Tilbehør og erstatningsdeler til Xbox 360 Kinect

Oversikt

Enkelte Xbox 360 Kinect-tilbehør og -erstatningsdeler er tilgjengelige fra Microsoft Store.

Obs! Tilbehør er ikke tilgjengelig i alle land eller områder. Eksempel: Mye av tilbehøret som er tilgjengelig fra Microsoft Store i USA, er ikke tilgjenglig i andre land eller områder.

WiFi-forlengelseskabel til Kinect

Wi-Fi-forlengelseskabelen til Kinect brukes til å koble en trådløs Xbox 360-nettverksadapter til en USB-port på fremsiden, samtidig som Kinect-sensoren forblir tilkoblet på baksiden av en Xbox 360-konsoll. Denne kabelen er ikke nødvendig hvis du har en Xbox 360 S-konsoll. Du kan bestille den fra Microsoft Store eller kontakte kundestøtte for Xbox.

Strømforsyning til Kinect-sensoren

Strømforsyningen til Kinect-sensoren følger opprinnelig med sensoren som standard og er nødvendig for å koble den til en original Xbox 360-konsoll. Du kan bestille den fra Microsoft Store eller kontakte kundestøtte for Xbox.

Erstatningsspillplate

Når det gjelder erstatning av Microsoft-spillplater, kan du se Spillerstatning for Xbox 360.

Monteringsalternativer for Kinect

Kinect-sensoren er utformet for plassering på en hylle like over eller under TV-en. Hvis du ikke finner riktig plassering av sensoren, kan du se Monteringsalternativer for Kinect-sensoren for Xbox 360 hvis du vil ha tips og råd om hvor du plasserer den.

Skjøteledning til Kinect-sensor

Hvis Kinect-sensorkabelen ikke er lang nok der du skal bruke den, vil skjøteledningen forlenge Kinect-kabelen med 3 meter. Denne ledningen er tilgjengelig fra Microsoft Store.

Kinect-kalibreringskort

Kinect-kalibreringskortet er bare tilgjengelig med kjøp av spillet Kinect Adventures.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Tilbehør og erstatningsdeler til Xbox 360 Kinect, som du leste om, eller om et annet problem?