Del denne siden

Feilsøking av strømming av spill med Xbox-appen til Windows 10

Obs!  Før du begynner med feilsøking av problemene nedenfor, bør du først kontrollere at du har nyeste versjon av Xbox-appen i Windows 10.

Brukere i Sør-Korea og innenfor EU som bruker Windows 10 N eller Windows 10 KN, må også installere Media Feature Pack for N- og KN-versjonene av Windows 10  for å kunne bruke denne funksjonen.

Løsninger

Xbox One er ikke synlig i Xbox-appen i Windows 10

Kontroller at Xbox One er slått på og tilkoblet det samme nettverk som Windows 10-PC-en. Hvis konsollen er på og koblet til samme nettverk, må du kanskje spesifisere IP-adressen til Xbox One. IP-adressen til Xbox One finner du ved å gå til Innstillinger, velge Nettverk og deretter velge Avansert.

Start Xbox-appen. Velg Koble til og skriv deretter IP-adressen til Xbox One inn i feltet Xbox One ikke oppført? Angi IP-adressen til konsollen, og velg deretter Koble til.

En tekstboks kalt

Hvis dette ikke fungerer, er sannsynligvis ikke Xbox One på samme nettverk som Windows 10-PC-en. Kontroller at begge er på samme nettverk.

Viktig Kontroller at det samme nettverksnavnet (SSID) ikke brukes for både 2,4 GHz-nettverket og 5 GHz-nettverket.

Noen trådløse rutere angir som standard det samme navnet (SSID) for både 2,4 GHz- og 5 GHz-nettverket, mens andre angir to ulike navn, slik at du kan identifisere frekvensbåndet. Hvis ruteren din bruker samme nettverksnavn for begge nettverk, kan du konfigurere den slik at nettverkene får ulike navn. Når du har gitt nettverkene ulike navn, kan du konfigurere PC-en og Xbox One slik at ett bestemt nettverk og ett bestemt frekvensbånd brukes.

Til slutt kan du prøve å starte både PC-en og Xbox One-konsollen på nytt. Dette løser noen ganger tilkoblingsproblemer.

Det går ikke an å koble til Xbox One fra Xbox-appen i Windows 10

Kontroller at Xbox One-konsollen tillater SmartGlass-tilkoblinger. Du finner dette på konsollen ved å gå til Innstillinger, velge Innstillinger og deretter velge Tillat SmartGlass-tilkoblinger.

Alternativet Fra alle SmartGlass-enheter er valgt under SMARTGLASS-TILKOBLINGER på Innstillinger-skjermen.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til, kan du prøve å starte Windows 10-PC-en og Xbox One-konsollen på nytt.

Det går ikke an å starte strømming av spill fra Windows 10-PC-en

Kontroller at Xbox One-konsollen tillater strømming av spill. Du finner dette på konsollen ved å gå til Innstillinger, velge Innstillinger og deretter velge Tillat strømming av spill til andre enheter (beta).

Det er merket av for Tillat strømming av spill til andre enheter (beta) under SYSTEM OG APP på Innstillinger-skjermen.

Jeg får feilmeldingen "For å fortsette, bruk denne kontoen til å logge inn på konsollen"

Du må være pålogget Xbox-appen med samme gamertag som på Xbox One-konsollen. Profilen må finnes på Xbox One. Prøv å logge på direkte på konsollen.

Vanligvis logges profilen din automatisk på når du kobler til konsollen.

Jeg har problemer med å logge på Xbox-appen på Windows 10

Hvis du har problemer med å logge på Microsoft-kontoen på Xbox-appen, kan du se Løse problemer med å logge på Xbox-appen.

Når jeg strømmer spill, henger spillet, eller så er det mye ventetid

Kvaliteten på det trådløse nettverket har stor innvirkning på opplevelsen du har av strømming av spill. Prøv disse løsningene i følgende rekkefølge:

 1. Hvis det er mulig, kobler du til både Xbox One-konsollen og PC-en med en kablet Ethernet-tilkobling.
 2. Hvis dette ikke er mulig, kan du prøve å redusere kvaliteten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer kvaliteten, kan du se Slik strømmer du spill i Xbox-appen i Windows 10.
 3. Du kan prøve å forbedre opplevelsen ved strømming av spill ved å se Forbedre ytelsen for strømming av spill med Xbox-appen til Windows 10.
 4. Til slutt kan du prøve alternativet Test strømming for å få flere forslag for nettverkskonfigurasjonen du har:
  • Velg Tilkoblet, velg Xbox One-konsollen og velg deretter Test strømming. Xbox-appen tester tilkoblingen for strømming og rapporterer resultatene.
Alternativet Test strømming er fremhevet på skjermen Koble til din Xbox One.

Når jeg strømmer spill, henger lyden eller bildet stadig

Kvaliteten på det trådløse nettverket har stor innvirkning på opplevelsen du har av strømming av spill. Prøv disse løsningene i følgende rekkefølge:

 1. Hvis det er mulig, kobler du til både Xbox One-konsollen og PC-en med en kablet Ethernet-tilkobling.
 2. Hvis dette ikke er mulig, kan du prøve å redusere kvaliteten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer kvaliteten, kan du se Slik strømmer du spill i Xbox-appen i Windows 10.
 3. Du kan prøve å forbedre opplevelsen ved strømming av spill ved å se Forbedre ytelsen for strømming av spill med Xbox-appen til Windows 10.
 4. Til slutt kan du prøve alternativet Test strømming for å få flere forslag for nettverkskonfigurasjonen du har:
  • Velg Tilkoblet, velg Xbox One-konsollen og velg deretter Test strømming. Xbox-appen tester tilkoblingen for strømming og rapporterer resultatene.
Alternativet Test strømming er fremhevet på skjermen Koble til din Xbox One.

Jeg kan ikke se på TV eller annet beskyttet videoinnhold

Noe innhold, som beskyttet video eller beskyttet HDMI-video, kan ikke strømmes til PC-en. Du kan fortsatt se dette innholdet på konsollen.

Jeg kan ikke spille et spill som krever Kinect

Du kan dessverre ikke strømme spill som krever Kinect, selv om du har en Kinect for Windows-PC. Du kan fortsatt spille disse spillene på konsollen.

En styrespak for flyging / et ratt / en arkadekontroller / spillutstyr fungerer ikke

Foreløpig støtter vi ikke andre kontrollere enn de offisielle Xbox One- og Xbox 360-kontrollerne.

Spillraden vises hver gang jeg trykker på Xbox-knappen på kontrolleren.

Du kan forhindre at spillraden åpnes når du trykker på Xbox-knappen, ved å åpne innstillingene for spillraden og fjerne merkingen for "Åpne Spillraden ved å bruke Xbox-guideknappen på kontrolleren".

Det er merket av for

Det går ikke å ta opp Spill-DVR på Xbox One eller sende til Twitch mens jeg strømmer spill

Bruk av konsollen til å sende til Twitch eller ta opp Spill-DVR samtidig som den strømmer spill, støttes ikke.

Kontrolleren har sluttet å virke

Prøv å stoppe strømmingen av spill, koble fra kontrolleren og koble den deretter til igjen.

Hvis den fremdeles ikke virker, kan du gå til Enhetsbehandling og kontrollere at Windows har registrert kontrolleren som tilkoblet.

Kontrolleren virker ikke rett etter at jeg har startet strømming av spill, eller på konsollen rett etter at jeg har avsluttet strømming av spill

Noen spill klarer ikke å håndtere overgangen mellom Windows 10-PC-en og Xbox One-konsollen for kontrolleren. Hvis dette er tilfelle, kan du prøve å starte spillet på nytt for å løse problemet.

Snakkelyden i spill virker ikke

Kontroller at lydenheten både for inngangssignaler (mikrofon) og utgangssignaler (høyttalere) har riktig innstilling på PC-en. Åpne Kontrollpanel, velg Maskinvare og lyd og velg deretter Administrer lydenheter. Du finner disse innstillingene både under kategorien Avspilling og Opptak. Foreløpig må du velge dette før du begynner strømmingen av spill.

Hvis du har problemer med å høre lyd eller se video, kan du se Feilsøking av lyd- og bildeproblemer i spill på Windows 10.

Videoer er mørkere/lysere enn de er på TV-en

PC-skjermer og TV-skjermer kan være innstilt på ulike lysstyrkenivåer. Ofte har spillet en innstilling som heter "Lysstyrke" eller "Gamma", og denne kan du bruke for å justere lysstyrken for spillet. PC-skjermen krever kanskje en annen innstilling enn TV-skjermen.

Lyd og video fryser regelmessig (hvert 30. sekund, hvert 45. sekund eller hvert minutt)

Hvis du har dårlig nettverkstilkobling eller en eldre trådløs nettverkskortdriver, kan det hende at søk etter trådløse nettverk igangsettes i bakgrunnen. Noen trådløse kort kan konfigureres slik at de ikke søker like ofte.

For Intel Wi-Fi-enheter:

 1. Høyreklikk Start-ikonet.
 2. Velg Enhetsbehandling.
 3. Utvid Nettverksadaptere.
 4. Høyreklikk Intel <navnet på det trådløs kortet>.
 5. Velg Egenskaper på menyen.
 6. Velg kategorien Avansert.
 7. Velg Roaming-aggressivitet i listen over egenskaper.
 8. Endre verdi til 1. Lavest fra rullegardinlisten.

Da settes Intel-driveren i laveste søkemodus.

For Qualcomm (Atheros) Wi-Fi-enheter:

 1. Høyreklikk Start-ikonet.
 2. Velg Enhetsbehandling.
 3. Utvid Nettverksadaptere.
 4. Høyreklikk Wi-Fi-adapter.
 5. Velg Egenskaper på menyen.
 6. Velg kategorien Avansert.
 7. Endre Søk i gyldig intervall til 120. (Standard er 60.)

Da økes roamingintervallet for Wi-Fi-driveren til 120 sekunder.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøking av strømming av spill med Xbox-appen til Windows 10, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden