Konfigurere og bruke minitastatur for Xbox 360

Sende tekstmeldinger fra konsollen

Det er enkelt å chatte med venner på Xbox Live når du bruker minitastaturet for Xbox 360.

Koble minitastaturet til en Xbox 360-håndkontroller slik at du raskt kan sende tekstmeldinger og skrive inn tekst.

Koble Xbox 360 Chatpad til en kontroller

Konfigureringen er enkel. Koble først til kontrolleren.

Merknader

  • Minitastaturet for Xbox 360 er utelukkende for bruk med kabelbaserte eller trådløse Xbox 360-kontrollere.
  • Minitastaturet kan ikke brukes på en kontroller som er koblet til en PC.
  • Før du kobler minitastaturet til kontrolleren, må du kontrollere at Xbox 360-konsollen er oppdatert ved å koble til Xbox Live.
  • Husk å slå av kontrolleren før du kobler til minitastaturet for å være sikker på at du ikke trykker noen knapper ved en feiltakelse.

Koble minitastatur for Xbox 360 til en kontroller

  1. Snu kontrolleren og minitastaturet for Xbox 360 opp ned. De skal begge vende opp, men de skal være opp ned. (Se illustrasjonen i denne delen.)
  2. Ved å ta tak i kontrolleren med begge hender justerer du minitastaturet med sokkelen til kontrolleren. Du vil at tilkoblingspluggen (metallpinnen) på minitastaturet skal justeres med ekspansjonsporten på kontrolleren (det lille hullet).
  3. Trykk minitastaturet mot kontrolleren med jevnt trykk med pekefingrene til de festes sammen. Du hører et klikk når minitastaturet er på plass, og det vil ikke være noen åpninger mellom minitastaturet og kontrolleren.

Obs! Hvis du har koblet minitastaturet til kontrolleren på riktig måte og du slår på kontrolleren, vil minitastaturets hvite bakgrunnslys lyse når du trykker en knapp. Hvis dette ikke skjer, har du ikke koblet til minitastaturet på riktig måte. Koble fra kontrolleren, og prøv denne fremgangsmåten på nytt. Kontroller at tappene på minitastaturet er på linje med hullene på kontrolleren, og trykk minitastaturet forsiktig men hardt inn i kontrolleren til de festes sammen.

Koble minitastatur for Xbox 360 til et headsett

Du kan koble et kabelbasert headsett for Xbox 360 til minitastaturet. Koble headsettet til lydkontakten på 2,5 mm på minitastaturet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble hodesettet til Xbox 360-konsollen.

Bruke Xbox 360 Chatpad

Obs!  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker minitastaturet, kan du se brukerhåndboken for minitastaturet for Xbox 360.

Noen tips for å komme i gang …

  • Alle tegnene på minitastaturet er i små bokstaver. Trykk SKIFT-knappen for å få store bokstaver.

  • Trykk Messenger-knappen for å få hurtig tilgang til venner.

  • Tastene har bakgrunnslys, slik at du kan skrive i mørket.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og bruke minitastatur for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?