USB-enheten fungerer ikke når den er koblet til en Xbox 360-konsoll

Obs!  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker en minnepinne som minneenhet på Xbox 360-konsollen, kan du se Bruke minnepinner med Xbox 360. Hvis du vil feilsøke problemer med en minnepinne, kan du se Lagring for Xbox 360.

Det kan hende at en USB-enhet som er koblet til Xbox 360-konsollen, kanskje ikke fungerer som forventet av følgende årsaker:

 • Enheten er ikke kompatibel med Xbox 360.
 • USB-kabeltilkoblingen er ikke riktig, eller det er noe galt med USB-kabelen.
 • Xbox 360-konsollen registrerte ikke enheten under oppstart.
 • USB-enheten krever en ekstern strømforsyning, eller det er noe galt med den.
 • USB-porten på Xbox 360-konsollen er midlertidig deaktivert av overstrømsvernet.
 • Det er noe galt med USB-porten på Xbox 360-konsollen.

USB-porter på Xbox 360

Det er to USB-porter på baksiden av Xbox 360-konsollen (avbildet her) og én på forsiden:

Tegning av en del av baksiden på Xbox 360-konsollen som viser portene for komponent, HDMI, Ethernet og USB

Slik fjerner du en minnepinne fra USB-porten foran på Xbox 360-konsollen:

En tegning av en Xbox 360-konsoll der en USB-lagringsenhet kobles fra på forsiden

Løsninger

Prøv løsningene nedenfor for å løse problemer med USB-enheter.

Obs!  Test USB-enheten etter hver løsning for å se om den fungerer. Hvis den første løsningen ikke løser problemet, går du til neste.

Løsning 1: Kontroller at enheten er kompatibel med Xbox 360-konsollen.

Følgende enheter er kompatible med Xbox 360-konsollen:

 • Offisielt tilbehør for Xbox 360-konsollen
 • De fleste USB-tastaturer
 • De fleste digitalkameraer
 • Mange bærbare musikkspillere
 • Mange masselagringsenheter

Hør med enhetsprodusenten vedrørende kompatibilitet med Xbox 360.

Løsning 2: Feilsøk USB-enheten.

Hvis USB-enheten er kompatibel med Xbox 360, feilsøker du USB-tilkoblingen:

 1. Start Xbox 360-konsollen på nytt.
 2. Koble enheten fra USB-porten, og slå deretter av konsollen. Slå konsollen på igjen etter 5 til 10 sekunder. Når konsollen har startet igjen, koble enheten til USB-porten på nytt.
 3. Slå av konsollen, koble strømkabelen fra stikkontakten, koble til strømkabelen på nytt, og slå deretter på konsollen igjen.
 4. Koble alle unødvendige enheter fra konsollen.
 5. Finn ut om USB-enheten krever en egen strømforsyning. Hvis den gjør det, koble til strømforsyningen.
 6. Koble USB-enheten til en annen USB-port på konsollen. Hvis enheten virker i en annen USB-port, kan det hende at Xbox 360-konsollen må repareres.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Mer informasjon

USB-portene på Xbox 360 er beskyttet av et overstrømsvern for å redusere muligheten for skade. En overstrømsituasjon kan oppstå hvis USB-enheten som er koblet til konsollen, prøver å dra for mye strøm fra USB-porten. I slike tilfeller slås USB-porten midlertidig av for å forhindre skade. Den tilbakestilles når enheten kobles fra.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med USB-enheten fungerer ikke når den er koblet til en Xbox 360-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?