Konfigurere og bruke det trådløse hodesettet for Xbox 360

Oversikt

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer og bruker det trådløse hodesettet for Xbox 360 på Xbox 360-konsollen.

Obs! Det trådløse hodesettet for Xbox 360 er utelukkende for bruk med Xbox 360 videospill og underholdningssystem. Du kan bruke et trådløst hodesett sammen med den originale Xbox 360-konsollen eller Xbox 360 S-konsollen.

På denne siden

Det trådløse hodesettet for Xbox 360

En illustrasjon av det trådløse hodesettet for Xbox 360 med angivelse av knapper og komponenter.

Du kan chatte med venner på Xbox Live ved hjelp av det trådløse hodesettet for Xbox 360.

I Xbox Live kan du bruke chatten på en rekke ulike måter:

 • Chat privat med venner
 • Chat under spill med flere spillere
 • Chat med alle som er med i Xbox Live Party
 • Chat ved hjelp av video (hvis du vil ha hjelp til videochatting, kan du se Video-Kinect på Xbox 360)

Lade og koble til det trådløse hodesettet

Trinn 1: Lade hodesettet

Obs! Lad opp det trådløse hodesettet over natten før du bruker det for første gang.

Slik lader du opp med en USB-ladekabel

Et trådløst hodesett for Xbox 360 med ladekabelen tilkoblet.
 1. Koble den ene enden av ladekabelen for hodesettet til det trådløse hodesettet.
 2. Sett den andre enden av ladekabelen inn i USB-porten på Xbox 360-konsollen. Det er to USB-porter på forsiden av konsollen bak en oval dør.
 3. Slå på konsollen for å lade opp hodesettet.

Slik lader du opp med en strømadapter

 1. Sett strømadapteren i en stikkontakt.
 2. Koble den andre enden til det trådløse hodesettet.

Obs!  Hvis hodesettet er koblet trådløst til en konsoll, kan du koble det fra konsollen ved å koble det til strømadapteren.

Mens batteriet lades opp, blinker ett lys om gangen på det trådløse hodesettet, og deretter slås de av. Når det trådløse hodesettet er helt oppladet, blinker alle fire lysene samtidig.

Obs!

 • Før første gangs bruk er det lurt å lade opp det trådløse hodesettet for Xbox 360 over natten, for å være sikker på at batteriet er helt oppladet. Det kan hende at de fire lysene på hodesettet ikke lyser med én gang.
 • Hvis det trådløse hodesettet er koblet trådløst til en konsoll, kan du koble det fra Xbox 360-konsollen ved å koble det til strømadapteren.
 • Det trådløse hodesettet virker ikke når det er koblet til strømadapteren.
 • Det kan hende at de fire lysene på hodesettet ikke lyser med én gang, hvis du ikke har brukt det trådløse hodesettet på en stund.
 • Det trådløse hodesettet kan bli varmt når det lades.

Hvis hodesettbatteriet er på et lavt nivå, avgir hodesettet pipelyder:

 • To pipelyder betyr at det er 30 minutter med batteritid igjen.
 • Tre pipelyder betyr at det er 5 minutter med batteritid igjen.

Trinn 2: Koble det trådløse hodesettet til en konsoll

 1. Slå på konsollen og det trådløse hodesettet.
En pil peker mot av/på-knappen på det trådløse hodesettet for Xbox 360.
 1. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på konsollen.
Pekende fingre angir hvor tilkoblingsknappen er på konsollene Xbox 360, Xbox 360 S og Xbox 360 E.
 1. Innen 20 sekunder trykker og holder du tilkoblingsknappen på baksiden av det trådløse hodesettet i 2 sekunder.
En finger peker mot tilkoblingsknappen på baksiden av det trådløse hodesettet.

Hodesettet kobler seg til konsollen og kontrolleren.

Hver tilkoblede kontroller på Xbox 360 S-konsollen er tilordnet til én av fire posisjoner i lysringen. På en Xbox 360 E-konsoll kan du finne ut hvilken del kontrolleren er tilordnet til ved å se på lysringen rundt Guide-knappen  på kontrolleren. Hver kontroller kan ha et tilknyttet hodesett. På begge disse bildene kobles kontrolleren og det trådløse hodesettet til som spiller 1 (posisjon 1).

En Xbox 360-kontroller og et trådløst hodesett foran en Xbox 360 S-konsoll. En Xbox 360-kontroller og et trådløst hodesett foran en Xbox 360 E-konsoll.

Det trådløse hodesettet for Xbox 360 fungerer opptil ni meter fra konsollen.

Bruke det trådløse hodesettet

Slå av eller på: Trykk av/på-knappen på hodesettet.

En pil peker mot av/på-knappen på det trådløse hodesettet for Xbox 360.

Slå av automatisk:

 • Det trådløse hodesettet slås av etter 2 minutter med inaktivitet.
 • Når du slår av konsollen, slås det trådløse hodesettet også av.

Kontrollene for demping og volum er plassert foran på hodesettet.

Dempe: Trykk og hold av/på-knappen.
Justere volumet: Trykk +- eller --knappen.

Advarsel! Hvis du stadig vekk bruker høyt volum, kan du få midlertidig eller permanent hørselstap.

Koble hodesettet til en annen kontroller

En finger peker mot tilkoblingsknappen på baksiden av det trådløse hodesettet.

Hvis du har mer enn én kontroller tilkoblet konsollen, kan du prøve å endre hvilken kontroller det trådløse hodesettet er koblet til. For å gjøre dette, trykker du bare tilkoblingsknappen på det trådløse hodesettet til lyset samsvarer med den lysende delen på Guide-knappen  på kontrolleren.

Tips for oppsett med flere spillere

 • Du kan koble opptil fire trådløse hodesett til en konsoll samtidig.
 • Hvis du vil koble til flere kontrollere og trådløse hodesett, kobler du til et trådløst hodesett først og deretter den tilsvarende kontrolleren.
 • Et kabelbasert hodesett har prioritet over et trådløst hodesett.
 • Et trådløst hodesett kan ikke knyttes til en kontroller som er koblet til et trådløst hodesett.
 • Hvis du vil bruke et trådløst hodesett i stedet, kobler du fra det kabelbaserte hodesettet og gjentar deretter tilkoblingstrinnene for det trådløse hodesettet.

Feilsøking

Nedenfor finner du noen vanlige problemer og løsninger.

Kan ikke lade eller slå på hodesettet.

Prøv følgende:

 1. Lad hodesettet helt opp.
  • Lysene på mikrofonen blinker gjentatte ganger i rekkefølgen 1-2-3-4 under lading. Når hodesettet er helt oppladet, blinker alle fire lysene samtidig.
  • Lad opp hodesettet over natten eller i minst 6 timer for å sikre at batteriet er helt oppladet.
  • Når du lader med en strømadapter, bør du prøve å bruke en annen strømadapter eller strømkilde enn den du for øyeblikket bruker.
  • Når du lader med USB-kabelen, bør du prøve å bruke en annen USB-port enn den du for øyeblikket bruker, eller bruke en annen USB-kabel enn den du for øyeblikket bruker.
 2. Kontroller at hodesettet har romtemperatur. Hvis hodesettet er for varmt eller kaldt når du prøver å lade det, blinker de to første lysene på mikrofonen gjentatte ganger i rekkefølgen 1-1-2.
  1. Koble det trådløse hodesettet fra strømadapteren eller USB-kabelen slik at ladingen stopper.
  2. Vent til det trådløse hodesettet har romtemperatur igjen, og koble det deretter til en strømadapter eller USB-kabel, og se om ladingen starter.
Du hører uønsket støy eller forvrengning.

Reduser volumet på TV-en og hodesettet.

Talechat virker ikke.

Prøv følgende:

 • Slå av dempefunksjonen. Trykk kort på av/på-knappen. To pipelyder bekrefter at du har endret innstillingen for demping.
 • Kontroller kommunikasjonsoppsettet. Se Xbox Live-chat på Xbox 360-konsollen.
 • Koble til hodesettet på nytt.

Du kan ikke høre eller kommunisere med noen i et nettspill eller et party.

Se Feilsøke problemer med Xbox Live-chat på Xbox 360.

Det trådløse hodesettet kobles fra regelmessig eller virker bare når det er nær konsollen.

Prøv følgende:

 • Oppdater programvaren i konsollen.
 • Flytt deg nærmere konsollen.
 • Lad hodesettet helt opp.
 • Unngå å plassere konsollen eller hodesettet nær store metallgjenstander.
 • Rydd området rundt konsollen.
 • Plasser konsollen slik at fronten er vendt mot det trådløse hodesettet.
 • Fjern trådløse 2,4 GHz-enheter i området for å se om de skaper forstyrrelser.
 • Koble til hodesettet på nytt.
Hodesettet kan ikke koble seg til en bestemt kontroller

Prøv følgende:

 1. Koble eventuelle kabeltilkoblede hodesett fra konsollen.
 2. Trykk tilkoblingsknappen på det trådløse hodesettet. Lysene på det trådløse hodesettet og kontrolleren lyser når de er tilkoblet. Hvis hodesettet kobles til feil posisjon på kontrolleren, trykker du tilkoblingsknappen igjen for å bytte til neste ledige posisjon.

Hvis hodesettet fremdeles ikke kan kobles til, kan du prøve dette:

 1. Koble fra alt annet tilbehør fra konsollen.
 2. Slå av alle trådløse kontrollere:
  1. Trykk og hold Guide-knappen  på kontrolleren i 3 sekunder.
  2. Bekreft at du bare vil slå av kontrolleren.
 3. Trykk av/på-knappen på det trådløse headsettet.
 4. Trykk tilkoblingsknappen på konsollen.
 5. Trykk tilkoblingsknappen på det trådløse hodesettet. Lysene rundt av/på-knappen på konsollen blinker én gang i en syklus. Posisjonen som fortsetter å lyse, er posisjonen for det trådløse hodesettet.
 6. Hvis du vil teste at det trådløse hodesettet kan koble seg til de andre posisjonene, trykker du tilkoblingsknappen på nytt. Det trådløse hodesettet kobler seg til neste posisjon.

Hvis det trådløse hodesettet ikke kan koble seg til konsollen, kan det hende at hodesettet er defekt. Du kan bestille et nytt hodesett fra Støtte for enheter (logg på med Microsoft-kontoen din). Du kan hende at du må registrere produktet ditt.

Teste kontrollerne

Hvis et trådløst hodesett kan koble seg til konsollen når ingen kontrollere er koblet til konsollen, er det et problem med en av kontrollerne. Følg disse trinnene for å finn ut hvilken kontroller som er årsak til problemet:

 1. Hvis du bruker en trådløs kontroller, trykker du Guide-knappen  for å slå på kontrolleren. Hvis du bruker en kabelbasert kontroller, kobler du kontrolleren til første posisjon på konsollen.

  Obs!  Hvis du bruker en kabelbasert kontroller, kobler du kontrolleren til første posisjon på konsollen.

 2. Trykk tilkoblingsknappen på kontrolleren.
 3. Trykk tilkoblingsknappen på det trådløse hodesettet til den lysende delen på Guide-knappen  på kontrolleren samsvarer med det lysende tallet på det trådløse hodesettet. Hvis dette går bra, går du til neste trinn. Hvis ikke kan det hende at kontrolleren er defekt. Prøv en annen kontroller.
 4. Koble en annen kontroller til den andre posisjonen på konsollen. La den første kontrolleren være koblet til den første posisjonen på konsollen.
 5. Trykk tilkoblingsknappen på det trådløse hodesettet til det lysende tallet på det trådløse hodesettet samsvarer med den lysende posisjonen på Guide-knappen på den andre kontrolleren.

Hvis dette løser problemet, gjentar du disse trinnene for hver ekstra kontroller. Du kan koble til opptil fire kontrollere.

Hvis du finner ut at kontrolleren er defekt, kan du bestille en ny kontroller fra Støtte for enheter (logg på med Microsoft-kontoen din). Du kan hende at du må registrere produktet ditt.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og bruke det trådløse hodesettet for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?