Sette inn eller ta ut en Xbox 360-harddisk

Oversikt

Finn ut hvordan du setter inn eller tar ut en Xbox 360-harddisk på Xbox 360-konsollen.

Hvordan

Xbox 360 E-konsollen

Xbox 360 E-konsollen med 250 GB har en innebygd harddisk, som kan tas ut og byttes. Xbox 360 E-konsollen med 4 GB har et innebygd flash-minne, som ikke kan fjernes. Du kan kjøpe en intern harddisk for Xbox 360 E-konsollen med 4 GB separat.

Sette inn en harddisk i Xbox 360 E-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Plasser konsollen vannrett.
 3. Finn utløseren for harddiskdekslet på høyre side mot baksiden av konsollen.
 4. Skyv utløseren diagonalt (nedover og mot fronten av konsollen) mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En illustrasjon av en hånd som åpner harddiskdekselet på en Xbox 360 E-konsoll
 1. Sett inn harddisken i sporet, og trykk hardt til du hører et klikk.
En illustrasjon av en hånd som setter inn en harddisk i harddisksporet på en Xbox 360 E-konsoll
 1. Sett harddiskdekslet på igjen.
 2. Slå på konsollen.

Fjerne en harddisk fra en Xbox 360 E-konsoll

 1. Slå av konsollen.
 2. Plasser konsollen vannrett.
 3. Finn frem til utløseren for harddiskdekslet på høyre side av konsollen. Den er nær baksiden av konsollen.
 4. Skyv utløseren diagonalt (nedover og mot fronten av konsollen) mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En hånd som åpner harddiskdekselet på en Xbox 360 E-konsoll
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
En illustrasjon av en hånd som drar i klaffen på en Xbox 360-harddisk for å ta den ut av harddisksporet på en Xbox 360 E-konsoll
 1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.

Xbox 360 S-konsollen

Xbox 360 S-konsollen med 250 GB har en innebygd harddisk, som kan tas ut og byttes. Xbox 360 S-konsollen med 4 GB har et innebygd flash-minne, som ikke kan fjernes. Den innebygde harddisken kan kjøpes separat.

Sette inn en harddisk i Xbox 360 S-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Plasser konsollen vannrett.
 3. Finn utløseren for harddiskdekslet på høyre side mot baksiden av konsollen.
 4. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En hånd som åpner harddiskdekselet på en Xbox 360 S-konsoll
 1. Sett inn harddisken i sporet, og trykk hardt til du hører et klikk.
En hånd som setter inn en harddisk i harddisksporet på en Xbox 360 S-konsoll
 1. Sett harddiskdekslet på igjen.
 2. Slå på konsollen.

Fjerne en harddisk fra en Xbox 360 S-konsoll

 1. Slå av konsollen.
 2. Plasser konsollen vannrett.
 3. Finn frem til utløseren for harddiskdekslet på høyre side av konsollen. Den er nær baksiden av konsollen.
 4. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En hånd som åpner harddiskdekselet på en Xbox 360 S-konsoll
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
En hånd som drar i klaffen på en Xbox 360-harddisk for å ta den ut av harddisksporet på en Xbox 360 S-konsoll
 1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.

Den originale Xbox 360-konsollen

Obs!  Når du håndterer Xbox 360-harddisken, må du unngå å berøre kontaktene i harddiskskuffen eller på harddisken med fingrene eller metallgjenstander.

Sette inn en harddisk i den originale Xbox 360-konsollen
 1. Slå av konsollen.
 2. Plasser baksiden av harddisken mot baksiden av harddiskskuffen.

Obs!  Hvis du ikke har hatt en harddisk i konsollen tidligere, må du fjerne dekslet over harddiskskuffen før du setter inn en harddisk.

En original Xbox 360-konsoll med en harddisk klar til å bli festet med et klikk
 1. Skyv fronten av harddisken ned til den går på plass med et klikk.
En illustrasjon viser hvordan du fester harddisken på en original Xbox 360-konsoll.

Ta ut en harddisk fra den originale Xbox 360-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Finn frem til harddisken oppå konsollen (eller på venstre side, avhengig av om konsollen står eller ligger).

Obs!  Ikke alle Xbox 360-konsoller har en harddisk.

En pil peker mot harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Trykk utløserknappen på harddisken.
En pil peker mot utløserknappen for harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Løft harddisken ut av konsollen.

Kontroller at konsollen gjenkjenner harddisken

Når du har koblet til harddisken, kontrollerer du at konsollen gjenkjenner den. Slik gjør du det:

 1. Trykk Guide-knappen  på kontrolleren, gå til Innstillinger og velg Systeminnstillinger.
 2. Velg Storage eller Memory.
 3. Kontroller at Hard Drive vises i listen over lagringsenheter. Hvis den ikke gjør det, kan du prøve å fjerne harddisken fra konsollen og koble den til på nytt.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Sette inn eller ta ut en Xbox 360-harddisk, som du leste om, eller om et annet problem?