Del denne siden

Konfigurere og bruke det trådløse Bluetooth-hodesettet med en Xbox 360-konsoll

Oversikt


Et trådløst hodesett for Xbox 360 med Bluetooth.

Du kan chatte med venner på Xbox Live med det trådløse hodesettet for Xbox 360 med Bluetooth. Bruk hodesettet til å chatte på Xbox Live, eller bytt til Bluetooth-modus og bruk hodesettet med en Bluetooth-aktivert enhet, for eksempel en mobiltelefon eller PC.

 • Hodesettet leveres med en praktisk mikro-USB-ladekabel, tre øregummistykker med ulik størrelse og en øreplugg
 • Opptil åtte timer med taletid
 • Gir enkelt bytte fra Xbox- til Bluetooth-modus for å motta anrop

Obs!  Bluetooth-modus er bare for bruk med Bluetooth-enheter. Finn ut hvordan du kobler det trådløse hodesettet til en Bluetooth-enhet.

Obs!  Under Videoopplæringer nederst i denne artikkelen finner du gode videoopplæringer som viser hvordan du konfigurerer det trådløse hodesettet med Bluetooth, hvordan du bruker hodesettet med andre Bluetooth-enheter, og hvordan du fjerner alle Bluetooth-enheter fra hodesettet.

Obs!  Hvis du vil se garantiinformasjon for Xbox-tilbehør, inkludert det trådløse hodesettet med Bluetooth, kan du se Garanti og service: vanlige spørsmål.

Pakken med trådløst hodesett for Xbox 360 med Bluetooth

Pakken med trådløst hodesett for Xbox 360 med Bluetooth inneholder følgende:

 • Trådløst hodesett for Xbox 360 med Bluetooth
 • 1-meters mikro-USB-ladekabel
 • En øreplugg og tre øregummistykker
 • Brukerveiledning
Pakken med trådløst hodesett for Xbox 360 med Bluetooth. Ørefeste og tre øregummistykker for det trådløse hodesettet.

Systemkrav

 • Xbox 360-konsoll (kreves ikke for bruke med Bluetooth-enheter)
 • Oppdatert Xbox Live-programvare – Minimal Dashboard Version 2.0.13599.0

Konfigurering og bruk

Trinn 1: Installer programvaren for det trådløse hodesettet.

Den enkleste måten for å installere programvaredrivere for det trådløse hodesettet for Xbox 360 (med Bluetooth), er å koble til Xbox Live. Hvis konsollen er koblet til Xbox Live, kan du gå direkte til trinn 2.

Hvis konsollen ikke er koblet til Xbox Live, kan du laste ned den nyeste konsollprogramvaren på datamaskinen og installere den på Xbox 360-konsollen. Hvis du vil se fremgangsmåten for å gjøre dette, kan du se Slik får du en ny Xbox 360-oppdatering.

Trinn 2: Lad hodesettet.

En illustrasjon viser ladekabelen for det trådløse hodesettet bli koblet til en Xbox 360 S-konsoll. En illustrasjon viser ladekabelen for det trådløse hodesettet bli koblet til en Xbox 360 E-konsoll.

Du må kanskje lade hodesettet før du bruker det. Slik gjør du det:

 1. Koble ladekabelen som følger med hodesettet, til en USB-port på konsollen. Det er to USB-porter på forsiden av konsollen bak en oval dør.
 2. Koble den andre enden av ladekabelen til strøminngangen på hodesettet. Dette er den minste kontakten.
 3. Slå på konsollen.

  Lampene på hodesettet blinker grønt under lading i Xbox-modus, og blått under lading i Bluetooth-modus. Når ladingen er fullført, stopper lampen å blinke.

Obs!

 • Hodesettet fungerer ikke når det er koblet til hodesettets ladekabel.
 • Hodesettet lades i enten Bluetooth- eller Xbox-modus.

Noen hodesett i begrensede utgaver har et ladestativ. Når hodesettet er i ladestativet, blinker lyset på laderen under lading og lyset slukkes når ladingen er fullført.

Trinn 3: Koble det trådløse hodesettet til konsollen.

Den enkleste måten å koble hodesettet til konsollen på, er å fullføre trinn 2. Hvis du fullførte trinn 2, koble ladekabelen fra hodesettet og hopp til trinn 4.

En annen måte er å koble hodesettet trådløst til konsollen:

 1. Slå på konsollen.
 2. Flytt modusbryteren til Xbox (grønn) på det trådløse hodesettet.
En pil viser hvilken retning modusbryteren skal skyves på det trådløse hodesettet.
 1. Hold nede av/på-knappen på hodesettet i to sekunder. Lyset blinker grønt.
En pil som peker mot av/på-knappen på det trådløse hodesettet.
 1. Når hodesettet har spilt av oppstartslyden, holder du nede tilkoblingsknappen på hodesettet i to sekunder.
En pil som peker mot tilkoblingsknappen på det trådløse hodesettet.
 1. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på konsollen innen 20 sekunder etter at du har trykket den.
Pekende fingre angir hvor tilkoblingsknappen er på konsollene Xbox 360, Xbox 360 S og Xbox 360 E.

Lampene blinker grønt tre ganger når hodesettet er koblet til konsollen på riktig måte. Hodesettet vil nå automatisk koble seg til konsollen hver gang du slår på hodesettet i Xbox-modus.

Obs! Hvis hodesettet ikke kobler seg til innen 20 sekunder, vil lampene fortsette å blinke sakte. Gjenta trinn 4 og 5 hvis dette skjer. Det kan ta opptil 10 sekunder før hodesettet kobler seg til konsollen.

På en Xbox 360 S-konsoll tilordnes hodesettet en posisjon på lysringen rundt konsollens av/på-knapp. Hver tilkoblede kontroller tilordnes én av fire posisjoner, og hver kontroller kan ha et tilknyttet hodesett.

En Xbox 360-håndkontroller og et trådløst hodesett foran en Xbox 360 S-konsoll. En Xbox 360-håndkontroller og et trådløst hodesett foran en Xbox 360 E-konsoll.

Obs!  På en Xbox 360 E-konsoll kan du finne ut hvilken del håndkontrolleren er tilordnet til ved å se på lysringen rundt guideknappen på selve håndkontrolleren.

Hvis en håndkontroller er tilordnet posisjon 1, blir også det trådløse hodesettet tilordnet posisjon 1. Hvis et annet trådløst hodesett allerede er tilordnet posisjon 1, tilordnes hodesettet posisjon 2.

Hvis du vil endre posisjonen som er knyttet til et hodesett, trykker du tilkoblingsknappen eller av/på-knappen på hodesettet for å gå videre til posisjonen du vil bruke. Hvis du for eksempel vil endre et hodesett som er knyttet til posisjon 1 til posisjon 3, trykker du tilkoblings- eller av/på-knappen to ganger.

Obs!  Hvis du vil se en videoopplæring som viser hvordan du tilordner det trådløse hodesettet til en annen kontroller, kan du se videoen Tilordne det trådløse hodesettet til en annen kontroller under Videoopplæringer nederst i denne artikkelen

Obs! 

 • Du kan koble opptil fire trådløse hodesett til en konsoll samtidig.
 • Sørg for at det er minst en tilgjengelig del (uten lys) på lysringen før du kobler til det trådløse hodesettet.
 • Hvis du vil koble til flere trådløse kontrollere og trådløse hodesett, kobler du til et trådløst hodesett først og deretter den tilsvarende kontrolleren.
 • Et kabelbasert hodesett har prioritet over et trådløst hodesett. Et trådløst hodesett kan ikke knyttes til en kontroller som er koblet til et trådløst hodesett. Hvis du vil bruke et trådløst hodesett i stedet, kobler du fra det kabelbaserte hodesettet og gjentar deretter trinnene for trådløs tilkobling i Trinn 3: Koble det trådløse hodesettet til konsollen.
 • En kontroller kreves ikke for at hodesettet skal fungere med konsollen.
 • Hodesettet er bare koblet trådløst til én konsoll om gangen. Du kan når som helst koble til en ny konsoll, men da brytes tilkoblingen til den forrige konsollen den var tilkoblet til.

Trinn 4: Ta på deg hodesettet.

Før du bruker det trådløse hodesettet, må du eventuelt bytte øregummistykket i en annen størrelse. Hodesettet leveres med tre øregummistykker i ulike størrelser, slik at du kan velge det som passer deg.

Sette inn en øregel

 1. Fjern det medfølgende øregummistykket ved å trekke det forsiktig av høyttaleren.
 2. Velg et øregummistykke, sentrer det over høyttaleren, og skyv deretter stykket forsiktig inn til det er på plass. Overflaten til høyttaleren er noe forsenket under kanten av øregelen.

Ta på deg hodesettet

 1. Trykk av/på-knappen på hodesettet i 2 sekunder for å slå det på.
 2. Hold hodesettet med én hånd med høyttaleren mot deg.
 3. Bruk den andre hånden til å holde ørepluggen, og fest pluggen på basen av høyttaleren. Ørepluggen kan snus, slik at du kan bruke hodesettet på venstre eller høyre øre.
 4. Fest hodesettet over hvert øre, slik at ørebøylen legger seg over øret og øregummistykket hviler komfortabelt i øret. Hvis hodesettet ikke er komfortabelt, tar du det av og prøver å bruke en annen øregel. Øregummistykket skal ikke trenge inn i ørekanalen, det er utformet for å plasseres på utsiden av ørekanalen.
 5. Når hodesettet sitter behagelig, kan du justere volumet og begynne å bruke det.

Du får best mikrofoneffekt hvis du passer på at hodesettet peker mot munnen og er plassert slik det er vist.

En illustrasjon av en person som har på seg det trådløse hodesettet for Xbox 360 med Bluetooth.

Bruke hodesettet

Når du har fullført konfigureringen, er du klar til å bruke hodesettet med konsollen. Slik gjør du det:

 1. Slå på konsollen.
 2. Trykk av/på-knappen på hodesettet.

Det trådløse hodesettet fungerer opptil ni meter fra konsollen. Objekter mellom kontrolleren og konsollen kan redusere denne rekkevidden.

Obs!  Hvis du ikke kan høre noen når du bruker chat i spill eller privat chat, kan du se siden Feilsøke problemer med Xbox Live-chat på Xbox 360.

Obs!

 • Når du er ferdig med å bruke hodesettet, holder du nede av/på-knappen for å slå det av. Når du slår av konsollen, slås ikke hodesettet av.
 • Du justerer volumet ved å trykke volum opp-knappen eller volum ned-knappen.
 • Trykk dempknappen for å veksle mellom å dempe eller ikke dempe. Du kan bare dempe hodesettet i Xbox-modus.
  Obs!  Hvis du vil se en videoopplæring som viser hvordan du demper hodesettet, kan du se delen «Videoopplæringer» nederst i denne artikkelen.
En pil som peker mot mikrofonutkoblingsknappen på det trådløse hodesettet.
 • Rengjør hodesettet med en tørr klut. Rensemidler kan skade hodesettet.
 • Sørg for at hodesettet ikke blir fuktig.

Komponentene til det trådløse hodesettet med Bluetooth

En illustrasjon av det trådløse hodesettet med angivelse av knapper.
 1. Handling/Demp
 2. Volum +
 3. Volum -
 4. Strøm
 5. Koble til
 6. Strøminngang
 7. Xbox (grønn) / Bluetooth-modus (blå)

Hvis hodesettets ladekabel er koblet til hodesettet, og batteriet ikke lades opp, blinker hodesettets to første lamper i rekkefølge (1, 1 og 2, 1, 1 og 2 og så videre). La hodesettet være tilkoblet en stund for å se om batteriet lades på normal måte. Hvis lysene på hodesettet fortsetter å blinke, må du kontakte kundestøtte for Xbox ved hjelp av informasjonen nederst på denne siden.

Slik svarer du på et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, spiller hodesettet en lyd for innkommende anrop, og lampen på hodesettet blinker blått til du svarer, avviser eller ber telefonen ignorere anropet.

Slik svarer du på et innkommende anrop:

 • Trykk og slipp handlingsknappen.
 • Hvis hodesettet er i Xbox-modus, svarer du automatisk på det innkommende anropet hvis du bytter til Bluetooth-modus (uten å trykke handlingsknappen).
 • Hvis hodesettet er slått av, svarer du automatisk på det innkommende anropet når du slår det på (uten å trykke handlingsknappen).

Slik avviser du et innkommende anrop: Hold nede handlingsknappen i to sekunder.

Slik avslutter du et anrop: Trykk og slipp handlingsknappen. (Du avslutter ikke et anrop hvis du bytter til Xbox-modus.)

En pil som peker mot mikrofonutkoblingsknappen på det trådløse hodesettet.

Hvis du får et innkommende anrop under en samtale: Trykk handlingsknappen for å svare på det innkommende anropet, og sett det første anropet på vent. (Denne funksjonen må støttes av Bluetooth-enheten og mobiloperatøren.)

Mens en samtale er på vent:

 • Trykk og slipp handlingsknappen for å avslutte den aktive samtalen.
 • Hold handlingsknappen nede i to sekunder for å bytte samtale.

Slik foretar du et anrop:

 1. Slå på det trådløse hodesettet.
 2. Hvis hodesettet er koblet til en Bluetooth-enhet (og ikke allerede er i et anrop), kan du holde handlingsknappen inne i to sekunder.
 3. Bruk Bluetooth-talekommandoene til å ringe. Hvis du vil ha informasjon om Bluetooth-talekommandoer, kan du se instruksjonene for Bluetooth-enheten (for eksempel i dokumentasjonen til telefonen).

Obs!  Dempknappen på det trådløse hodesettet virker bare i Xbox-modus. Hvis du imidlertid bruker hodesettet med en mobiltelefon, kan du bruke dempfunksjonen på mobilen.

Bytte driftsmodus

Du kan når som helst bytte driftsmodus på hodesettet. Hvis du har en Bluetooth-enhet som støtter ringing, kan du bytte fra Xbox- til Bluetooth-modus for å svare på et innkommende anrop på hodesettet (forutsatt at du allerede har konfigurert Bluetooth-enheten med hodesettet). Hvis du bytter fra Bluetooth tilbake til Xbox-modus, bruker hodesettet de samme innstillingene du hadde forrige gang du brukte Xbox-modus.

Indikatorer for lavt batterinivå og batteritid

Det trådløse hodesettet har to ladeindikatorer for lavt batterinivå:

 • Når det gjenstår 30 minutter: Lamper blinker rundt to ganger per minutt til det gjenstår 5 minutter.
 • Når det gjenstår 5 minutter: Lamper blinker kontinuerlig til hodesettet slår seg av.

Feilsøking

Problemer med tilkobling til mobilenheter varierer hos de ulike produsentene. Hvis du vil ha hjelp til å feilsøke Bluetooth-tilkoblingsproblemer med en mobilenhet, kan du se produkthåndboken eller gå til produsentens nettsted.

Hvis du vil ha hjelp til å koble hodesettet til en Windows-telefon, kan du se Pare mobilen med Bluetooth-tilbehør.

Ingen kan høre deg

Hvis noen i en samtale ikke hører deg når du bruker hodesettet i Bluetooth-modus:

 • Fullfør konfigurasjonen for å koble hodesettet til Bluetooth-enheten.
 • Kontroller at modusbryteren på hodesettet er i Bluetooth-modus.
 • Kontroller at mikrofonen peker fremover.
 • Kontroller at Bluetooth-modusen på Bluetooth-enheten (for eksempel en mobil) er på.

Slik sletter du listen over Bluetooth-enheter fra hodesettet

Hodesettet lagrer paringsinformasjon for de siste åtte Bluetooth-enhetene det var koblet til. Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil slette listen:

 1. Slå på hodesettet.
 2. Flytt modusbryteren til Bluetooth (lyset på hodesettet blinker blått).
 3. Hold tilkoblingsknappen nede i ti sekunder.
 4. Lysene vil først blinke blått i urviserretningen, og etter 10 sekunder vil alle de fire lysene blinke samtidig. Det kommer også to lave lydsignaler fra hodesettet.
 5. Slå av hodesettet.
 6. Hvis du vil pare hodesettet på nytt, kan du se Trinn 3: Koble det trådløse hodesettet til konsollen ovenfor.

Hvis informasjonen i denne artikkelen ikke løser problemet, kan du kontakte kundestøtte for Xbox ved å klikke koblingen Kontakt oss nederst på denne siden.

Videoopplæringer

Obs!  Følgende videoopplæringer er bare tilgjengelige på engelsk.

Slik konfigurerer du det trådløse hodesettet med Bluetooth

Se videoen Slik konfigurerer du det trådløse hodesettet med Bluetooth. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Bruke hodesettet med andre Bluetooth-enheter

Se videoen Bruke hodesettet med andre Bluetooth-enheter. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Fjerne alle Bluetooth-enheter fra hodesettet

Se videoen Fjerne alle Bluetooth-enheter fra hodesettet. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Dempe det trådløse hodesettet i Xbox-modus

Se videoen Dempe det trådløse hodesettet i Xbox-modus. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Tilordne det trådløse hodesettet til en annen kontroller

Se videoen Tilordne det trådløse hodesettet til en annen kontroller. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og bruke det trådløse Bluetooth-hodesettet med en Xbox 360-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden