Gå til hovedinnhold
Del denne siden

Konfigurere, bruke og feilsøke problemer med Xbox 360-kontrolleren med stor knapp

Bilde viser de fire Xbox 360-kontrollerne med stor knapp og den infrarøde mottakeren og kabelen.

Løsninger

Konfigurere Xbox 360-kontroller med stor knapp

Konfigureringen er enkel. Sett inn batterier i kontrolleren med stor knapp, og koble deretter spillkontrolleren til Xbox 360-konsollen.

Sette inn batterier

 1. Ta av batteridekselet.
 2. Sett inn to nye AA-batterier (LR6). Du får best ytelse hvis du unngår å bruke oppladbare AA-batterier.
 3. Sett på batteridekselet.

Koble til kontroller med stor knapp

Opptil fire kontrollere med stor knapp kan kobles til en konsoll samtidig.

 1. Koble den infrarøde mottakerens kabel til en åpen USB-port på Xbox 360-konsollen
Pilen peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 E-konsollen. Pilen peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 S-konsollen.
 1. Plasser mottakeren slik at brukere av kontrolleren med stor knapp har en klar synslinje til mottakeren. Hver av de fire kontrollerne med stor knapp har en unik farge som svarer til en figur på skjermen. De konfigureres automatisk i følgende forhåndsinnstilte rekkefølge:

  • Den første spilleren er grønn.
  • Den andre spilleren er rød.
  • Den tredje spilleren er blå.
  • Den fjerde spilleren er gul.

Obs! Når den infrarøde mottakeren er koblet til konsollen, lyser lampene rundt strømknappen på konsollen grønt. Tilkoblingen for andre trådløse kontrollere påvirkes ikke av at mottakeren kobles til.

Slå på konsollen og kontrolleren med stor knapp, og slå dem deretter av igjen.

Slik slår du på konsollen og kontrolleren med stor knapp

Pek kontrolleren med stor knapp mot den infrarøde mottakeren, og hold deretter nede Xbox-guideknappen  eller Start-knappen. Mottakeren vil koble seg til alle kontrollere med stor knapp som den oppdager.

En finger trykker Xbox-guideknappen på kontrolleren med stor knapp.

Slik slår du av konsollen og kontrolleren med stor knapp

Pek kontrolleren med stor knapp mot den infrarøde mottakeren, og hold deretter nede Xbox Guide-knappen  i tre sekunder.

Obs!

 • Kontrolleren med stor knapp fortsetter å virke neste gang du slår på konsollen dersom kabelen til den infrarøde mottakeren fortsatt er tilkoblet.
 • Kontrolleren med stor knapp virker bare inntil 7 meter fra konsollen. Objekter som blokkerer synslinjen mellom spillkontrolleren og den infrarøde mottakeren, skaper forstyrrelser for kontrolleren med stor knapp.

Bruke Xbox 360-kontroller med stor knapp

Spillkontrollerknapper

Bildet viser Xbox 360-kontrolleren med stor knapp.

Kontrolleren med stor knapp fungerer som en navigasjonsknapp. Bruk denne knappen og knappene A , B , X , Y , Tilbake, Xbox Guide og Start til å flytte rundt og styre Xbox-dashbordet.

Bruke kontrolleren med stor knapp sammen med andre kontrollere

Kontrolleren med stor knapp forstyrrer ikke andre kabelbaserte eller trådløse kontrollere. Du kan bruke kontrolleren med stor knapp sammen med andre tilkoblede kabelbaserte eller trådløse kontrollere til lagspill.

Hvis du for eksempel har en trådløs kontroller tilordnet til del 1 på av/på-knappen, påvirker både den trådløse kontrolleren og den grønne kontrolleren med stor knapp den grønne spilleren i spillet. På samme måte tilsvarer den andre kabelbaserte eller trådløse kontrolleren rød, den tredje tilsvarer blå, og den fjerde tilsvarer gul.

Rengjøre kontrolleren med stor knapp

Rengjør med en tørr eller litt fuktig klut. Bruk av rensemidler eller forsøk på å rengjøre kontakter kan skade kontrolleren.

Feilsøke problemer med Xbox 360-kontroller med stor knapp

Viktig! Xbox 360-kontrolleren med stor knapp skal bare brukes med en Xbox 360-konsoll som er koblet til en infrarød Xbox 360-mottaker med stor knapp.

Xbox 360-kontrolleren med stor knapp er utformet for å kobles automatisk til Xbox 360-konsollen når du trykker en hvilken som helst knapp. Hvis kontrolleren ikke kobles til, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at konsollen er slått på. Hvis konsollen er på, vil lyset i midten av av/på-knappen være grønt.
En finger og en pil peker mot av/på-knappen på Xbox 360 E-konsollen. En finger og en pil peker mot av/på-knappen på Xbox 360 S-konsollen.
 • Kontroller at den infrarøde mottakerens kabel er koblet riktig til en av USB-portene på Xbox 360-konsollen.
En pil peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 E-konsollen. En pil peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 S-konsollen.
 • Koble den infrarøde mottakeren til en annen USB-port på Xbox 360-konsollen.
 • Kontroller at AA-batteriene i Xbox 360-kontrolleren med stor knapp er helt oppladet og riktig satt inn.
 • Hvis Xbox 360-konsollens strømkabel er koblet til en overspenningsvern eller skjøteledning, kan du prøve å koble strømkabelen direkte til en stikkontakt. Hvis konsollen ikke er koblet direkte til en stikkontakt, kan det hende USB-portene ikke får nok strøm.

Hvis du har kontrollert dette og kontrolleren fremdeles ikke fungerer, kan du prøve følgende:

 • Pek kontrolleren direkte mot den infrarøde mottakeren.
 • Kontroller at den infrarøde mottakeren ikke er dekket og at det ikke er noen gjenstander mellom kontrolleren og den infrarøde mottakeren.
 • Kontroller at du bruker kontrolleren inntil 7 meter fra den infrarøde mottakeren.
 • Lukk rullegardiner og persienner når du bruker kontrolleren og den infrarøde mottakeren på dagtid for å minimere mengden lys som treffer mottakeren.

Viktig!  Ikke prøv å ta fra hverandre, reparere eller modifisere Xbox 360-konsollen, strømforsyningen eller eventuelt Xbox-tilbehør på noen måte. Hvis du gjør dette, kan du bli utsatt for alvorlige skader eller dødsfall på grunn av elektrisk støt eller brann, og i tillegg blir garantien ugyldig.

Hvis du ikke kunne løse problemet med noen av disse løsningene

Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan det hende at konsollen må repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere, bruke og feilsøke problemer med Xbox 360-kontrolleren med stor knapp, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden