Mer om plassering av Kinect-sensoren

Løsninger

Riktig plassering av Kinect-føleren vil gi deg den beste ytelsen for kroppssporing og talegjenkjenning. Her er noen tips:

  • Ikke plasser sensoren i direkte sollys.
  • Ikke vipp sensoren manuelt. Den justeres automatisk.

Plasser Kinect-føleren i riktig høyde

En Kinect-sensor er festet like over midten på en TV. Et merke vises ved siden av bildet. En Kinect-sensor står på gulvet foran en TV på et stativ. En rød X vises ved siden av bildet.

Sensoren fungerer best når den er plassert mellom 0,6 og 1,8 meter over gulvet. Ideelt sett skal sensoren være plassert maksimalt 15 cm over eller under TVen.

Obs! I små rom er det lurt å plassere sensoren så nært opptil 1,8 meter fra gulvet som mulig.

Midtstill Kinect-føleren vannrett

En Kinect-sensor er festet like over midten på en TV. Et merke vises ved siden av bildet. En Kinect-sensor er plassert nederst til høyre foran en TV. En rød X vises ved siden av bildet.

Selv om sensoren fungerer hvis den plasseres på en av sidene av TVen, fungerer den best hvis du midtstiller den.

Ikke plasser Kinect-føleren i nærheten av en høyttaler eller på en vibrerende overflate.

En Kinect sensor står rett under en TV, med like lang avstand til to stereohøyttalere. Et merke vises ved siden av bildet. En Kinect-sensor er plassert oppå en av to høyttalere som står på hver sin side av en TV. En rød X vises ved siden av bildet.

Plasser sensoren minst 0,3 meter fra høyttalere. Ved høyt TV-volum kan det hende at avstanden må være opptil 0,9 meter eller mer mellom sensoren og høyttalere.

Ikke plasser sensoren oppå konsollen, annet elektronisk utstyr eller noe som vibrerer.

Plasser Kinect-føleren på kanten av en flat, stabil overflate

En Kinect-sensor med et grønt LED-lys er plassert nær fremre kant på et skap. Et merke vises ved siden av bildet. En Kinect-sensor med et rødt LED-lys er plassert et stykke fra fremre kant på et skap. En rød X vises ved siden av bildet.

Sensoren kan ikke se føttene dine hvis den er plassert for langt fra kanten.

Plasser Kinect-føleren slik at den kan bevege seg fritt

En Kinect-sensor er plassert foran en TV på et skap med glassdører. Et merke vises ved siden av bildet. En Kinect-sensor er plassert på innsiden av et TV-skap med glassdører. En rød X vises ved siden av bildet.

Ikke plasser sensoren bak skapdører (selv ikke glassdører) eller på en smal hylle.

Plasser sensoren på et sted der den kan vippe og justeres automatisk.

Hvis det er skumemballasje mellom sensorbasen og -hodet, fjerner du skummet.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Mer om plassering av Kinect-sensoren, som du leste om, eller om et annet problem?