Feilsøke kabelbaserte hodesett for Xbox 360

Når du bruker det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360, kan du få noen av følgende problemer:

 • Det kommer ingen lyd fra ørestykket.
 • Andre spillere kan ikke høre deg.
 • Du hører ekko eller støy mens du spiller.

Disse problemene kan oppstå i følgende tilfeller:

 • Tilkoblingsporten er skitten.
 • Personvern- eller familieinnstillingene er feil konfigurert.
 • Det er en feil med det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360.

Obs!  Du kan bare bruke det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360 med lisensierte Xbox 360-enheter. Du kan ikke bruke hodesettet med andre enheter. Xbox 360-konsollen overfører ikke spillyder eller -musikk gjennom det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360.

Løsninger

Prøv følgende løsninger for å løse disse problemene:

Det kommer ingen lyd fra ørestykket på det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360

Undersøke og rengjøre Xbox-maskinvaren

Slik gjør du dette:

 1. Se etter synlige feil på hodesettet, ledningen og kontakten.
 2. Kontroller at det ikke er smuss eller støv på headsettkontakten. Du kan rengjøre kontakten med en bomullspinne som er dyppet i desinfiserende alkohol.
 3. Kontroller at Xbox 360-kontrolleren fungerer slik den skal. Sjekk at du kan bruke kontrolleren til å slå på og av konsollen.
 4. Sett kontakten til det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360 godt inn i ekspansjonsporten som er nedenfor navigasjonsknappen (D-pad-en) og høyre styrespak på kontrolleren.

Teste hodesettet

Dette gjør du ved å ta opp og lytte til en ny talemelding:

 1. Trykk Guide-knappen  på Xbox 360-håndkontrolleren.
 2. Velg Meldinger, og trykk deretter A-knappen .
 3. Velg Opprett ny, og trykk deretter A-knappen .
 4. Velg Melding, og trykk deretter A-knappen .
 5. Velg en gamertag, og trykk deretter A-knappen .
 6. Velg Legg til tale, og trykk deretter A-knappen .
 7. Ta på deg det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360.
 8. Velg ta opp-knappen (sirkelformet symbol), og trykk deretter A-knappen  for å begynne å spille inn en melding.
 9. Snakk tydelig inn i mikrofonen, og ta opp stemmen din i 5 til 15 sekunder.
 10. Velg stopp-knappen (firkantet symbol), og trykk deretter A-knappen  for å stoppe opptaket.
 11. Velg spill av-knappen (høyrepil), og trykk deretter A-knappen .
 12. Lytt til opptaket:
  • Hvis du hører den innspilte meldingen, fungerer hodesettet slik det skal. Hvis hodesettet fortsatt ikke fungerer slik det skal på Xbox Live, kan det hende at du må konfigurere Familieinnstillinger. Gå til neste del.
  • Hvis du ikke kan høre den innspilte meldingen, kan det hende at mikrofonen din er dempet, eller at volumet i ørestykket er stilt inn for lavt. Sjekk at kontrollene er riktig justert.

Konfigurere familieinnstillingene

Obs!Hvis du oppretter en profil for et barn på konsollen, kan eieren av foreldreprofilen bruke familieinnstillingene til å styre hvem som kan kommunisere med barneprofilen på Xbox Live. I familieinnstillingene kan du aktivere kommunikasjon i barneprofilen. Standardinnstillingen for brukere som er under 17 år, er Kun venner.

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere familieinnstillingene:

 1. Logg på med Xbox Live-kontoen du har problemer med.
 2. Velg først innstillinger og deretter Personvern.
 3. Velg Endre innstillinger.
 4. Velg Tilpass.
 5. Velg Stemme og tekst under Aktivitet, og velg deretter Alle eller Kun venner.

Kontrollere at volumet er riktig justert for det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360

 • Øk volumet på hodesettet. Du kan øke volumet ved å rotere lydkontrollen på hodesettets kabelkontakt.
 • Kontroller at volumnivået er stilt inn riktig, eller at det ikke er dempet i området Personlige innstillinger. Slik gjør du dette:
  1. Trykk Guide-knappen  på Xbox 360-håndkontrolleren.
  2. Bla mot høyre til Innstillinger.
  3. Velg Innstillinger.
  4. Velg Tale.
  5. Du slår av alternativet Koble ut mikrofon ved å velge Koble ut mikrofon og deretter trykke A-knappen .
  6. Hvis volumet ikke er dempet, øker du det. Velg volumlinjen, og trykk deretter D-pad-en eller venstre styrespak.

Hvis du ikke kan løse problemet ved å følge denne fremgangsmåten, kan det hende at du må bytte ut det kabelbaserte hodesettet for Xbox 360.

Andre spillere kan ikke høre deg

Hvis andre spillere ikke kan høre deg, må du først kontrollere at mikrofonbryteren ikke står på Mute. Mikrofonbryteren finner du på Xbox 360-hodesettkontakten.

Obs!  Se i spillhåndboken for å finne ut om du må trykke en knapp for å kommunisere med andre spillere mens du spiller.

Hvis mikrofonbryteren ikke står på Koble ut mikrofon, kontrollerer du at volumnivået er stilt inn riktig, og at du ikke dempet volumet i området Personlige innstillinger. Slik gjør du dette:

 1. Trykk Guide-knappen  på Xbox 360-håndkontrolleren.
 2. Bla mot høyre til Innstillinger.
 3. Velg Innstillinger.
 4. Velg Tale.
 5. Kontroller at alternativet Koble ut mikrofon ikke er valgt. Du slår av alternativet Koble ut mikrofon ved å velge Koble ut mikrofon og deretter trykke A-knappen.
 6. Øk volumet. Dette gjør du ved å velge volumlinjen og deretter trykke D-pad-en  eller venstre styrespak .

Hvis du ikke kan løse problemet ved å følge denne fremgangsmåten, kan det hende at du må bytte ut Xbox 360-hodesettet.

Du hører ekko eller støy mens du spiller

Obs! Denne ekkoeffekten stammer opprinnelig fra personen som snakker, og ikke fra personen som hører ekkoet. Hvis du for eksempel hører et ekko bare når noen andre snakker, gjelder problemet hodesettilkoblingen til personen som snakker, og ikke din egen.

Forholdene nedenfor kan forårsake ekko eller støy mens du spiller:

 • Mikrofonen fanger opp støy fra omgivelsene. Dette omfatter taleoverføring som kommer fra ørestykket.
 • Kontakten til hodesettet er ikke satt helt inn i kontrolleren.
 • Du bruker en trådløs kontroller for Xbox 360, og batteriene i enheten er dårlige.

Hvis du eller andre spillere hører ekko eller annen støy under spilling, kan du prøve ett av følgende:

 • Skru ned volumet på TVen eller stereoanlegget.
 • Koble hodesettet fra kontrolleren, og koble det til igjen.
 • Rengjør pluggen på hodesettkabelen med en ren klut, og koble deretter hodesettet til kontrolleren på nytt.
 • Test hodesettet ved å koble det til en annen kontroller, hvis du kan.
 • Hvis du bruker en trådløs kontroller for Xbox 360, bytter du ut AA-batteriene, eller lader opp de oppladbare batteriene for Xbox 360.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke kabelbaserte hodesett for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?