til din Xbox One.

Jeg kan ikke se på TV eller annet beskyttet videoinnhold

Noe innhold, for eksempel beskyttet video eller beskyttet HDMI-video, kan ikke strømmes til PC-en. Du kan fortsatt se dette innholdet på konsollen.

Jeg kan ikke spille et spill som krever Kinect

Du kan dessverre ikke strømme spill som krever Kinect, selv om du har en Kinect for Windows-PC. Du kan fortsatt spille disse spillene på konsollen.

En styrespak for flyging / et ratt / en arkadekontroller / spillutstyr fungerer ikke

Foreløpig støtter vi ikke andre kontrollere enn de offisielle Xbox One- og Xbox 360-kontrollerne.

Spillraden vises hver gang jeg trykker på Xbox-knappen på kontrolleren.

Du kan unngå at spillraden vises når du trykker på Xbox-knappen, i Windows-innstillingene. Trykk på Start, velg Innstillinger > Spilling > Spillrad, og fjern deretter merket for Åpne spillraden ved å bruke dette på en kontroller: .

Det er merket av for «Åpne Spillraden ved å bruke Xbox-guideknappen på kontrolleren», som også er fremhevet, på skjermen for innstillinger for spillraden.

Det går ikke an å ta opp spillklipp på Xbox One eller sende til Twitch mens jeg strømmer spill

Bruk av konsollen til å sende til Twitch eller ta opp spillklipp samtidig som den strømmer spill, støttes ikke.

Kontrolleren har sluttet å virke

Prøv å stoppe strømmingen av spill, koble fra kontrolleren og koble den deretter til igjen.

Hvis den fortsatt ikke virker, kan du gå til Enhetsbehandling og kontrollere at Windows har registrert kontrolleren som tilkoblet.

Kontrolleren virker ikke rett etter at jeg har startet strømming av spill, eller på konsollen rett etter at jeg har avsluttet strømming av spill

Noen spill klarer ikke å håndtere overgangen mellom Windows 10-PC-en og Xbox One-konsollen for kontrolleren. Hvis dette er tilfelle, kan du prøve å starte spillet på nytt for å løse problemet.

Snakkelyden i spill virker ikke

Kontroller at lydenheten både for inngangssignaler (mikrofon) og utgangssignaler (høyttalere) har riktig innstilling på PC-en. Velg Lyd i Kontrollpanel. Du finner disse innstillingene i fanene Avspilling og Innspilling.

Hvis du har problemer med å høre lyd eller se video, kan du se Feilsøke lyd- og bildeproblemer i spill i Windows 10.

Videoer er mørkere/lysere enn de er på TV-en

PC-skjermer og TV-skjermer kan være innstilt på ulike lysstyrkenivåer. Ofte har spill en innstilling kalt «Brightness» eller «Gamma», og du kan bruke denne til å justere lysstyrken for spillet. PC-skjermen krever kanskje en annen innstilling enn TV-skjermen.

Lyd og video fryser regelmessig (hvert 30. sekund, hvert 45. sekund eller hvert minutt)

Hvis du har dårlig nettverkstilkobling eller en eldre driver for trådløst nettverkskort, kan det hende at søk etter trådløse nettverk igangsettes i bakgrunnen. Noen trådløse kort kan konfigureres slik at de ikke søker like ofte.

For Intel Wi-Fi-enheter:

 1. Høyreklikk på Start-ikonet.
 2. Velg Enhetsbehandling.
 3. Utvid Nettverkskort.
 4. Høyreklikk på Intel <navnet på det trådløse kortet>.
 5. Velg Egenskaper på menyen.
 6. Velg Avansert-fanen.
 7. Velg Roaming-aggressivitet i listen over egenskaper.
 8. Endre verdien til 1. Laveste fra rullegardinlisten.

Dermed settes Intel-driveren i laveste søkemodus.

For Qualcomm (Atheros) Wi-Fi-enheter:

 1. Høyreklikk på Start-ikonet.
 2. Velg Enhetsbehandling.
 3. Utvid Nettverkskort.
 4. Høyreklikk på Wi-Fi-adapter.
 5. Velg Egenskaper på menyen.
 6. Velg Avansert-fanen.
 7. Endre Intervall for gyldig søk til 120. (Standard er 60.)

Dermed økes roamingintervallet for Wi-Fi-driveren til 120 sekunder.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke strømming av spill med Xbox Console Companion-appen i Windows 10, som du leste om, eller om et annet problem?