Slik bytter du batteriene i den trådløse håndkontrolleren for Xbox 360

Oversikt

Den trådløse Xbox 360-håndkontrolleren kan drives av AA-batterier eller av den oppladbare batteripakken for Xbox 360. Denne artikkelen beskriver hvordan du bytter AA-batterier.

Obs!  Hvis du bruker AA-batterier, anbefaler vi AA-engangsbatterier i stedet for oppladbare AA-batterier. Dermed får du best ytelse. Hvis du bruker engangsbatterier, se Sikkerhet for engangsbatterier nedenfor.

Slik setter du inn batterier

Gjør følgende for å sette inn ny engangsbatterier i AA-batteripakken for den trådløse kontrolleren:

  1. Trykk klaffen øverst på AA-batteripakken, og dra deretter ned for å løsne pakken fra kontrolleren.
To illustrasjoner av Xbox 360-håndkontrolleren. Den ene viser klaffen på utsiden av batteripakken, og den andre viser batteripakken fjernet fra håndkontrolleren.
  1. Sett inn to nye AA-batterier (LR6). Snu dem slik at den positive (+) og negative (–) enden plassert som vist i diagrammet nederst på batteripakken.
  2. Skyv AA-batteripakken tilbake i kontrolleren, og dytt inn for å lukke den.

Viktig! Ta ut batterier fra den trådløse kontrolleren før du går ombord på et fly, eller før du pakker den trådløse kontrolleren i bagasje som vil bli kontrollert når du flyr. Den trådløse kontrolleren kan overføre radiofrekvensenergi (RF) på lik linje med en mobiltelefon når batterier står i.

Sikkerhet for engangsbatterier

Feil bruk av batterier kan føre til lekkasje av batterivæske, overoppheting eller eksplosjon. Batterivæske som lekker ut, er korroderende og kan være giftig. Batterivæske kan føre til brannsår på hud og i øyne, og væsken er skadelig hvis den svelges. Følg disse tipsene for å redusere risikoen for skade:

  • Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
  • Ikke varm opp, åpne, lag hull på, skad eller kast batteriene i åpen ild.
  • Ikke la batterier stå i AA-batteripakken når batteripakken ikke er koblet til kontrolleren.
  • Ikke bland nye og gamle batterier eller ulike batterityper. Bland for eksempel ikke karbonsinkbatterier og alkalinebatterier.
  • Ta ut batteriene hvis de er oppbrukt, eller når du lagrer kontrolleren eller fjernkontrollen lenge.
  • Ta ut alle batteriene hvis ett batteri lekker. Kontroller at lekkasjevæsken ikke kommer i kontakt med hud eller klær. Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, må du umiddelbart skylle huden med vann. Før du setter inn nye batterier, må du rengjøre batterirommet grundig med et fuktig papirhåndkle, eller følge batteriprodusentens anbefalinger for rengjøring.
  • Kast batterier i henhold til lokale og nasjonale lover for avhending. Relevante bestemmelser inkluderer bestemmelser som styrer gjenoppretting og resirkulering av elektrisk og elektronisk søppel (WEEE).

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slik bytter du batteriene i den trådløse håndkontrolleren for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?