Xbox 360-fjernkontroll (ny)

Oversikt

En illustrasjon av fjernkontrollen for Xbox 360

Den nye fjernkontrollen for Xbox 360 bidrar til at du får mest mulig ut av Xbox-opplevelsen. Den gjør dette ved å la deg styre avspilling av DVD-er og CD-er på Xbox 360, medieavspilling gjennom Xbox Live eller TV-tjenesten på Xbox 360-konsollen, Xbox-dashbordet og av/på- og volumkontroller på mange TV-er.

Se videoen nedenfor for å få en oversikt over fjernkontrollen for Xbox 360.

Se videoen Fjernkontroll for Xbox 360. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Programmer fjernkontrollen for TV-en din

Før fjernkontrollen kan brukes med TV-en din, må den programmeres for bruk med din type TV. Det finnes to måter å programmere fjernkontrollen på: Du kan skrive inn TV-koden din manuelt, eller skanne etter TV-koden.

Obs Etter 30 sekunders inaktivitet vil fjernkontrollen gå ut av TV-programmeringsmodus. Hvis du trykker en hvilken som helst knapp utenom Select, 0–9 eller Channel Up/Down, går fjernkontrollen tilbake til sin opprinnelige modus og avslutter programmeringsmodusen.

Se videoen nedenfor hvis du vil se hvordan du programmerer fjernkontrollen for TV-en.

Se programmeringsvideoen om fjernkontrollen for Xbox 360. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Taste inn en TV-kode

Du kan finne koden på nettstedet vårt og deretter taste inn koden med fjernkontrollen.

 1. Finn koden for TV-en din. Se den fullstendige kodelisten (PDF).
 2. Trykk og hold inne Mute-knappen og 5-knappen samtidig i to sekunder for å komme inn i TV-programmeringsmodus.
 3. Tast inn den numeriske koden for TV-en din.
 4. Hold inne Select-knappen for å lagre koden og avslutte.

Når den korrekte koden er blitt tastet inn, skal du kunne trykke på TV Power-knappen og Volume-knappen på fjernkontrollen for å kontrollere TV-en din. Hvis dette ikke fungerer, returner til trinn 2.

Obs!
 • Lyset på fjernkontrollen vil lyse grønt når den er i TV-programmeringsmodus.
 • Lyset på fjernkontrollen slår seg av et øyeblikk for hvert nummer du taster inn. Ikke tast inn det neste tallet før det grønne lyset kommer på igjen.
 • Når du trykker Select, blinker lyset på fjernkontrollen tre ganger for å bekrefte koden din. Hvis den ikke blinker, er koden som ble skrevet inn ugyldig. Gå tilbake til trinn 2.
Skanne etter TV-kode

Du kan sende en sekvens av koder fra fjernkontrollen til TV-en for å finne riktig kode til TV-en, hvis du ikke kjenner til koden.

 1. Slå på TV-en og pek fjernkontrollen mot den.
 2. Trykk og hold inne Mute-knappen og 5-knappen samtidig i to sekunder for å komme inn i TV-programmeringsmodus.
 3. Trykk Channel Up-knappen flere ganger for å sende én kode per tastetrykk fra fjernkontrollen til TV-en. Ved å trykke på Channel Up går du én kode fremover hver gang.
 4. Når den korrekte koden sendes fra fjernkontrollen til TV-en, slås TV-en av. Trykk Select-knappen for å bekrefte koden.

Hvis TV-en slår seg av og du deretter ved et uhell fortsetter å trykke Channel Up forbi den korrekte koden, trykker du på Channel Down for å gå tilbake til den korrekte koden. Når du går tilbake til den korrekte koden, slås TV-en på igjen. Trykk Select-knappen for å bekrefte koden.

Obs!
 • Lyset på fjernkontrollen vil lyse grønt når den er i TV-programmeringsmodus.
 • Hvis du trykker Channel Down og deretter Channel Up (eller Channel Up og deretter Channel Down) for å endre retning på skanningen og gå tilbake til den opprinnelige koden under en skanning i TV-programmeringsmodus, vil fjernkontrollen forlate TV-programmeringsmodus. Fjernkontrollen vil stå på den samme koden den sto på da du startet TV-programmeringen.
 • Gi TV-en tid til å reagere på kommandoen og slå seg av etter at du har trykket på Channel Up/Down-knappen. Noen TVer bruker lengre tid til å reagere på av-kommandoen enn andre TVer.
 • Når du trykker Select, blinker lyset på fjernkontrollen tre ganger for å bekrefte koden.
 • Når den korrekte koden er blitt tastet inn, skal du kunne trykke på TV Power-knappen og Volume-knappen på fjernkontrollen for å kontrollere TV-en. Hvis dette ikke fungerer, returner til trinn 2.
Tilbakeføre fjernkontroll til standardinnstillinger

Med standardinnstillinger vil fjernkontrollen kun kontrollere Xbox 360-konsollen. Volume- og Mute-knappene kontrollerer TV-tjenesten gjennom Xbox 360-konsollen din.

 1. Trykk og hold inne Mute-knappen og 5-knappen samtidig i to sekunder for å komme inn i TV-programmeringsmodus.
 2. Tast inn koden 9999, og trykk Select.

Bruke fjernkontrollen

Se videoen nedenfor hvis du vil se hvordan du bruker fjernkontrollen med Xbox 360-konsollen.

Se videoen for å lære hvordan du bruker fjernkontrollen med Xbox 360. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Fjernkontrollen har flere kategorier av knapper:

TV-kontroller: Disse inkluderer On/Off, Volume Up/Down, Mute og TV Input.

Kontroller for TV-tjeneste på Xbox 360: Live TV, hvis dette er tilgjengelig på din Xbox 360-konsoll, kan kontrolleres med Channel Up/Down, Guide, Live TV, Info og Last. Record kan bare ta opp innhold til en digital videoopptaker fra din TV-tjenesteleverandør.

Kontroller for medieavspilling: Bruk Play/Pause, Skip Forward, Fast Forward, Skip Back, Fast Back og Display for å kontrollere DVD, CD eller direkteavspilling.

Navigasjonskontroller: Disse omfatter knappene A , B , X og Y , D-pad-navigasjon (opp, ned, venstre, høyre), Back og Select.

Xbox-guidekontrollen : Gir deg tilgang til Xbox-guiden når som helst.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Xbox 360-fjernkontroll (ny), som du leste om, eller om et annet problem?