Kabelbaserte og trådløse Xbox 360-håndkontrollere

Håndkontrolleren for Xbox 360

Oppsett av håndkontroller og navn på knapper

Funksjoner er angitt med tall og bokstaver på fremsiden av Xbox 360-håndkontrolleren og samsvarer med følgende tabell som identifiserer hver funksjon.
1 Høyre styrespak 8 Start-knapp
2 Navigasjonsknapp 9 Høyre utløser
3 Venstre styrespak 10 Høyre skulderknapp
4 Back-knapp A A-knapp (grønn knapp)
5 Venstre skulderknapp B B-knapp (rød knapp)
6 Venstre utløser X X-knapp (blå knapp)
7 Guide-knapp Y Y-knapp (gul knapp)

Lys på guideknappen og strømknappen

Hold nede Guide-knappen for å slå av og på konsollen og håndkontrolleren, og trykk for å få tilgang til Xbox-guiden (meny med alternativer) når konsollen er på.

Det er en lysring rundt Guide-knappen på håndkontrolleren og strømknappen på konsollen. Når du kobler en håndkontroller til konsollen, lyser en del av lyset grønt for å vise at håndkontrolleren er tilkoblet. Når du for eksempel kobler til den første håndkontrolleren til konsollen, lyser den øverste delen til venstre:

Et nærbilde av en håndkontroller viser guideknappen der kvadranten øverst til venstre lyser.
Den øvre venstre delen inntil av/på-knappen på en original Xbox 360-konsoll lyser.

Du kan koble opptil fire kontrollere til konsollen.

På den original Xbox 360-konsollen og Xbox 360 S-konsollen er hver kontroller tilordnet til én av de fire belyste delene. Den første kontrolleren som kobles til, blir tilordnet til øverste del til venstre, deretter øverst til høyre, nederst til venstre og til slutt nederst til høyre.

Når du bruker en håndkontroller med en Windows 10-enhet, brukes guideknappen til å åpne spillraden mens du spiller PC-spill. Unntak: Når du strømmer et spill via Xbox-appen for Windows 10 og trykker denne knappen, kommer du tilbake til Hjem-skjermen i Xbox-appen.

Obs!  Det er ett grønt lys rundt av/på-knappen på Xbox 360 E-konsollen. Du kan likevel finne ut hvilken del håndkontrolleren er tilordnet til, ved å se på lysringen rundt guideknappen på håndkontrolleren.

Et nærbilde av en håndkontroller viser guideknappen der kvadranten øverst til venstre lyser.
Lysringen lyser rundt av/på-knappen på en Xbox 360 E-konsollen.

Koble til en kontroller

Se Koble en håndkontroller til Xbox 360 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler en kablet eller trådløs håndkontroller til Xbox 360-konsollen.

Kabelutløser

Kabelutløseren på Xbox 360-håndkontrolleren er frakoblet.

Den kabelbaserte Xbox 360-kontrollerkabelen har en kabelutløser. Kabelutløseren på kontrollerkabelen er en sikkerhetsmekanisme som skal redusere faren for at Xbox 360-konsollen faller hvis noen drar i kabelen. Du kan redusere faren ytterligere ved å passe på at kontrollerkablene ikke vikler seg sammen.

Ekspansjonsport

Du kan bruke ekspansjonsporten på den trådløse Xbox 360-håndkontrolleren til å koble til valgfritt tilbehør, for eksempel Xbox 360-hodesettet.

Obs!  Ekspansjonsporten er under navigasjonsknappen og høyre styrespak på håndkontrolleren.

Xbox 360-håndkontroller for Windows-programvare

Xbox 360-håndkontrolleren for Windows-programvare gjør det mulig å bruke en kabelbasert Xbox 360-håndkontroller med en datamaskin som kjører Microsoft Windows. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Konfigurere en Xbox 360-håndkontroller for Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer håndkontrolleren for et bestemt spill, kan du se spilldokumentasjonen.

Hvis du har problemer med Xbox-håndkontrolleren, kan du se "Beslektede problemer" nedenfor. Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kabelbaserte og trådløse Xbox 360-håndkontrollere, som du leste om, eller om et annet problem?