Bruke Xbox 360 Play & Charge Kit

Oversikt

Denne artikkelen beskriver hvordan du lader den oppladbare batteripakken for Xbox 360 ved å bruke Xbox 360 Play & Charge Kit.

Løsninger

Lade batteripakken ved å bruke ladeledningen

Følg denne fremgangsmåten for å lade batteripakken ved å bruke ladeledningen:

 1. Trykk på klaffen øverst på AA-batteripakken, og dra ned for å løsne den fra håndkontrolleren.
 2. Sett den oppladbare batteripakken i batteriholderen på håndkontrolleren, og trykk den inn for å feste den.

  Obs! Skyv bare på den flate overflaten på batteripakken, slik at du unngår å klemme fingrene når du setter den i.

 3. Koble ladeledningen til ladeporten foran på håndkontrolleren.

  Viktig! Ikke koble til ladeledningen uten at en oppladbar batteripakke eller AA-batteripakke er satt i. Dette kan skade håndkontrolleren.

 4. Koble ladeledningen til en håndkontrollerport.
 5. Slå på Xbox 360-konsollen.

  Obs! Hvis du prøver følgende uten å slå på Xbox 360-konsollen, lades ikke batteripakken.

 6. Du kan la Xbox 360-konsollen være på eller slå den av. I begge tilfeller lyser lampen på ladeledningen rødt for å vise at batteriet lades. Når lyset blir grønt eller slukkes, er batteripakken fulladet.

  Obs! Hvis du vil slå av Xbox 360-konsollen, men fortsette å lade batteriet, må du slå av konsollen via dashbordet:

  1. Trykk på og hold guideknappen mens Xbox 360-konsollen fortsatt er på.
  2. En meny vises til høyre på skjermen. Slipp guideknappen .
  3. Velg Shut Down Console, og trykk deretter på A-knappen . Disse kommandoene gjør at konsollen fortsatt lader den oppladbare batteripakken mens konsollen er i ventemodus.

  Obs! Hvis du trykker på av/på-knappen foran på konsollen eller slår av strømkilden, stoppes ladingen av batteripakken.

Spille mens du lader

Du kan fortsette å bruke håndkontrolleren til å spille på Xbox 360-konsollen mens den lades. Håndkontrolleren fortsetter å bruke trådløse signaler for spill når den er koblet til med ladeledningen. Ikke bruk ladeladeledningen uten at det er satt i en oppladbar batteripakke eller AA-batteripakke i den trådløse håndkontrolleren.

Rengjøre batteripakken

Hvis du må rengjøre batterikontaktene, må du bare bruke en tørr klut. Vann eller kjemikalier kan skade kontaktene.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke Xbox 360 Play & Charge Kit, som du leste om, eller om et annet problem?