Konfigurere, bruke og feilsøke problemer med Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp

Bilde viser de fire Xbox 360-håndkontrollerne med stor knapp og den infrarøde mottakeren og kabelen.

Løsninger

Konfigurere Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp

Konfigureringen er enkel. Sett inn batterier i håndkontrolleren med stor knapp, og koble deretter spillkontrolleren til Xbox 360-konsollen.

Sette inn batterier

 1. Ta av batteridekselet.
 2. Sett inn to nye AA-batterier (LR6). Du får best ytelse hvis du unngår å bruke oppladbare AA-batterier.
 3. Sett på batteridekselet.

Koble til håndkontrolleren med stor knapp

Opptil fire håndkontrollere med stor knapp kan kobles til en konsoll samtidig.

 1. Koble den infrarøde mottakerens kabel til en ledig USB-port på Xbox 360-konsollen
Pilen peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 E-konsollen. Pilen peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 S-konsollen.
 1. Plasser mottakeren slik at brukere av håndkontrolleren med stor knapp har en klar synslinje til mottakeren. Hver av de fire håndkontrollerne med stor knapp har en unik farge som svarer til en figur på skjermen. De konfigureres automatisk i følgende forhåndsinnstilte rekkefølge:

  • Den første spilleren er grønn.
  • Den andre spilleren er rød.
  • Den tredje spilleren er blå.
  • Den fjerde spilleren er gul.

Obs! Når den infrarøde mottakeren er koblet til konsollen, lyser lampene rundt strømknappen på konsollen grønt. Tilkoblingen for andre trådløse kontrollere påvirkes ikke av at mottakeren kobles til.

Slå på konsollen og håndkontrolleren med stor knapp, og slå dem deretter av igjen.

Slik slår du på konsollen og håndkontrolleren med stor knapp

Pek håndkontrolleren med stor knapp mot den infrarøde mottakeren, og hold deretter nede Xbox-guideknappen  eller Start-knappen. Mottakeren kobler seg til alle håndkontrollere med stor knapp som den oppdager.

En finger trykker på Xbox-guideknappen på håndkontrolleren med stor knapp.

Slik slår du av konsollen og håndkontrolleren med stor knapp

Pek håndkontrolleren med stor knapp mot den infrarøde mottakeren, og hold deretter nede Xbox-guideknappen  i tre sekunder.

Obs!

 • Håndkontrolleren med stor knapp fortsetter å fungere neste gang du slår på konsollen så lenge kabelen til den infrarøde mottakeren fortsatt er tilkoblet.
 • Håndkontrolleren med stor knapp fungerer bare inntil 7 meter fra konsollen. Gjenstander som blokkerer synslinjen mellom spillkontrolleren og den infrarøde mottakeren, skaper forstyrrelser for håndkontrolleren med stor knapp.

Bruke Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp

Spillkontrollerknapper

Bildet viser Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp.

Håndkontrolleren med stor knapp fungerer som en navigasjonsknapp. Bruk denne knappen og knappene A , B , X , Y , Tilbake, Xbox-guide og Start til å flytte rundt på og styre Xbox-dashbordet.

Bruke håndkontrolleren med stor knapp sammen med andre kontrollere

Håndkontrolleren med stor knapp forstyrrer ikke andre kabelbaserte eller trådløse håndkontrollere. Du kan bruke håndkontrolleren med stor knapp sammen med andre tilkoblede kabelbaserte eller trådløse håndkontrollere til lagspill.

Hvis du for eksempel har en trådløs håndkontroller tilordnet til del 1 på av/på-knappen, påvirker både den trådløse håndkontrolleren og den grønne håndkontrolleren med stor knapp den grønne spilleren i spillet. På samme måte tilsvarer den andre kabelbaserte eller trådløse håndkontrolleren rød, den tredje tilsvarer blå, og den fjerde tilsvarer gul.

Rengjøre håndkontrolleren med stor knapp

Rengjør med en tørr eller litt fuktig klut. Bruk av rensemidler eller forsøk på å rengjøre kontakter kan skade kontrolleren.

Feilsøke problemer med Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp

Viktig! Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp skal bare brukes med en Xbox 360-konsoll som er koblet til en infrarød Xbox 360-mottaker med stor knapp.

Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp er laget slik at den kobles automatisk til Xbox 360-konsollen når du trykker på en hvilken som helst knapp. Hvis håndkontrolleren ikke kobles til, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at konsollen er slått på. Hvis konsollen er på, lyser lampen midt på av/på-knappen grønt.
En finger og en pil peker mot av/på-knappen på Xbox 360 E-konsollen. En finger og en pil peker mot av/på-knappen på Xbox 360 S-konsollen.
 • Kontroller at den infrarøde mottakerens kabel er koblet riktig til en av USB-portene på Xbox 360-konsollen.
En pil peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 E-konsollen. En pil peker mot porten der du kobler til den infrarøde mottakeren på Xbox 360 S-konsollen.
 • Koble den infrarøde mottakeren til en annen USB-port på Xbox 360-konsollen.
 • Kontroller at AA-batteriene i Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp er helt oppladet og riktig satt inn.
 • Hvis Xbox 360-konsollens strømkabel er koblet til en overspenningsvern eller skjøteledning, kan du prøve å koble strømkabelen direkte til en stikkontakt. Hvis konsollen ikke er koblet direkte til en stikkontakt, kan det hende at USB-portene ikke får nok strøm.

Hvis du har kontrollert dette og håndkontrolleren fortsatt ikke fungerer, kan du prøve følgende:

 • Pek håndkontrolleren direkte mot den infrarøde mottakeren.
 • Kontroller at den infrarøde mottakeren ikke er dekket, og at det ikke er noen gjenstander mellom håndkontrolleren og den infrarøde mottakeren.
 • Kontroller at du bruker kontrolleren inntil 7 meter fra den infrarøde mottakeren.
 • Lukk rullegardiner og persienner når du bruker håndkontrolleren og den infrarøde mottakeren på dagtid for å minimere mengden lys som treffer mottakeren.

ADVARSEL! Risiko ved reparasjon: Hvis du åpner og/eller reparerer enheten, kan dette føre til elektrisk støt, skade på enheten, brann, personskader og andre farer. Microsoft anbefaler at du ber fagkyndige om hjelp til å reparere enheten, og at du er forsiktig hvis du har tenkt å foreta reparasjonen selv.

Hvis du ikke kunne løse problemet med noen av disse løsningene

Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan det hende at konsollen må repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere, bruke og feilsøke problemer med Xbox 360-håndkontrolleren med stor knapp, som du leste om, eller om et annet problem?