Bytte ut en spillplate for Xbox 360

Hvis du har kjøpt et spill på plate og det ikke lar seg installere på konsollen din, kan du byttet det ut innen 90 dager etter kjøpsdatoen, i henhold til vilkårene i Microsofts bytteordning for spillplater.

Obs!  Vær oppmerksom på følgende før du kontakter oss for å bytte plate:

 • Du bør først forsøke å bytte ut platen hos forhandleren du kjøpte den fra. De fleste forhandlere tilbyr en begrenset bytteperiode for skadde eller ødelagte plater.
 • Hvis du ikke kan spille av en plate på Xbox 360-konsollen, kan du først prøve løsningen for CD/DVD-stasjonen på Xbox for å løse problemet.
 • Microsofts bytteordning for spillplater gjelder BARE for spill som er utgitt av Microsoft, og er avhengig av tilgjengelighet. Hvis spillet er utgitt av et annet selskap, må du kontakte selskapet for å få deres retningslinjer når det gjelder å bytte ut plater. Hvis du vil se gjennom Microsoft-spill, kan du gå til Microsoft Store.

Bytteordning for spillplater

Slik bytter du spillet ditt

Følg denne fremgangsmåten for å bytte et Microsoft-spill:

 1. Du bør først forsøke å bytte ut platen hos forhandleren du opprinnelig kjøpte spillet fra.
 2. Hvis du ikke får byttet spillet hos forhandleren, og det er innenfor garantiperioden for kjøpet, kontakter du kundestøtten for Xbox.
  1. Du må oppgi følgende informasjon til kundestøtterepresentanten, så du bør sørge for å ha den klar:
   • E-postadressen
   • Den opprinnelige kvitteringen.
   • Bilder av forsiden og baksiden av platen
   • Xbox-gamertagen din
   • Konsoll-ID-en din
  2. Du finner Xbox-gamertagen din øverst til høyre på skjermen, på samme sted som profilbildet ditt.
  3. Slik finner du konsoll-ID-en din: Fra startskjermen ruller du mot høyre til Innstillinger, velger System, Konsollinnstillinger og deretter Systeminformasjon. Noter konsoll-ID-en.

Vilkår og betingelser for Microsofts bytteordning for spillplater

DETTE PROGRAMMET GJELDER BARE FOR EIERE AV XBOX 360-KONSOLLER I LAND DER XBOX 360 SELGES HOS AUTORISERTE FORHANDLERE.

 • Du må være fylt 18 år.
 • Microsoft erstatter bare samme spilltittel. Microsoft kan velge å levere en digital versjon av tittelen i stedet for en ny plate.
 • Dette programmet er utelukkende for KUNDESLUTTBRUKERE. Du må ta med serienummeret på Xbox 360-konsollen for hver bestilling. Du kan be om ett (1) bytte for hvert spill.
 • Dette tidsbegrensede programmet er avhengig av tilgjengelighet, og det kan endres uten varsel.
 • Microsoft bytter kanskje bare utvalgte titler, og har ingen forpliktelse til å bytte alle titler eller en bestemt tittel.
 • Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom partene, og de har forrang fremfor alle avtaler og kommunikasjoner (muntlige eller skriftlige) angående programmet.

Kontakte andre spillselskaper

Enkelte spill er ikke utgitt av Microsoft. Kontakt tredjepartsutgivere av spill hvis du vil ha informasjon om retningslinjene deres for bytte av plater for Xbox 360-spill. Se en liste over tredjepartsutgivere av spill og nettstedene deres.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bytte ut en spillplate for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?