Slik kobler du til en trådløs nettverksadapter for Xbox 360

Oversikt

Denne artikkelen beskriver den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 og hvordan du kobler den til.

Løsninger

Om den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360

Den trådløse N-nettverksadapteren for Xbox 360 er kompatibel med både den originale Xbox 360-konsollen og Xbox 360 S-konsollen. Hvis du kobler adapteren til en Xbox 360 S-konsoll, deaktiverer adapteren den interne trådløse N-funksjonen på konsollen. (Ved å bruke den eksterne adapteren kan signalstyrken og båndbredden bli bedre hvis det trådløse tilgangspunktet er langt borte fra konsollen.)
En trådløs G-nettverksadapter for Xbox 360 og en trådløs N-nettverksadapter for Xbox 360

Slik kobler du til den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360

Følg disse trinnene for å koble den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 til Xbox-konsollen:

  1. Koble den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 til baksiden av Xbox 360-konsollen ved å feste plastikkflikene på adapteren i sporene på baksiden av konsollen.

    Obs!  Xbox 360 S-konsollen har ikke disse sporene fordi konsollen har en intern trådløs funksjon. Den trådløse N-nettverksadapteren vil imidlertid i noen tilfeller gi bedre rekkevidde og båndbredde sammenlignet med den interne trådløse funksjonen på Xbox 360 S-konsollen. Hvis du bruker den trådløse N-nettverksadapteren med Xbox 360 S-konsollen, kan du dra ut føttene på adapteren slik at den kan stå på eller ved siden av konsollen.

Piler i en illustrasjon viser hvor den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 skal kobles til på baksiden av en Xbox 360-konsoll.
  1. Koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av konsollen.
En pil viser hvor USB-kabelen for den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 skal kobles til på baksiden av en Xbox 360-konsoll.

Obs!  Hvis du bruker en trådløs adapter og en Kinect-sensor, bruk skjøteledningen til den trådløse nettverksadapteren som følger med Kinect-sensoren, for å koble den trådløse adapteren til en USB-port på forsiden av konsollen.

En illustrasjon viser den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 koblet til en USB-port foran på en Xbox 360 ved hjelp av skjøteledningen for den trådløse nettverksadapteren.
  1. Vend opp antennen.
Den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 med antennen vendt opp
  1. Hvis en nettverkskabel er koblet til på baksiden av konsollen, kobler du den fra.
  2. Konfigurer de trådløse innstillingene på konsollen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik konfigurerer du trådløse innstillinger på Xbox 360-konsollen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slik kobler du til en trådløs nettverksadapter for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?