Utestenginger fra Xbox Live og konsollutestengninger

Utestenging av konto eller konsoll

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken oppførsel som kan føre til utestenging av en konto eller konsoll, kan du se Xbox Lives regler for god oppførsel.

  Hvis du har et bestemt spørsmål om en utstenging av konto eller konsoll, kan du starte en ny tråd i forumet My Live account was suspended.

 • Xbox Live Policy & Enforcement-teamet har ikke mulighet til å løse spillspesifikk utestenging. Hvis du har mistet rettigheter i et bestemt spill, kan du kontakte spillutvikleren for å få hjelp:

  Halo 4 eller Halo: Reach

  Call of Duty

 • Klager gjennomgås daglig, og tiltak blir iverksatt mot spillere når brudd bekreftes.
 • Straffetiltakene for brudd på vilkårene og reglene for god oppførsel varierer avhengig av typen brudd.
 • Tiltakene for mindre alvorlige brudd omfatter midlertidig utestenging fra kommunikasjon eller tjeneste og tvungen endring av navnet på gamertagen.
 • For mer alvorlige brudd kan tiltakene være nullstilling av poengsum, permanent utestengt konto og utestengt konsoll.

Sperring av kommunikasjon

Sperring av kommunikasjon kan iverksettes hvis det påvises upassende oppførsel i kommunikasjonen på Xbox Live. Ved utestenging blokkeres en gamertag fra tilgang til alle kommunikasjonsfunksjoner på Xbox Live. Dette omfatter tekstmeldinger, talemeldinger, videomeldinger, chat i spill og partychat.

Sperringens varighet avhenger av hvor alvorlig bruddet er. Midlertidig sperring opphører vanligvis på samme tid på dagen som da sperringen ble iverksatt.

Varsel om tiltak

En melding med sluttdatoen for utestengingen vises når du logger på Xbox Live med den utestengte gamertagen.

Det sendes en e-postmelding til adressen som er knyttet til Xbox Live-kontoen. Utestengninger opphører på omtrent samme tid som da utestengningen ble iverksatt, og ikke på begynnelsen av kalenderdagen. Det kan derfor hende at utestengningen ikke opphører før senere på dagen som er oppgitt i meldingen.

Utestenging fra tjenesten

Utestenging fra tjenesten iverksettes på grunn av upassende spilling eller misbruk av systemet. Upassende oppførsel omfatter følgende typer handlinger:

Upassende oppførsel i spill (svindel eller juksing)

Forsøk på å manipulere Xbox Live-tjenestene gjennom nettverksforstyrrelser, misbruk av tilbakemeldingsfunksjoner eller klageprosedyrer, eller annen tukling med systemet

Ved utestengning fra tjenesten blokkeres et medlem fullstendig. Da kan ikke vedkommende logge seg på Xbox Live-tjenesten. Utestengingens varighet avhenger av hvor grov overtredelsen er, eller hvor hyppig den har forekommet. Midlertidig sperring opphører vanligvis på samme tid på dagen som da sperringen ble iverksatt.

Varsel om tiltak

En melding med sluttdatoen for utestengingen vises når du logger på Xbox Live med den utestengte gamertagen.

Det sendes en e-postmelding til adressen som er knyttet til Xbox Live-kontoen.

Tvungen endring av gamertagen

Når det iverksettes en tvungen endring av gamertagen (navneendring), blir du bedt om å velge en ny gamertag neste gang du prøver å logge på Xbox Live. Du kan ikke hoppe over dette trinnet. Du må velge en ny gamertag før du kan logge på.

En tvungen endring av gamertagen iverksettes når Xbox Live Policy & Enforcement-teamet finner at en gamertag er upassende. Eksempler på upassende gamertager omfatter navn som visuelt ligner på, høres ut som, representerer, antyder, er en forkortelse for eller insinuerer noe som helst av følgende:

 • Banning (ord eller uttrykk)
 • Emner eller innhold av seksuell karakter
 • Hatytringer (blant annet rasistiske, etniske eller religiøse fornærmelser)
 • Ulovlig narkotika eller reseptbelagte stoffer
 • Ulovlig virksomhet

Utestenging av konsoll

Xbox-konsoller kan bli permanent forhindret fra å koble til Xbox Live basert på én eller flere brudd på vilkårene for bruk for Xbox Live. Konsoller kan utestenges fra Xbox Live av flere årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

 • Tukling med konsollen: Å åpne Xbox-konsollen fysisk og modifisere den for å spille urettmessig programvare.
 • Svindel på Internett: Forsøk på å manipulere brukere, overta Xbox Live-kontoer eller utføre andre bedragerske aktiviteter.
 • Gjentatte alvorlige brudd: Brudd som forstyrrer tjenesten eller påvirker brukere, kan føre til at Enforcement-teamet iverksetter flere tiltak mot kontoer på konsollen.

Kundestøtten for Xbox Live kan ikke oppheve en utestengning av en konsoll. Utestenging av konsoll fra Xbox Live kan også omfatte permanent utestenging av Xbox Live-kontoer.

Nullstilling av poengsum

Det skjer en poengsumrettelse på spillerens Xbox Live-konto når vedkommende oppnår prestasjoner ved å bruke eksterne verktøy i stedet for å spille. Xbox Live arbeider for å holde tjenesten fri for denne typen adferd siden den er et brudd på vilkårene for bruk for Xbox Live. Når det blir funnet avvikende prestasjons- eller poengsumaktivitet, endrer Xbox Live poengsummen til spillere som oppfyller bestemte og automatiske kriterier.

Følgende tiltak iverksettes mot en Xbox Live-spiller som tilegner seg poengsummen på denne avvikende måten:

 • Poengsummen til spilleren tilbakestilles til null.
 • Spilleren kan ikke vinne tilbake alle tidligere oppnådde prestasjoner.
 • Spilleren får betegnelsen «juksemaker» i fellesskapet.

Selv om spillere som oppfyller disse kriteriene, begynner med null poeng, kan de likevel oppnå prestasjoner for fremtidige spill. Vi gir dem med andre ord en ny mulighet til å oppnå fremtidige prestasjoner ved å oppnå dem på ærlig vis. Den opprinnelige poengsumrettelsen forblir permanent uten mulighet til å anke saken.

Hva sier andre brukere om disse emnene?

Hvis du vil se hva andre brukere sier om disse emnene, eller hvis du vil stille egne spørsmål, gå til våre Xbox-støtteforaene og se følgende samtaler:

Vær oppmerksom på at innholdet på støtteforaene for Xbox bare er på engelsk. Du kan oversette innholdet i støtteforaene for Xbox til andre språk ved å lime inn URL-adressen i et oversettelsesverktøy på Internett, for eksempel Bing Oversetting.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Utestenginger fra Xbox Live og konsollutestengninger, som du leste om, eller om et annet problem?