Bruke minnepinner med Xbox 360

Bruke en minnepinne til å lagre Xbox-innhold

Du kan formatere og bruke en minnepinne som en lagringsenhet på Xbox 360 og lagre opptil 2 TB med innhold.

Minimumskrav for USB-enhet

Hvis du skal bruke en minnepinne med Xbox 360-konsollen, må den oppfylle følgende minimumskrav:

 • Ha minst 1 GB lagringskapasitet
 • Være formatert med Windows FAT32-filsystemet

Obs! Hvis du formaterte enheten i Windows med FAT16 eller NTFS, kan du kanskje formatere den på nytt i Windows med FAT32. Macintosh- og Linux-formateringer virker ikke.

Advarsel! Hvis du bruker en minnepinne som ikke oppfyller minimumskravene, kan dette påvirke ytelsen til konsollen betraktelig.

Formatere en minnepinne

Før du formaterer en minnepinne som en Xbox-lagringsenhet, må du kontrollere at du har den nyeste programvareoppdateringen for konsollen. Se Slik får du en ny Xbox 360-oppdatering.

Obs! Hvis du får meldingen «Får ikke konfigurert enheten», oppfyller ikke minnepinnen USB-minimumskravene.

Slik formaterer du en minnepinne:

 1. Koble en minnepinne til en USB-port på forsiden av konsollen.
 2. Trykk på guideknappen  på kontrolleren.
 3. Velg settings og deretter System Settings.
 4. Velg Storage eller Memory.
 5. Velg USB Storage Device.
 6. Velg Configure Now eller Customize for å formatere minnepinnen for Xbox-innhold.

Obs! Hvis minnepinnen ikke har minst 1 GB ledig plass, er ikke alternativene på skjermbildet tilgjengelige. I dette tilfellet bruker du en annen minnepinne.

Skjermen Configure USB Device har alternativene Customize og Configure Now, som er uthevet.
 • Configure Now: Sletter alle dataene på minnepinnen og konfigurerer 2 TB til Xbox-lagring. Velg Configure Now, og bekreft deretter at du vil slette alle dataene på minnepinnen.
 • Customize: Konfigurerer en del av minnepinnen (opptil 2 TB).
 1. Velg Customize.
 2. Flytt glidebryteren Reserved Storage for å velge hvor mye lagringsplass du vil bruke til Xbox-lagring.
  Obs! 512 MB er reservert for systembruk.
Et eksempel på skjermen Customize Configuration der glidebryteren viser 768 MB lagringsplass reservert for Xbox-bruk
 1. Velg Configure.
 2. Konsollen tester minnepinnen for å kontrollere at den fungerer som den skal med konsollen. Hvis minnepinnen består denne testen, kan du bruke den.

  Obs! Hvis du bruker minnepinner med en lavere hastighet enn den anbefalte, kan det hende at spillytelsen og -kvaliteten reduseres. Hvis du vil avbryte og prøve en annen minnepinne, velger du Cancel.

 3. Minnepinnen er klar til bruk og vises i Storage Devices-listen som USB Storage Device.

Nå kan du bruke minnepinnen som en hvilken som helst annen Xbox-lagringsenhet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kopierer og flytter innhold mellom lagringsenheter, kan du se Kopiere, flytte eller slette Xbox-lagrede spill, profiler og avatarutstyr. Du kan bare koble to minnepinner til Xbox 360-konsollen om gangen.

Obs! Du kan ikke vise eller få tilgang til Xbox 360-informasjon som er lagret på minnepinnen, på en datamaskin.

Hva sier andre brukere om disse emnene?

Hvis du vil se hva andre brukere sier om disse emnene, eller hvis du vil stille egne spørsmål, kan du gå til våre Xbox-støtteforaene – Xbox 360 Console & Accessories.

Vær oppmerksom på at innholdet på støtteforaene for Xbox bare er på engelsk. Du kan oversette innholdet i støtteforaene for Xbox til andre språk ved å lime inn URL-adressen i et oversettelsesverktøy på Internett, for eksempel Bing Oversetting.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke minnepinner med Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?