Del denne siden

Trådløs synkronisering fra Zune-programvaren

Obs! Den 15. november 2015 ble Zune-tjenesten avsluttet. Dette kan føre til feil når du prøver å strømme eller laste ned innhold eller oppdatere tjenesten.

Oversikt

Zune Music + Video-programvaren lar deg trådløst synkronisere musikk, video, bilder og podcasts fra samlingen din til Windows-telefonen eller Zune-spilleren. Trådløs synkronisering fungerer med Windows Phone 7, Zune HD og alle tidligere Zune-modeller – pass bare på at enheten har de siste programvareoppdateringene.

Det tar bare noen få minutter å konfigurere trådløs synkronisering, og straks det er gjort, vil enheten automatisk synkronisere nytt innhold når den er dokket (eller koblet til et strømuttak) og innenfor rekkevidde av det trådløse nettverket.

Løsninger

Slik synkroniserer du Zune trådløst

Du trenger ...

 • Et trådløst nettverk med 802.11b eller 802.11g
 • Et støttet godkjenningsskjema for nettverk
 • Nettverksnavnet (også kalt SSID (Service Set Identifier)) til det trådløse nettverket
 • Nettverksnøkkelen (også kalt passfrasen) til det trådløse nettverket

Slik aktiverer du Windows Phone 7 for trådløs synkronisering

 1. Kontroller at telefonen er konfigurert for og koblet til det trådløse nettverket.
 2. Koble telefonen til datamaskinen.
 3. Logg på programvaren Zune Musikk + Video, klikk Innstillinger, Telefon og deretter Trådløs synkronisering.
 4. Klikk Konfigurere trådløs synkronisering.
 5. Etter at Zune har bekreftet at telefonen er koblet til det trådløse nettverket, klikker du Neste og deretter Ferdig.

Slik aktiverer du en Zune-spiller for trådløs synkronisering

 1. Koble Zune-spilleren til datamaskinen.
 2. Logg på programvaren Zune Musikk + Video og klikk Innstillinger, Enhet og deretter Trådløs synkronisering.
 3. Klikk Konfigurere trådløs synkronisering.
 4. Når programvaren finner nettverket datamaskinen bruker, velger du Ja, bruk dette nettverket og deretter Neste.
 5. Hvis du heller vil søke etter et annet nettverk, klikker du Nei, velg et annet nettverk. Hvis nettverket ditt ikke vises i listen, klikker du Søk på nytt.

  Hvis du ønsker å angi nettverksinnstillingene manuelt, klikker du Vis avanserte innstillinger.

 6. Klikk Avslutt.

Slik starter du trådløs synkronisering automatisk på Zune-spilleren

Straks du har konfigurert Zune-spilleren eller Windows Phone 7 for trådløs synkronisering, trenger du bare å dokke enheten eller koble den til et strømuttak. Etter at Zune-spilleren har vært tilkoblet i ett minutt (eller etter at Windows Phone 7 har vært tilkoblet i 10 minutter) vil enheten begynne synkroniseringen med datamaskinen. Den forblir trådløst koblet til datamaskinen og vil synkronisere alt nytt innhold til samlingen din inntil du fjerner den fra dokken eller kobler fra enheten og trykker Avbryt.

For at media automatisk skal synkroniseres til Zune-enheten din, må følgende betingelser oppfylles:

 • På en Zune HD kan ikke spilleren kjøre spill eller apper, og nettleseren må være lukket.
 • Wi-Fi-nettverket må være på.
 • Du må være logget på Windows-brukerkontoen på datamaskinen der Zune-programvaren er installert. (Datamaskinen kan være låst, men du må være pålogget.) Datamaskinen må også være på samme nettverk som Zune-enheten.
 • Det kan ikke spilles av media på spilleren.
 • Spilleren må være inaktiv i minst ett minutt.
 • Spillerens batterinivå må være minst 10 prosent og til lading. Hvis batterimåleren viser rødt, kan ikke automatisk synkronisering finne sted.

Slik starter du trådløs synkronisering manuelt på en Zune-spiller

Du kan starte trådløs synkronisering manuelt fra en Zune-spiller, enten den er koblet til strøm eller ikke. Etter manuell synkronisering kobler spilleren seg fra det trådløse nettverket for å spare batteristrøm.

 1. Kontroller at datamaskinen er på og at du er pålogget med Windows-brukerkontoen din.
 2. På Zune-spilleren velger du Innstillinger, Trådløs, Synkronisering og deretter Synkroniser med PC.
 3. Zune-spilleren viser status for synkroniseringsprosessen.

Obs! Under konfigurering av trådløs synkronisering åpner Zune-programvaren portene 1900 og 2869 på datamaskinen.

 • Slik bekrefter du at portene 1900 og 1869 er åpne i Windows 8
  1. På startskjermen skriver du firewall, klikker eller trykker Innstillinger og klikker deretter Windows-brannmur.
  2. Klikk Avanserte innstillinger.
  3. Klikk Innkommende regler.
 • Slik bekrefter du at portene 1900 og 2869 er åpne i Windows 7 eller Windows Vista
  1. Klikk Start.
  2. Skriv Windows-brannmur med avansert sikkerhet i søkefeltet.
  3. Åpne brannmurprogrammet og klikk Innkommende regler i venstre kolonne.

Rull ned til oppføringene for Zune trådløs synkronisering i den midtre ruten og kontroller at Ja er valgt i kolonnen Aktivert for portene 1900 og 2869.

Kompatible trådløse nettverk

Zune støtter trådløse lokalnett (LAN) som er i tråd med 802.11b eller 802.11g, to universalstandarder for trådløs kommunikasjon. Zune-spillere støtter ikke 802.11n-standarden.

Når du konfigurerer trådløs synkronisering, må du bruke samme godkjennings- og krypteringsskjema på enheten som på det trådløse nettverket. Zune fungerer sammen med følgende godkjenningsskjemaer:

 • Åpent nettverk uten kryptering
 • WEP-kryptering (64-biters eller 128-biters nøkkel)
 • WPA-PSK (TKIP)
 • WPA-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (TKIP)

Feilsøke problemer med trådløs synkronisering

Hvis du har problemer med trådløs synkronisering, kan du prøve følgende:

 • Sørg for at telefonen eller spilleren er ladet eller er koblet til en strømkilde.
 • Flytt telefonen eller spilleren nærmere den trådløse ruteren du kobler deg til for å øke signalstyrken.
 • Plasser den trådløse ruteren sentralt med så få hindringer (som vegger eller gjenstander) som mulig.
 • Lås opp skjermen på telefonen eller spilleren hvis det er satt et passord. Du må angi passordet før telefonen eller spilleren kan koble seg til datamaskinen.
 • Det kan hende at du må vente mens synkroniseringen blir ferdig. Hvis du synkroniserer spilleren eller telefonen for første gang, eller hvis du synkroniserer store datamengder, kan prosessen ta en stund. Trådløs synkronisering går betydelig saktere enn synkronisering over en trådet kobling. Hvis du synkroniserer trådløst, blir dataene synkronisert ved hastigheter på opptil 54 megabytes (MB) per sekund. Hvis du synkroniserer innhold over en USB 2.0-tilkobling, blir dataene synkronisert ved hastigheter på opptil 480 MB per sekund.
 • Kontroller at navnet på Windows-telefonen din ikke omfatter mellomrom.
 • Kontroller at telefonen eller spilleren og datamaskinen er koblet til samme SSID på ruteren.
 • Prøv en annen datamaskin.

Hvis du prøvde denne fremgangsmåten, men fortsatt har problemer, kan du prøve å opprette en ny brukerprofil på datamaskinen. Deretter installerer du Zune-programvaren på nytt, logger på og prøver å synkronisere på nytt.

Opprette en ny brukerprofil på PCen

På Windows 8:

 1. Åpne PC-innstillinger og klikk eller trykk deretter Brukere.
 2. Klikk Legg til bruker.
 3. Oppgi en e-postadresse og klikk deretter Neste.
 4. Hvis du ikke har en Microsoft-konto, fyller du ut skjemaet for å opprette en ny konto. Hvis du har en gyldig Microsoft-konto, vil denne kontoen bli lagt til på PCen din.

På Windows Vista eller Windows 7:

 1. Logg inn som administrator eller som en bruker med administratorrettigheter.
 2. Klikk først Start, og deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Brukerkontoer og deretter Administrer brukerkontoer.
 4. Klikk Legg til ... for å opprette en ny brukerprofil.
 5. Skriv inn et navn på brukeren, og klikk deretter Neste.
 6. Klikk en kontotype, og klikk deretter Avslutt.

På Windows XP:

 1. Logg inn som administrator eller som en bruker med administratorrettigheter.
 2. Klikk først Start, og deretter Kontrollpanel.
 3. Klikk Brukerkontoer.
 4. Klikk Opprett ny konto under Velg oppgave.
 5. Skriv inn et navn på brukeren, og klikk deretter Neste.
 6. Klikk en kontotype, og klikk deretter Opprett konto.

Oppdatere Zune-programvaren

 1. Start Zune-programvaren.
 2. Klikk Innstillinger, Programvare, Generelt og deretter Sjekk etter oppdateringer.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Oppdater programvaren på spilleren eller telefonen.
 5. Start spilleren eller telefonen på nytt.
 6. Slå på trådløs synkronisering på nytt, og dobbelsjekk at innstillingene er riktige. For å gjøre dette, koble telefonen eller spilleren til datamaskinen med USB-synkroniseringskabelen som fulgte med spilleren. Klikk Innstillinger og deretter Trådløs synkronisering.
 7. Hvis du får melding om at telefonen eller spilleren allerede er konfigurert for trådløs synkronisering, klikker du Deaktiver trådløs synkronisering for å slette de forrige innstillingene og begynne på nytt. Hvis du har en spiller, vil du se følgende melding:

  Hvis du har en telefon, vil du se følgende melding:

 1. Klikk deretter Konfigurer trådløs synkronisering og følg trinnene på skjermbildet Bekreft nettverk. For å endre det trådløse nettverket du kobler til med på en spiller velger du et annet trådløst nettverk å koble til via Zune-programvaren. På en telefon må du velge et annet trådløst nettverk fra telefonens skjerm for innstillinger > Wi-Fi først og deretter klikke Oppdater på skjermen Bekreft nettverk i Zune-programvaren.
 2. Oppdater datamaskinen.
 3. Start datamaskinen på nytt, og forsøk deretter trådløs synkronisering.

Synkronisering med USB-kabel

Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve å synkronisere spilleren eller telefonen ved å koble den til datamaskinen med en USB-kabel. Hvis du ikke får synkronisert mens du er tilkoblet, kan det være et problem med Zune-programvaren. Hvis du trenger mer hjelp, kan du se den trinnvise løsningen Kan ikke synkronisere til Windows Phone eller Zune.

Feilmeldinger ved synkronisering

Prøv løsningene under hvis en av følgende feilmeldinger vises.

 • "Søker etter nettverk"
 • "Kobler til nettverk"
 • "Kobler til PC"
 • Feilkode C00D07C9
 • Feilkode C00D07CA
 • Feilkode C00D07CB

"Søker etter nettverk"

Denne feilen betyr at det trådløse nettverket ikke blir funnet. Prøv følgende:

 • Kontroller at den trådløse ruteren er på.
 • Kontroller at en enhet (en datamaskin eller lignende) som skal være koblet til ruteren faktisk kan kommunisere med ruteren. Prøv for eksempel å besøke http://support.xbox.com på vertsdatamaskinen.
 • Slå ruteren av og på. Dette gjør du ved å koble strømkabelen fra ruteren, vente i 30 sekunder og deretter koble kabelen til igjen.
 • Sjekk at ruterens SSID er satt til kringkastingsmodus.
 • Kontroller at nettverksnøkkelen, -passordet eller -passfrasen er korrekt.
 • Forsøk å tilbakestille ruteren til fabrikkinnstillingene.

"Kobler til nettverk"

Dette betyr at spilleren ikke kan koble seg til nettverket. Prøv følgende:

 • Hvis den trådløse ruteren er konfigurert til bare å godta klienter som bruker MAC-adresser (media access control), må du legge spillerens MAC-adresse til i listen over klienter på ruteren. For å finne ut MAC-adressen til Zune-spilleren, velger du Settings, Wireless og deretter Information. For å finne ut MAC-adressen til Windows Phone, velger du Innstillinger, om og trykker deretter mer informasjon.
 • Kontroller at tilgangspunktet eller ruteren du kobler til, er en DHCP-server. (Kontroller at DHCP er aktivert.)
 • Prøv å reservere an IP-adresse til enheten på ruteren.
 • Prøv å tilordne en statisk IP-adresse.
 • For Zune-spilleren, prøv å konfigurere tilgangen manuelt:
  1. Start Zune-programvaren.
  2. Koble Zune-spilleren til datamaskinen.
  3. Klikk Innstillinger, klikk Enhet og deretter Trådløs synkronisering.
  4. Klikk Konfigurer trådløs synkronisering, og klikk deretter Vis avanserte innstillinger.
  5. Angi navnet på det trådløse nettverket.
  6. Velg en nettverkstype.
  7. Klikk Neste.
  8. Angi en nettverksnøkkel eller en passkode hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
  9. Klikk Avslutt.
 • Hvis du bruker et WEP-kryptert nettverk, kontrollerer du om det kjører i WEP Shared-modus eller WEP Open-modus. Kontroller at modusen som er oppført på ruteren, samsvarer med modusen som Zune-spilleren er konfigurert til å bruke. (Dette kan kreve manuell konfigurasjon.)
 • Hvis ruteren har en Turbo G-modus, en G-only-modus eller en B-only-modus, kan du prøve å kjøre ruteren i blandet ("mixed") modus. Blandet modus kombinerer alle modi som ruteren kan kjøre.
 • Hvis ruteren har en QoS-innstilling, må du kontrollere at denne er deaktivert.
 • Hvis du kjører et nettverk med WPA TKIP+AES eller WPA2 TKIP+AES, kan du prøve å bare bruke WPA TKIP, WPA AES eller WPA2 AES.

"Kobler til PC"

Denne feilen betyr at brannmuren kanskje ikke er riktig konfigurert. Prøv følgende:

 • Kontroller at du har de riktige brannmurunntakene i Windows-brannmuren og i eventuelle tredjepartsbrannmurer du kjører.
  • Legg til Zune-enheten i unntakslisten:
  • Windows 8 og Windows 7

   1. Klikk Start, skriv brannmur i Start søk-boksen, og velg deretter Windows-brannmur i listen Programmer.
   2. På Windows 8: Begynn å skrive inn brannmur i startskjermen, og klikk eller trykk deretter ikonet når det kommer opp på skjermen.

   3. Klikk Slipp et program gjennom Windows-brannmuren i venstre kolonne eller klikk Slipp en app eller funksjon gjennom Windows-brannmuren hvis du er på Windows 8.
   4. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.

   5. Klikk eller trykk Tillat et annet program / en annen app nederst til høyre.
   6. Finn og velg Zune i vinduet Legg til et program / en app, og klikk deretter Legg til.
   7. Velg Zune, og trykk deretter Legg til.
   8. Klikk OK to ganger for å lagre endringene.

   Windows Vista

   1. Klikk Start, skriv brannmur i Start søk-boksen, og velg deretter Windows-brannmur i listen Programmer. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
   2. Klikk Slipp et program gjennom Windows-brannmuren. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
   3. I kategorien Unntak klikker du for å velge boksen Nettverksøk, og boksen Trådløse bærbare enheter, og deretter klikker du OK.

   Windows XP

   1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør. I Åpne-boksen skriver du firewall.cpl og klikker OK.
   2. I kategorien Unntak klikker du for å velge boksen UPnP Framework under Programmer og tjenester, og deretter klikker du OK.
   3. Obs! For de fleste tredjepartsbrannmurer må du gjøre et unntak for "WUDF host process" eller for lignende prosesser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer unntak i en brannmur eller et sikkerhetsprogram fra tredjeparter, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med programmet.

 • Kontroller at datamaskinen du prøver å synkronisere trådløst mot er koblet til ruteren du har konfigurert enheten til å bruke. Vertsdatamaskinen må være koblet til ruteren via en trådløs kobling eller en trådet kobling, og enheten må være paret med både vertsdatamaskinen og ruteren den er tilkoblet.
 • Hvis vertsdatamaskinen er trådløst forbundet, kan du prøve å koble den til ruteren med en kablet tilkobling. Konfigurer trådløs synkronisering på nytt og forsøk å synkronisere på nytt.
 • Kontroller at ruteren er aktivert for UPnP-varsler og UDP-varsler.
 • Hvis ruteren har en QoS-innstilling, forsøker du å skru av denne QoS-innstillingen og prøver deretter å synkronisere trådløst på nytt.
 • Kontroller at de nødvendige tjenestene kjører. Dette gjør du ved å følge denne fremgangsmåten:
 • Windows 8 og Windows 7

  1. Klikk Start, skriv services.msc i Start Søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
  2. På Windows 8: Begynn å skrive inn services.msc i startskjermen, og klikk eller trykk deretter ikonet Tjenester når det kommer opp på skjermen.

   Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.

  3. Finn følgende tjenester under Navn, og bekreft deretter at Oppstartstype er satt til Automatisk. Kontroller i tillegg at Tjenestestatus er satt til Startet.
   • SSDP-gjenkjenning
   • UPnP-enhetsvert
   • Zune-tjeneste for trådløse konfigurasjon

   Obs! Hvis Oppstartstype ikke er satt til Automatisk, høyreklikker du tjenesten du ønsker å konfigurere, og klikker deretter Egenskaper. Velg Automatisk i menyen Oppstartstype, klikk Start og deretter OK. Du kan i tillegg prøve å starte tjenesten på nytt hvis dette er mulig. For å gjøre dette høyreklikker du på tjenestenavnet og klikker deretter Start på nytt.

  4. På menyen Fil klikker du Lukk for å lukke vinduet Tjenester.

  Windows Vista

  1. Klikk Start, skriv services.msc i Start Søk-boksen, og trykk deretter ENTER. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
  2. Finn følgende tjenester under Navn, og bekreft deretter at Oppstartstype er satt til Automatisk. Kontroller i tillegg at Tjenestestatus er satt til Startet.
   • SSDP-gjenkjenning
   • UPnP-enhetsvert
   • Zune-tjeneste for trådløse konfigurasjon
   • Obs! Hvis Oppstartstype ikke er satt til Automatisk, høyreklikker du tjenesten du ønsker å konfigurere, og klikker deretter Egenskaper. Velg Automatisk i menyen Oppstartstype, klikk Start og deretter OK. Du kan i tillegg prøve å starte tjenesten på nytt hvis dette er mulig. For å gjøre dette høyreklikker du på tjenestenavnet og klikker deretter Start på nytt.

  3. På menyen Fil klikker du Lukk for å lukke vinduet Tjenester.

  Windows XP

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør. I boksen Åpne skriver du inn services.msc, og deretter trykker du ENTER. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
  2. Finn følgende tjenester under Navn, og bekreft deretter at Oppstartstype er satt til Automatisk. Kontroller i tillegg at Tjenestestatus er satt til Startet.
   • Universal Plug and Play-enhetsvert
   • Zune-bussenumerator
   • Zune-tjeneste for trådløse konfigurasjon

   Obs! Hvis Oppstartstype ikke er satt til Automatisk, høyreklikker du tjenesten du ønsker å konfigurere, og klikker deretter Egenskaper. Velg Automatisk i menyen Oppstartstype, klikk Start og deretter OK. Du kan i tillegg prøve å starte tjenesten på nytt hvis dette er mulig. For å gjøre dette høyreklikker du på tjenestenavnet og klikker deretter Start på nytt.

  3. På menyen Fil klikker du Lukk for å lukke vinduet Tjenester.

Feilkode C00D07C9

Denne feilen betyr at du kanskje er koblet til et offentlig nettverk.

Denne feilen kan dukke opp når datamaskinen som Zune er installert på er koblet til en offentlig nettverksplassering. Nettverksplasseringen Offentlig blokkerer visse programmer og tjenester fra å kjøre for å hjelpe deg å beskytte datamaskinen din fra uautorisert adgang mens du er koblet til et nettverk på et offentlig sted. Hvis du er koblet til et offentlig nettverk og Windows-brannmuren er skrudd på, kan visse programmer eller tjenester komme til å spørre deg om lov til å kommunisere gjennom brannmuren slik at de kan fungere skikkelig.

Hvis datamaskinen din er koblet til et offentlig nettverk, er dette normal oppførsel, og du må slippe Zune-programmet og tjenesten for trådløs Zune-konfigurasjon gjennom brannmuren. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk på jobben eller hjemme (et nettverk du stoler på), kan du gjøre følgende:

 1. Klikk Start, skriv inn Nettverks- og delingssenter i Start Søk-boksen og trykk deretter ENTER.
 2. På Windows 8: I Startskjermen begynner du å skrive Nettverks- og delingssenter, velger Innstillinger i feltet Søk, og klikker eller trykker deretter ikonet når det vises på skjermen.

 3. Klikk Offentlig nettverk, og klikk deretter Arbeidsnettverk eller Hjemmenettverk.

For Zune-spilleren, prøv å konfigurere denne manuelt. Dette gjør du ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Start Zune-programvaren.
 2. Koble Zune-spilleren til datamaskinen
 3. Klikk Innstillinger, klikk Enhet og deretter Trådløs synkronisering.
 4. Klikk Konfigurer trådløs synkronisering, og klikk deretter Vis avanserte innstillinger.
 5. Angi navnet på det trådløse nettverket (SSID).
 6. Velg en nettverkstype.
 7. Klikk Neste.
 8. Angi en nettverksnøkkel, et passord eller en passkode hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.
 9. Klikk Avslutt.
 10. Obs! Kontroller at nettverksnavnet (SSID) og passordet er skrevet riktig når du konfigurerer Zune-spilleren for trådløs synkronisering i Zune-programvaren.

Feilkode C00D07CA eller C00D07CB

Denne feilen betyr at du må koble til en DHCP-server. Prøv følgende:

 • Kontroller at tilgangspunktet eller ruteren du er koblet til, er en DHCP-server. (Kontroller at DHCP er aktivert.)
 • Prøv å reservere an IP-adresse til Zune-enheten på ruteren.
 • Hvis du bruker to rutere, må du kontrollere at ruteren du prøver å koble til, er en DHCP-server.
 • Bare for C00D07CB-feilmelding: Hvis du bruker WPA-kryptering eller WPA2-kryptering og bruker en 63-tegns nettverksnøkkel, kan du prøve å bruke en kortere nettverksnøkkel.

Vanlige spørsmål

Hvis jeg aktiverer trådløs synkronisering, kan jeg fremdeles synkronisere over USB?

Ja, du kan fremdeles bruke USB-kabelen til å synkronisere mediene dine etter behov. Dette er nyttig hvis du skal synkronisere mange medier eller store filer, eller hvis du har dårlig tid og vil ha den høyere hastigheten i en USB-tilkobling.

Synkroniserer trådløs synkronisering alt, inkludert sanger, spillelister, videoer, bilder og podcaster?

Ja, trådløs synkronisering overfører nøyaktig de samme elementene til den Zune-aktiverte enheten din som den ville overført hvis du synkroniserte med en USB-kabel. Hva som blir synkronisert avhenger av synkroniseringsinnstillingene i Zune Music + Video-programmet.

Det kan hende at videoer i samlingen din må konverteres til et annet format eller en lavere bitrate. Hvis du manuelt synkroniserer trådløst fra enheten (når den ikke er dokket eller plugget inn), vil ikke disse videoene bli synkronisert før konverteringen er ferdig. Når konverteringen er fullført, kan du synkronisere manuelt igjen for å overføre disse videoene til enheten din.

Hvis enheten er dokket eller koblet til en stikkontakt, vil alt nytt innhold bli fortløpende synkronisert så lenge den er tilkoblet.

Hvor ofte vil enheten min synkronisere når den er dokket eller koblet til en stikkontakt?

Enheten forblir trådløst koblet til hjemmedatamaskinen din og synkroniserer alt nytt innhold som dukker opp i samlingen din så lenge den er dokket eller koblet til en stikkontakt og datamaskinen din er på og Zune-programmet kjører.

Hvis du synkroniserer manuelt fra enheten (når den ikke er dokket eller plugget inn), kobler den seg imidlertid av det trådløse nettverket rett etter synkronisering for å spare batteristrøm.

Fra hvilken avstand kan jeg synkronisere enheten trådløst?

Rekkevidden for trådløs synkronisering avhenger av hvilke hindringer som blokkerer signalet mellom tilgangspunktet og enheten din. Vegger, apparater eller personer kan redusere den effektive rekkevidden. Zune-spillere har generelt 30 meters rekkevidde.

Kan jeg bruke trådløs synkronisering via en offentlig Wi-Fi-tilkobling?

Nei. Trådløs synkronisering kobler enheten din til en datamaskin på ett enkelt nettverk. Hvis du flytter datamaskinen eller enheten din til et annet nettverk, må du konfigurere innstillingene for trådløs synkronisering på nytt.

Hvor mange datamaskiner kan jeg synkronisere enheten trådløst med?

Du kan konfigurere enheten din til å synkronisere trådløst med én datamaskin på et trådløst lokalnett (LAN).

Hvor raskt går trådløs synkronisering?

Synkroniseringshastigheten avhenger av kvaliteten på den trådløse tilkoblingen og på signalstyrken. Generelt kan imidlertid begrensningene i trådløse nettverk føre til at trådløs synkronisering går saktere enn synkronisering med en USB-kabel. Første gang du synkroniserer for å fylle enheten med innholdet i samlingen din, er det lurt å bruke en USB-kabel. Etter dette fungerer trådløs synkronisering godt for oppdatering av enheten.

Hva skjer hvis jeg plugger enheten i datamaskinen med en USB-kabel under trådløs synkronisering?

Hvis du kobler enheten til datamaskinen under trådløs synkronisering, avslutter enheten den trådløse koblingen, og synkroniseringen stopper.

Hva er en SSID?

SSID (Service Set Identifier) er navnet til det trådløse lokalnettverket (LAN). En åpen SSID kringkastes til alle trådløse enheter innenfor rekkevidde av nettverkets tilgangspunkt. I et lukket trådløst nettverk kringkastes ikke SSID, og brukere må kjenne SSID for å få tilgang til nettverket.

Flere SSIDer kan være tilgjengelige fra en gitt plassering, men en enhet kan bare koble seg til én om gangen.

Hva er infrastrukturmodus?

I infrastrukturmodus oppretter et tilgangspunkt (f.eks. en ruter) med en gitt SSID et virtuelt nettverk der klienter (f.eks. Zune-aktivere enheter og datamaskiner) på nettverket kan kommunisere via tilgangspunktet og ikke direkte med hverandre. Dette er måten en trådløs hjemmeruter vanligvis er konfigurert på.

Hvilke typer trådløs godkjenning bruker Zune-aktiverte enheter?

Zune-aktiverte enheter fungerer sammen med følgende godkjenningsskjemaer:

 • Åpent nettverk uten kryptering
 • WEP-kryptering (64-biters eller 128-biters nøkkel)
 • WPA-PSK (TKIP)
 • WPA-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (AES)
 • WPA2-PSK (TKIP)

Hvilke alternativer for godkjenningstyper er tilgjengelige for WEP-baserte nettverk?

I de avanserte innstillingene for trådløs synkronisering kan du velge enten Åpen godkjenning med WEP-nøkkel eller Delt godkjenning med WEP-nøkkel. Åpen godkjenning er vanligst ved bruk av WEP.

Hva er et nøkkelindeks?

Noen rutere lagrer opptil fire forskjellige WEP-nøkler. Disse nøklene får indeksene 1 til 4. Bare én nøkkel kan være aktiv om gangen, og dette konfigureres i ruteren. Hvis det trådløse nettverket ditt bruker nøkkelindeksering, må du bruke nøkkelindeks 1 for å kunne koble enheten din til det trådløse nettverket.

Kan jeg konfigurere enheten min til å bruke en statisk IP-adresse når jeg synkroniserer trådløst?

Nei. Zune trådløs synkronisering støtter bare DHCP IP-adressetilordning. Enheten får en IP-adresse dynamisk fra DHCP-serveren (vanligvis den trådløse ruteren) hver gang den kobler seg til.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Trådløs synkronisering fra Zune-programvaren, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden