Kinect-bevegelser

Oversikt

Når Kinect-sensoren er aktiv, vises et vindu nederst til høyre i Dashboard. Dette vinduet betyr at du kan bruke bevegelser. Hvis du ikke ser deg selv i vinduet, kan du bruke Kinect-feilsøking.

Alt om bevegelser

Vinke til Kinect

Komme i gang med bevegelser

Når du ser dette ikonet, vinker du med hånden ved å bevege underarmen mot venstre og høyre. Hvis du vinker til Xbox Dashboard, vises håndmarkøren og du kan nå bruke bevegelser til å navigere i stedet for en håndkontroller.

Hvis du har problemer, kan du se på animasjonen for å lære hvordan du skal vinke til Kinect.

Holde hånden over for å velge

Holde hånden over for å velge

Pek håndflaten mot skjermen, og flytt hånden på skjermen over det du vil velge. Du velger elementet ved å holde hånden din over det til sirkelen er fullført.

Har du problemer?
  • Kontroller at hendene dine gløder i lilla farge. Ingen lilla glød? Vink til Kinect.
  • Kontroller at spilleplassen og sensoren er riktig konfigurert. Konfigurasjon av Kinect.

Bla på skjermen

Hvis du vil flytte til neste senter i dashbordet ved hjelp av bevegelser, flytter du markøren til kanten av skjermen med den høyre hånden og sveiper over kroppen din. Bruk den venstre hånden og flytt markøren til venstre siden av skjermen og sveip for å gå til det forrige senteret.

Har du problemer?
  • Kontroller at hendene dine gløder i lilla farge. Ingen lilla glød? Vink til Kinect.
  • Kontroller at spilleplassen og sensoren er riktig konfigurert. Konfigurasjon av Kinect.

Guidebevegelse

Guidebevegelse

Bruk Kinect Guide-bevegelsen til å stoppe spilling midlertidig eller åpne Kinect Guide.

Dette gjør du ved å plassere begge armene dine ned langs siden. Strekk venstre arm rett ut i 45 graders vinkel fra kroppen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kinect-bevegelser, som du leste om, eller om et annet problem?