Del denne siden

Slette tilgangsnøkkelen på Xbox One-konsollen

Hvis du må endre sikkerhetsfunksjonene på Xbox One-konsollen, må du først fjerne tilgangsnøkkelen din. Her kan du finne ut hvordan du sletter den. Etter at du har slettet tilgangsnøkkelen din, kan du opprette en ny.

Slette tilgangsnøkkelen

Slik gjør du det:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
Guiden vises til venstre på Hjem-skjermen på Xbox.
 1. Velg Innstillinger.
Innstillingsikonet er uthevet på guiden.
 1. Velg Alle innstillinger.
Alternativet Alle innstillinger er uthevet under Innstillinger.
 1. Velg Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel under Konto.
Alternativet Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel er uthevet på Kontoinnstillinger-skjermen.
 1. Velg Slette tilgangsnøkkelen.
Alternativet Slett min tilgangsnøkkel er uthevet på skjermen Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel.

Oppdatere innstillingene for pålogging

Viktig! Hvis du allerede har konfigurert innstillingene slik at tilgangsnøkkel kreves for å foreta kjøp eller endre innstillinger, blir du som standard bedt om å oppgi passord, med mindre du endrer sikkerhetsinnstillingene. Slik gjør du det:

 1. Trykk på Xbox-knappen for å åpne guiden.
 2. Velg Innstillinger.
 3. Velg Alle innstillinger.
 4. Velg Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel under Konto.
 5. Velg Bytt pålogging og sikkerhetsinnstillinger under Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel.
Alternativet Bytt pålogging og sikkerhetsinnstillinger er uthevet på skjermen Pålogging, sikkerhet og tilgangsnøkkel.
 1. Bla mot høyre og velg Ingen hindringer. Dermed fjernes eventuelle krav om tilgangsnøkkel eller passord du hadde for innstillinger eller kjøp. Hvis du foretrekker det, kan du velge Tilpass og angi når du vil bli bedt om et passord / en tilgangsnøkkel, og når du ikke vil bli bedt om dette.
En rekke alternativer for pålogging og sikkerhet vises. Alternativet Ingen hindringer er uthevet.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slette tilgangsnøkkelen på Xbox One-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden