Del denne siden

Feilsøke DRM-beskyttet musikk og video i Zune-programvaren og Xbox Music

Obs! Den 15. november 2015 ble Zune-tjenesten avsluttet. Dette kan føre til feil når du prøver å strømme eller laste ned innhold eller oppdatere tjenesten.

Oversikt

Medier som du laster ned fra en tjeneste på Internett, er vanligvis beskyttet med DRM-teknologi (Digital Rights Management). Beskyttede medier kommer med en lisens som inneholder mediebruksrettigheter, som angir hvordan du kan bruke innholdet. Mediebruksrettigheter for en sang kan for eksempel tillate at du spiller av sangen på én datamaskin og synkroniserer den med et visst antall enheter, men kan forhindre deg fra å brenne sangen til en CD eller spille den av på en annen datamaskin.

Løsninger

Feilsøke problemer med digitale rettigheter

Obs!  Music Pass og Zune-markedsplassen er ikke tilgjengelige i alle land og områder.

Denne delen beskriver hvordan du kan feilsøke problemer med digitale rettigheter eller mediefiler som ikke spilles av riktig.

Hvis du har en Zune HD

Oppdater lisensene for innholdet via en trådløs tilkobling:

 1. Velg Innstillinger, Trådløs og deretter Nettverk på startmenyen. Trykk Ja hvis du blir bedt om å aktivere trådløs. Zune HD søker automatisk etter tilgjengelige nettverk.
 2. Velg et nettverk å koblet til. Angi nettverkspassordet hvis det er nødvendig.
 3. Trykk Innstillinger, Trådløs og deretter Synkronisering på Zune HD-startmenyen.
 4. Trykk Lisenser for å oppdatere lisensene for innholdet på spilleren.

Hvis dette ikke løste problemet, kan du se Slette spillerens innhold og synkronisere på nytt nedenfor.

Hvis du har et Xbox Music Pass eller en annen spiller enn Zune HD

Hvis du har et Xbox Music Pass eller en annen spiller enn Zune HD, oppdaterer du mediebruksrettighetene:

 1. Åpne programmet Zune Musikk + Video på datamaskinen, og logg på.
 2. Klikk Innstillinger, og velg deretter Konto.
 3. Oppdater abonnementet på Xbox Music Pass ved å følge instruksjonene på Konto-siden.
 4. Koble spilleren til datamaskinen for å oppdatere mediebruksrettighetene.

Hvis dette ikke løste problemet, kan du gå til Slette spillerens innhold og synkronisere på nytt nedenfor. Hvis det er mulig, synkroniserer du Zune-spilleren med programvaren Zune Musikk + Video på datamaskinen for å sikkerhetskopiere innhold fra Zune-markedsplassen eller annet innhold som er lagret på spilleren, før du prøver denne fremgangsmåten.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du synkroniserer og sikkerhetskopierer spillerens innhold, kan du se følgende:

Hvis du ikke har et Xbox Music Pass

Hvis du ikke har et Xbox Music Pass, må du slette mediefilen som er årsaken til feilen med digitale rettigheter, og deretter synkronisere den på nytt manuelt.

 1. Koble Zune-spilleren til datamaskinen.
 2. Klikk Enhet i programvaren Zune Musikk + Video, og klikk deretter en kategori (for eksempel Musikk) for å finne mediefilen.
 3. Høyreklikk filen som er årsaken til feilen med digitale rettigheter, og velg Slett fra <spillernavn>.

  Artikkelen slettes fra spilleren, men forblir i samlingen. Programvaren Zune Musikk + Video synkroniserer ikke artikkelen automatisk til spilleren på nytt, så derfor må du synkronisere manuelt for å få den tilbake på spilleren.

 1. Dra filen til spillerikonet for å synkronisere den.

Hvis du fortsatt ser en feilmelding om medierettigheter når du prøver å spille av filen, følger du neste sett med trinn for å slette alt fra spilleren og deretter synkronisere den til samlingen på nytt.

Slette spillerens innhold og synkronisere på nytt

Dette trinnet bør bare gjøres som en siste utvei. Slik sletter du alt innholdet på spilleren og synkroniserer det på nytt:

 1. Start programmet Zune Musikk + Video på datamaskinen.
 2. Koble spilleren til datamaskinen med USB-synkroniseringskabelen som fulgte med.
 3. Klikk Innstillinger, Enhet og deretter Alternativer for synkronisering. Klikk SLETT ALT INNHOLD.
 1. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil slette innholdet på spilleren, klikker du Ja.
 2. Nå som du har slettet alt innholdet på spilleren, synkroniserer du innholdet tilbake til den. Hvis du har mye innhold som skal synkroniseres, er det lurt å koble fra spilleren etter at du har synkronisert noen filer, for å forsikre deg om at de vises på spilleren. Når du har bekreftet at synkroniseringen fungerer slik den skal, kobler du til spilleren på nytt og fortsetter å synkronisere samlingen.

Løse mediefiler på en Windows Phone 7

Obs!  Music Pass og Zune-markedsplassen er ikke tilgjengelige i alle land og områder.

Hvis du får en feilmelding om digitale rettigheter på telefonen, kan du prøve denne fremgangsmåten for å løse problemet.

 • Hvis du har et Xbox Music Pass, oppdaterer du mediebruksrettighetene:
  1. Åpne programmet Zune Musikk + Video på datamaskinen, og logg på.
  2. Klikk Innstillinger, og velg deretter Konto.
  3. Oppdater Xbox Music Pass ved å følge instruksjonene på Konto-siden.
  4. Koble telefonen til datamaskinen for å oppdatere mediebruksrettighetene.
 • Hvis du ikke har et Xbox Music Pass, sletter du mediefilen og synkroniserer den manuelt:
  1. Koble telefonen til datamaskinen.
  2. Klikk Telefon i programvaren Zune Musikk + Video, og klikk deretter en kategori (for eksempel Musikk) for å finne mediefilen. Høyreklikk filen som er årsaken til feilen med digitale rettigheter, og velg Slett fra <telefonnavn>.

   Artikkelen slettes fra telefonen, men forblir i samlingen. Programvaren Zune Musikk + Video synkroniserer ikke artikkelen automatisk til telefonen på nytt, så derfor må du synkronisere manuelt for å få den tilbake på telefonen.

  1. Dra og slipp filen til telefonikonet for å synkronisere den.

Gjenopprette DRM-innhold i programvaren Zune Musikk + Video

Obs!  Music Pass og Zune-markedsplassen er ikke tilgjengelige i alle land og områder.

Du kan bruke funksjonen Gjenopprett i Zune-programvaren til å gjenopprette DRM-innhold (Digital Rights Management) du har kjøpt, for eksempel WMA (Windows Media Audio) og abonnementsinnhold. Hvis innholdet ikke lastes ned når du foretar et kjøp fra Zune-markedsplassen, eller hvis du får en feilmelding som tyder på et problem med bruksrettigheter, kan du bruke denne funksjonen til å oppdatere lisensene. Gjenopprettingsfunksjonen hjelper deg å laste ned innholdet på nytt fra Zune-markedsplassen uten at du blir belastet på nytt for transaksjonen.

Følg denne fremgangsmåten for å bruke gjenopprettingsfunksjonen:

 1. Åpne programmet Zune Musikk + Video på datamaskinen, og logg på med Microsoft-kontoen.
 2. Følg de aktuelle trinnene nedenfor.
 3. Gjenopprette innhold du har kjøpt

  1. Klikk Innstillinger øverst på skjermen.
  2. Klikk Konto øverst til venstre.
  3. Klikk Kjøpslogg i kolonnen til venstre.
  4. Klikk ett av følgende for å finne innholdet du vil gjenopprette:
   • Sanger
   • Filmer
   • TV-programmer
   • Videoer
  5. Se i listen over innhold, og klikk Gjenopprett alle, eller klikk Last ned ved siden av de enkelte mediefilene du vil gjenopprette.

  Gjenopprette leieinnhold eller Xbox Music Pass-innhold

  1. Klikk Innstillinger øverst på skjermen.
  2. Klikk Konto øverst til venstre.
  3. Klikk Leiehistorikk eller Abonnementslogg.
  4. Se i listen over innhold, og klikk Gjenopprett alle, eller klikk Last ned ved siden av de enkelte mediefilene du vil gjenopprette.
  5. Obs!  Hvis du prøver å gjenopprette alt innhold du har kjøpt, får du en feilmelding når du prøver å laste ned innhold på nytt som ikke er beskyttet av DRM, for eksempel en MP3-fil. Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilen, kan du se Feil når du spiller av DRM-beskyttet musikk eller videoer i Zune-programvaren.

 4. Vis samlingen for å bekrefte at innholdet ble lagt til.
 5. Obs!  Innhold som lastes ned, blir kanskje ikke tilgjengelig i samlingen med en gang. Det kan hende noe innhold fortsatt lastes ned i bakgrunnen.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke DRM-beskyttet musikk og video i Zune-programvaren og Xbox Music, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden