Oversikt over universalfjernkontroll for Xbox 360

Oversikt

En illustrasjon av universalfjernkontrollen for Xbox 360

Med Xbox 360 Universalfjernkontroll kan du styre TV-en, Windows Media Center og Xbox-dashbordet og spille av Xbox 360-DVDer og CDer.

Konfigurere Xbox 360-universalfjernkontrollen

Sette inn batteriene

Hvis du vil sette inn batteriene i Xbox 360-universalfjernkontrollen, gjør du følgende:

 1. Fjern batteridekslet.
 2. Sett inn to nye AA-batterier (LR6) som vist på undersiden av batteridekslet. Det anbefales at du ikke bruker oppladbare AA-batterier for å få best ytelse.
 3. Sett på batteridekslet.

Programmere Xbox 360-universalfjernkontrollen for en TV

Før du kan bruke Xbox 360-universalfjernkontrollen med en TV, må du programmere fjernkontrollen for bruk med den spesifikke TV-en du bruker. Du kan angi TV-koden manuelt, eller du kan utføre et søk for å finne TV-koden.

Håndboken for Xbox 360-universalfjernkontrollen inneholder en kodeliste som dekker mange populære TV-typer. Hvis du vil ha den mest oppdaterte listen over TV-koder, går du til siden Xbox 360-fjernkontroll (ny).

Obs!  Når du programmerer universalfjernkontrollen for Xbox 360, avsluttes skjermbildet etter 30 sekunder med inaktivitet. Trykk på en knapp, bortsett fra knapp 0 til 9, CH+ eller CH– for å tilbakestille fjernkontrollen til de opprinnelige innstillingene.

Hvis du vil angi en TV-kode manuelt, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en, og pek fjernkontrollen mot TV-en.
 2. Hold nede TV-knappen og OK-knappen samtidig i to sekunder. Alle knappene på fjernkontrollen lyser i to sekunder. Deretter lyser bare de numeriske TV-knappene (1 til 12).
 3. Tast inn koden for TV-en.
 4. Trykk TV-knappen på nytt for å lagre koden og avslutte.

Alle knappene på fjernkontrollen blinker tre ganger for å bekrefte valget ditt.

Følg disse trinnene for å søke etter en TV-kode:

 1. Slå på TV-en, og pek fjernkontrollen mot TV-en.
 2. Hold nede TV-knappen og OK-knappen samtidig i to sekunder. Alle knappene på fjernkontrollen lyser i to sekunder. Deretter lyser bare de numeriske TV-knappene (1 til 12).
 3. Trykk CH+- eller CH–-knappen for å sende en rekke kommandoer til TV-en. Fortsett å trykke CH+-knappen eller CH–-knappen til TV-en slås av.
  Note Gi TV-en tid til å reagere på av-kommandoen etter at du har trykket på hver knapp. Noen TVer bruker lengre tid til å reagere på av-kommandoer enn andre TVer.
 4. Hold inne TV-knappen for å lagre koden og avslutte.

Alle knappene på fjernkontrollen blinker tre ganger for å bekrefte koden.

Obs! Hvis fjernkontrollen ikke virker slik den skal etter at du har angitt TV-koden, prøver du en annen kode fra den samme TV-produsenten eller søker etter en annen kode.

Du kan bare bruke universalfjernkontrollen for Xbox 360 med Xbox 360-konsollen, TVer eller en Windows XP Media Center-datamaskin. Du kan ikke bruke universalfjernkontrollen for Xbox 360 med videospillere, DVR-spillere, DVD-spillere eller annet lydutstyr.

Du kan finne en kode som gjør at du kan bruke universalfjernkontrollen for Xbox 360 på TV-en, ved å gå til siden Xbox 360-fjernkontroll (ny).

Taste inn en TV-kode

Du kan finne koden på nettstedet vårt og deretter taste inn koden med fjernkontrollen.

 1. Slå på TV-en, og pek fjernkontrollen mot den.
 2. Hold nede TV- og OK-knappene samtidig i to sekunder. Alle knappene på fjernkontrollen lyser da i to sekunder. Deretter lyser bare TV-knappene med tall.
 3. Tast inn koden for TV-en din.
 4. Trykk TV-knappen på nytt for å lagre koden og avslutte. Alle knappene på fjernkontrollen blinker tre ganger for å bekrefte valget ditt.

Skanne etter TV-kode

Du kan sende en sekvens av koder fra fjernkontrollen til TV-en for å finne riktig kode til TV-en, hvis du ikke kjenner til koden.

 1. Slå på TV-en, og pek fjernkontrollen mot den.
 2. Hold nede TV- og OK-knappene samtidig i to sekunder. Alle knappene på fjernkontrollen lyser da i to sekunder. Deretter lyser bare TV-knappene med tall.
 3. Trykk Channel Up/Down-knappen for å sende en rekke av-kommandoer til TV-en. Gjenta helt til TV-en slås av.
  Obs! Gi TV-en tid til å reagere på kommandoen og slå seg av etter at du har trykket Channel Up/Down-knappen. Noen TVer bruker lengre tid til å reagere på av-kommandoen enn andre TVer.
 4. Trykk TV-knappen for å lagre koden og avslutte. Alle knappene på fjernkontrollen blinker tre ganger for å bekrefte koden.

Obs!

 • Hvis du taster inn en TV-kode, men fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, kan du taste inn eller søke etter en annen kode for din TV-produsent. Hvis du skal søke etter en annen kode etter at TV-en er slått av i trinn 3, slår du på TV-en og fortsetter å trykke Channel Up/Down for andre koder før du går til trinn 4.
 • Universalfjernkontrollen fungerer bare med TVer og Xbox 360-konsollen. Den kontrollerer ikke videospillere, DVR-spillere, DVD-spiller eller lydutstyr.

Bruke universalfjernkontrollen

Fjernkontrollen fungerer som en hvilken som helst TV-fjernkontroll. Den har også kontroller for Xbox 360-konsollen og en knapp som gir deg øyeblikkelig tilgang til en tilkoblet Windows Media Center-basert PC.

Kontrollerknapper

Xbox-guideknappen på fjernkontrollen gir deg full kontroll over Xbox 360-opplevelsen. Bruk denne knappen og knappene A , B , X , Y og OK til å flytte rundt og styre Xbox Guide og Xbox-dashbordet på Xbox 360-konsollen din, akkurat som med håndkontrolleren.

Startknappen for Windows Media Center

Startknappen for Windows Media Center gir deg tilgang til en tilkoblet Windows Media Center-basert PC gjennom Xbox 360-konsollen. Hvis Windows Media Center er satt opp til bruk på Xbox 360-konsollen, vil Windows Media Center starte når du trykker på knappen. Hvis Windows Media Center ennå ikke er satt opp til bruk på konsollen, vil Windows Media Center-veiviseren starte når du trykker på knappen.

Windows Media Center-knappen skrur også på konsollen hvis den er av.

TV-modus

Hvis du vil bruke universalfjernkontrollen sammen med TV-en, trykker du TV-knappen før du bruker noen av de andre knappene for TV-kontroll. Når fjernkontrollen er i TV-modus, lyser ikke knappene før du trykker på dem.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Oversikt over universalfjernkontroll for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?