Konfigurere og bruke det trådløse Bluetooth-hodesettet for Xbox 360 med en Bluetooth-enhet

Oversikt

Tegning av det trådløse Bluetooth-hodesettet for Xbox 360

Du kan koble det trådløse hodesettet for Xbox 360 med Bluetooth til Bluetooth-aktiverte enheter, for eksempel mobiltelefoner og PCer. Dette headsettet:

 • Opptil åtte timer med taletid på én lading
 • Bytter enkelt fra Xbox- til Bluetooth-modus for å motta anrop

Obs! Bluetooth-modus er bare for bruk med Bluetooth-enheter. Xbox 360-konsollen støtter ikke Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-modus

Konfigurere hodesettet i Bluetooth-modus

Du må koble hodesettet trådløst (også kalt paring) til Bluetooth-enheten før du kan bruke det trådløse hodesettet med en Bluetooth-enhet.

Slik kobler du til det trådløse hodesettet til en Bluetooth-enhet:

 1. Kontroller at ladekabelen ikke er koblet til hodesettet.
 2. Hold nede av/på-knappen på hodesettet i to sekunder.
 3. Slå på Bluetooth-enheten du vil koble til hodesettet.
 4. Flytt modusbryteren til Bluetooth på headsettet. Når hodesettet er i Bluetooth-modus, lyser lampen på hodesettet blått.
Tegning av det trådløse Bluetooth-hodesettet for Xbox 360, der en pil viser hvordan du stiller modusbryteren for å aktivere Bluetooth-modus
 1. Hold nede tilkoblingsknappen på hodesettet i to sekunder. Lampene blinker blått med klokken når hodesettet er i Bluetooth-søkemodus.
Tegning av det trådløse Bluetooth-hodesettet for Xbox 360 med tilkoblingsknappen fremhevet
 1. Følg paringsinstruksjonene som fulgte med den Bluetooth-aktiverte enheten. Hvis enheten krever en PIN-kode for sikkerhet for å pare med det trådløse hodesettet, bruker du 0000 (fire nuller) som sikkerhetskode.

Lampene blinker blått tre ganger når hodesettet er koblet til.

Gjenta trinn 1–4 for å pare hodesettet med en annen Bluetooth-aktivert enhet. Du kan pare headsettet med opptil åtte Bluetooth-aktiverte enheter.

Når du slår på headsettet i Bluetooth-modus eller bytter fra Xbox- til Bluetooth-modus, vil headsettet automatisk forsøke å koble til den eller de siste Bluetooth-enhetene det var koblet til. Headsettet støtter Bluetooth Multipoint-teknologi. Dette betyr at hodesettet kan koble seg til to Bluetooth-enheter samtidig.

Bruke det trådløse hodesettet i Bluetooth-modus

Når du har fullført konfigurasjonen, er du klar til å bruke hodesettet med en Bluetooth-enhet. Hvis du har en Bluetooth-enhet som støtter telefonsamtaler, kan du bruke handlingsknappen på det trådløse hodesettet til å foreta, svare på eller avvise anrop.

Tegninger av for- og baksiden av det trådløse Bluetooth-hodesettet for Xbox 360, der hovedfunksjonene er angitt med tall fra 1 til 7 som samsvarer med den nummererte listen nedenfor tegningene.
 1. Demp/handling (dempe i Xbox-modus og handling i Bluetooth-modus)
 2. Volum +
 3. Volum -
 4. Strøm
 5. Koble til
 6. Strøminngang
 7. Xbox (grønn) / Bluetooth-modus (blå)
Slik svarer du på et anrop
Når du mottar et innkommende anrop, spiller hodesettet en lyd for innkommende anrop, og lampen på hodesettet blinker blått til du svarer, avviser eller ignorerer anropet.

Slik svarer du på et innkommende anrop:

 • Trykk og slipp handlingsknappen.
 • Hvis hodesettet er i Xbox-modus, vil du automatisk svare på det innkommende anropet hvis du bytter til Bluetooth-modus (uten å trykke på handlingsknappen).
 • Hvis hodesettet er slått av, vil du automatisk svare på det innkommende anropet når du slår det på (uten å trykke på handlingsknappen).

Slik avviser du et innkommende anrop: Hold nede handlingsknappen i to sekunder.

Slik avslutter du et anrop: Trykk og slipp handlingsknappen. Du avslutter ikke et anrop hvis du bytter til Xbox-modus.

En tegning av det trådløse Bluetooth-hodesettet for Xbox 360 med handlingsknappen fremhevet

Hvis du får et innkommende anrop under en samtale: Trykk handlingsknappen for å svare på det innkommende anropet, og sett det første anropet på vent. Denne funksjonen må støttes av Bluetooth-enheten og mobiloperatøren.

Mens en samtale er på vent:

 1. Trykk og slipp handlingsknappen for å avslutte den aktive samtalen.
 2. Hold nede handlingsknappen i to sekunder for å bytte samtale.

Slik foretar du et anrop:

 1. Slå på det trådløse headsettet.
 2. Hvis hodesettet er koblet til en Bluetooth-enhet (og ikke allerede er i et anrop), kan du holde handlingsknappen inne i to sekunder.
 3. Nå kan du bruke Bluetooth-talekommandoene til å ringe. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Bluetooth-talekommandoer, kan du se instruksjonene for Bluetooth-enheten (for eksempel i dokumentasjonen til telefonen din).

Obs! Mikrofonutkoblingsknappen på det trådløse hodesettet virker bare i Xbox-modus. Hvis du imidlertid bruker hodesettet med en mobiltelefon, kan du bruke dempfunksjonen på mobilen.

Bytte driftsmodus
Du kan når som helst bytte driftsmodus på hodesettet. Hvis du har en Bluetooth-enhet som støtter ringing, kan du bytte fra Xbox- til Bluetooth-modus for å svare på et innkommende anrop på headsettet (forutsatt at du allerede har konfigurert Bluetooth-enheten med headsettet). Hvis du bytter fra Bluetooth tilbake til Xbox-modus, bruker hodesettet de samme innstillingene du hadde forrige gang du brukte Xbox-modus.

Feilsøking

Tilkobling i mobilenheter varierer hos de ulike produsentene. Hvis du vil ha hjelp til å feilsøke Bluetooth-tilkoblingsproblemer med en mobil enhet, kan du se produkthåndboken eller gå til produsentens nettsted.

Hvis du trenger hjelp med å koble hodesettet til en Windows Phone, kan du se Pare min mobil med Bluetooth-tilbehør.

Ingen kan høre deg
Hvis noen ikke hører deg når du bruker hodesettet i Bluetooth-modus:
 • Fullfør konfigurasjonen for å koble hodesettet til Bluetooth-enheten.
 • Kontroller at modusbryteren på hodesettet er i Bluetooth-modus.
 • Kontroller at mikrofonen peker fremover.
 • Kontroller at Bluetooth-modusen på Bluetooth-enheten (for eksempel en mobil) er på.
Slik sletter du listen over Bluetooth-enheter fra hodesettet
Hodesettet lagrer paringsinformasjon for de siste åtte Bluetooth-enhetene det var koblet til. Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil slette listen:
 1. Slå på hodesettet.
 2. Flytt modusbryteren til Bluetooth (lyset på hodesettet vil blinke blått).
 3. Hold tilkoblingsknappen nede i 10 sekunder.
 4. Lysene vil først blinke blått i urviserretningen, og etter 10 sekunder vil alle de fire lysene blinke samtidig. Det kommer også to lave lydsignaler fra headsettet.
 5. Slå av hodesettet.
 6. Hvis du vil pare hodesettet på nytt, følger du instruksjonene under Konfigurere hodesettet i Bluetooth-modus ovenfor.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere og bruke det trådløse Bluetooth-hodesettet for Xbox 360 med en Bluetooth-enhet, som du leste om, eller om et annet problem?