Konfigurere og bruke Xbox Live Vision-kameraet på Xbox 360

Oversikt

Tegning av et Xbox Live Vision-kamera

Koble Xbox Live Vision-kameraet til Xbox 360-konsollen for å bruke videochat, legge ved bilder i meldinger og legge til bilder i profilen din.

Bruk videochat med Vision-kameraet eller en Kinect-sensor og et Xbox Live-medlemskap.

Konfigurere Xbox Live Vision-kameraet

Når du skal konfigurere kameraet, kobler du det ganske enkelt til Xbox-konsollen og angir innstillingene for online-sikkerhet og personvern.

Slik kobler du Vision-kameraet til konsollen

 1. Slå på Xbox 360-konsollen.
 2. Koble Xbox Live Vision-kameraet til en USB-port foran på konsollen. Lyset på kameraet blinker for å indikere at kameraet er koblet til.
Tegning av et Xbox Live Vision-kamera som er koblet til en USB-port foran på en Xbox 360-konsoll
 1. Plasser kameraet på en stabil flate, vendt mot deg. For lyd kobler du til et Xbox 360-hodesett.
 2. På konsollen går du til Settings, velger System og deretter Xbox Live Vision. TVen eller skjermen viser det som kameraet ser.
 3. Fokuser kameraet. Vri linsen til høyre for å flytte fokus utover, og til venstre for å flytte fokus innover.
En tegning av et Xbox Live Vision-kamera med piler rundt linsen for å indikere fokusering
Angi innstillinger for nettsikkerhet og personvern

Innstillinger for nettsikkerhet og personvern hjelper deg med å styre tilgang til videokommunikasjon. Du kan for eksempel blokkere videokommunikasjon for barnekontoer og begrense videochat bare til venner.

Bruke Xbox Live Vision-kameraet og Video-Kinect til videochat

Du kan bruke kameraet med Video-Kinect til å gjennomføre videosamtaler på direkten med Xbox Live‑venner. Du må konfigurere Video-Kinect før du kan bruke det med Vision-kameraet.

Slik starter du en Video-Kinect-samtale
 1. Logg på Xbox Live.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Gå til My Friends, velg vennen du vil videochatte med, og velg deretter Video Kinect.
  • Gå til Apps, og velg deretter My Apps. Velg Video Kinect, velg More Friends, og velg deretter en venn.

Video-Kinect-økten starter når vennen din godtar videochatinvitasjonen.

Obs!  Når et Xbox Live Vision-kamera og en Kinect-sensor er koblet til en Xbox 360-konsoll, kan bare én av dem være aktiv om gangen. Se Bruke et Xbox Live Vision-kamera og en Kinect-sensor for mer informasjon.

Ta et spillerbilde med Xbox Live Vision-kameraet.

Du kan bruke Vision-kameraet til å ta et spillerbilde. Folk i vennelisten din kan se spillerbildet ditt.

Slik tar du et personlig spillerbilde og legger det ved
 1. Gå til Settings på konsollen, og velg deretter Profile.
 2. Velg Edit Gamer Profile.
 3. Velg Gamer Picture.
 4. Velg Take Personal Picture.
 5. Trykk på kameraknappen for å ta et bilde.
 6. Velg Accept Picture.
 7. Velg Change Personal Picture hvis du vil bruke det nye bildet.

Rengjøre Xbox Live Vision-kameraet

Bruk bare en tørr eller lett fuktet klut til rengjøring. Bruk av rensemidler eller forsøk på å rengjøre kontakter kan skade kameraet. For linsen bruker du utelukkende en myk, tørr og lofri klut eller et linsepapir.

Beslektede problemer

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og bruke Xbox Live Vision-kameraet på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?