Feilsøke lydproblemer med Kinect på Xbox 360

Finn ut hva du må gjøre hvis du opplever lydproblemer under bruk av Kinect.

Lydproblemer

Kan ikke fullføre Kinect-lydtesten

 • Deaktiver digitale effekter på forsterkeren eller TVen. Digitale effekter er slikt som romklang, komprimering, simulert 3D-lyd og syntetiserte surroundlydmoduser.
 • Hvis du bruker en TV og en forsterker samtidig, må du skru av volumet på TVen.
 • Plasser sensoren minst 30 cm fra høyttalere, vifter eller andre støykilder. Ved høyt volum kan det hende at avstanden må være minst 90 cm mellom sensoren og høyttalere.
 • Sørg for at alle høyttalere er tilkoblet og at konsollens lydinnstillinger samsvarer med høyttalernes konfigurasjon. For eksempel:
Hvis du har ... Bruker du denne modusen
To høyttalere Stereo
Fem høyttalere og en subwoofer 5:1
Sju høyttalere og en subwoofer 7:1

Kan ikke høre eller kommunisere med andre i et nettspill

Prøv løsningene på Feilsøke problemer med chat.

Obs!  Hvis du flytter Kinect-sensoren eller høyttalerne, må du kjøre Kinect-lydfeilsøkingen på nytt.

Kinect-talekommandoer fungerer ikke

Hvis Kinect-talekommandoer ikke fungerer, bruker du Kinect-lydfeilsøkingen. Hvis du vil ha en liste over steder som støtter talekommandoer, kan du se Kinect-talegjenkjenning og chat.

Ingen lyd fra høyttalerne

 • Kontroller at A/V-kabelen for Xbox 360 er koblet til lydsystemet. Finn ut hvordan du kobler Xbox 360-konsollen til et lydsystem.
 • Kontroller at alle høyttalere er koblet til lydsystemet.
 • Hvis lydsystemet har høyttalerbrytere, må du kontrollere at bryterne er på.
 • Hvis lydsystemet har en forsterkermodus, må du kontrollere at innstillingen samsvarer med antall tilkoblede høyttalere. For eksempel:
Hvis du har ... Bruker du denne modusen
To høyttalere Stereo
Fem høyttalere og en subwoofer 5:1
Sju høyttalere og en subwoofer 7:1

Hører ekko

 • Deaktiver digitale effekter på forsterkeren eller TVen. Digitale effekter er slikt som romklang, komprimering, simulert 3D-lyd og syntetiserte surroundlydmoduser.
 • Hvis du bruker en TV og en forsterker samtidig, må du skru av volumet på TVen.
 • Start Kinect-lydfeilsøkingen.
 • Hvis du bare hører ekko under Xbox Live-spillingen, kan det hende at en annen spiller har problemer med Kinect-sensoren. Be den andre spilleren om å bruke Kinect-lydfeilsøkingen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke lydproblemer med Kinect på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?