Bruke overføringskabelen for Xbox 360-harddisker

Se hvordan du overfører innhold

Hvis du har kjøpt en ny Xbox 360-konsoll, kan du overføre alt – spill, videoer, musikk, lagrede spill, gamertager og til og med hardt tilkjempede prestasjoner – til den nye konsollen.

Obs!  Hvis du bare skal flytte en mindre innholdsmengde (32 GB eller mindre), kan du bruke en USB-lagringsenhet til å flytte innholdet til den nye konsollen. Finn ut mer om hvordan du bruker en USB-lagringsenhet.

Du kan kanskje kjøpe overføringskabelen for Xbox 360-harddisk på nettet fra Microsoft Store eller hos en spillforhandler.

Overføringskabelen for Xbox 360-harddisk

Viktig!  Bruk bare overføringskabelen for Xbox 360-harddisk til å flytte innhold. Microsoft verken lisensierer, støtter eller garanterer at kabler som er produsert av andre produsenter, fungerer.

Du trenger overføringskabelen og den nyeste konsollprogramvaren for å overføre innhold til den nye konsollen. Det er enklest å oppdatere programvaren i konsollen ved å koble til Xbox Live. Finn ut hvordan du oppdaterer konsollprogramvaren.

Når du har den nyeste konsollprogramvaren og en overføringskabel for Xbox 360-harddisk, er du klar til å overføre innhold. Du kan bruke overføringskabelen for Xbox 360-harddisk til å overføre innhold mellom to Xbox 360-harddisker (Xbox 360 S-harddisker eller original Xbox 360-harddisker).

Overføre innhold til en annen konsoll

Trinn for hvordan du bruker overføringskabelen for Xbox 360-harddisk

Se videoen Trinn for hvordan du bruker overføringskabelen for Xbox 360-harddisk. Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

  1. Slå av begge konsollene.
  2. Ta ut harddisken fra den gamle Xbox 360-konsollen. Finn ut hvordan du tar ut en harddisk fra en konsoll.
  3. Koble overføringskabelen til harddisken, og sett inn den andre enden av overføringskabelen i en USB-port på konsollen du overfører til (som vist nedenfor).

Når begge endene av kabelen er tilkoblet, er du klar til å overføre.

Xbox 360 S- og Xbox 360 E-harddisk
Piler angir hvordan du kobler til harddisken for Xbox 360 S og Xbox 360 E
Original Xbox 360-harddisk
Piler angir hvordan du kobler til harddisken for den originale Xbox 360
  1. Slå på den nye konsollen. Hvis du har installert den nyeste programvaren i konsollen, vises følgende melding:
Det vises en skjerm der brukeren får meldingen «Overføringskabel registrert. Vil du overføre innholdet nå?» sammen med ja- og nei-alternativer som kan klikkes.
  1. Velg Yes, transfer to console.
Skjermen for å overføre innhold på Xbox 360 viser innholdskategoriene, for eksempel for spill og apper, spillerprofiler og demoer, sammen med total størrelse for hver. Det vises også plassdetaljer for mållagringsenheten.
  1. Velg Start for å begynne å overføre innholdet.

Overføringen kan ta flere timer, avhengig av hvor mye innhold som er lagret på den gamle harddisken. Når overføringen er ferdig, kan du logge på Xbox Live og bruke den nye Xbox 360-konsollen.

Innholdslisenser

Når du har overført innholdet til den nye konsollen, kan noe av innholdet fortsatt være knyttet til den gamle Xbox 360-konsollen. Men det er ingen grunn til bekymring. Du kan fortsatt bruke innholdet på den nye konsollen så lenge du er logget på Xbox Live med gamertagen som opprinnelig ble brukt til å kjøpe innholdet.

Hvis du vil bruke alt det overførte innholdet uten å logge på Xbox Live, eller med en annen gamertag, må du overføre lisensene for innholdet til den nye konsollen. Slik gjør du det:

  1. Logg på Xbox Live med gamertagen du opprinnelig brukte til å kjøpe innholdet.
  2. Gå til Settings, og velg deretter Account.
Hovedskjermen for Xbox 360-innstillinger, der Account-flisen er uthevet.
  1. Velg License Transfer under Your Billing Options.
  2. Følg instruksjonene for å overføre innholdslisensene.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke overføringskabelen for Xbox 360-harddisker, som du leste om, eller om et annet problem?