Konfigurere Kinect på Xbox 360

Konfigurere Kinect for Xbox 360

Plassere Kinect-sensoren

Plassere Kinect-sensoren
Kinect-sensoren må se hele kroppen din
 • Plasser sensoren ytterst på kanten på en flat, stabil overflate.
 • Plasser sensoren mellom 60 cm og 1,8 meter fra gulvet. Ideelt sett skal sensoren være plassert maksimalt 15 cm over eller under TVen.
 • Unngå å plassere sensoren i direkte sollys, eller nærmere høyttalere enn 30 cm.
 • Ikke vipp sensoren manuelt. Den justeres automatisk.
 • Vær forsiktig så du ikke mister sensoren.

Obs!  I små rom er det lurt å plassere sensoren så nært opptil 1,8 meter fra gulvet som mulig.

Gjøre klar spilleplassen

Gjøre klar spilleplassen
Kinect-sensoren må se hele kroppen din
 • Tøm området mellom sensoren og spillerne.
 • Én spiller: Stå 1,8 m fra sensoren.
 • To spillere: Stå 2,4 m fra sensoren.
 • Kontroller at spilleplassen er minst 1,8 meter bred, og ikke bredere eller lengre enn 3,6 meter.
 • Sørg for at rommet har skarp, jevn belysning.

Koble til kablene

 • Xbox 360 E-konsollen
En hånd kobler til en Kinect-sensorkabel på baksiden av en Xbox 360 E-konsoll.
  • Koble fra strømkabler som er koblet til kabelen til Kinect-sensoren. Xbox 360 E-konsollen forsyner Kinect-sensoren direkte.
  • Koble sensorkabelen til AUX-porten på baksiden av konsollen.
 • Xbox 360 S-konsollen
En hånd kobler til en Kinect-sensorkabel på baksiden av en Xbox 360 S-konsoll.
  • Koble fra strømkabler som er koblet til kabelen til Kinect-sensoren. Xbox 360 S-konsollen forsyner Kinect-sensoren direkte.
  • Koble sensorkabelen til AUX-porten på baksiden av konsollen.
 • Den originale Xbox 360-konsollen
Piler fremhever tilkoblingspunktene for en Kinect-sensor til en original Xbox 360-konsoll og for en trådløs adapter til konsollen.
  • Koble den ene enden av kabelen til USB-porten på baksiden av konsollen og den andre enden til en stikkontakt.
  • Hvis du har en trådløs nettverksadapter, kobler du den til en USB-port på forsiden av konsollen med USB-skjøteledningen som fulgte med.
  • Flytt alt annet USB-tilbehør til USB-porter på forsiden av konsollen.

Obs!  Hvis du kjøpte en Kinect-sensor med en Xbox 360 E-konsoll eller en Xbox 360 S-konsoll, må du kjøpe en strøm-/USB-kabel hvis du vil koble sensoren til en original Xbox 360-konsoll. Tilbehør og erstatningsdeler til Kinect for Xbox 360.

Oppdatere programvaren i konsollen

Før du bruker Kinect for første gang, må du kanskje oppdatere programvaren i konsollen. Hvis du ikke gjør det, vises kanskje en av følgende meldinger:

Update Required: Insert the disc that came with the device.

Oppdatering påkreves: Det kreves en systemoppdatering for å bruke Kinect.

Det vises en konfigurasjonsskjerm for Xbox på en TV samtidig som en plate settes inn i plateskuffen på en Xbox-konsoll ved siden av TV-en.
Oppdatere konsollprogramvaren for Kinect
 • Koble til Xbox Live (logg på ved å bruke en gamertag for Xbox Live).
 • Sett inn en Kinect-spillplate, og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere programvaren på konsollen.
 • Hvis du vil se andre måter å oppdatere konsollprogramvaren på, kan du se Slik får du en ny Xbox 360-oppdatering.

Trenger du hjelp?

Bruke Kinect for første gang

Når programvaren på konsollen er oppdatert, følger du opplæringen på skjermen for å bli kjent med Kinect.

Et stillbilde viser begynnelsen av opplæringsvideoen for konfigurasjon av Kinect, inkludert teksten
Slik ser Kinect ut på Xbox 360-konsollen

Når Kinect-sensoren er aktiv, vises et vindu nederst til høyre i Dashboard. Hvis du ser deg selv i vinduet, kan du kommunisere med Kinect.

Et eksempel på en Xbox-startskjerm som inneholder et lite vindu i nedre høyre hjørne som viser hva Kinect ser.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere Kinect på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?