Trådløst ratt for Xbox 360

Slik konfigureres og brukes rattet

Med det trådløse rattet for Xbox 360 får du realistisk, nøyaktig styring, og du føler ujevnhetene på veien takket være vibreringen. Med det trådløse rattet har du kontrollen med intuitive knapper og utløsere:

 • Intuitiv styring med bevegelsessensorer
 • Utløserknapper for å akselerere og bremse
 • Knapper for spillspesifikke funksjoner:
  • Knappene A, B, X, Y
  • Navigasjonsknapp
  • Knappene Guide, Start og Back

 • Vibrering

Trådløst ratt

Konfigurering

Trådløst ratt – funksjoner og konfigurering

Se videoen «Trådløst ratt – funksjoner og konfigurering». Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Trinn 1: Installere programvaren for det trådløse rattet

Den enkleste metoden for å installere programvaredrivere for det trådløse rattet for Xbox 360, er å koble til Xbox Live. Hvis konsollen er koblet til Xbox Live, er du klar for trinn 2.

Hvis konsollen ikke er koblet til Xbox Live, gjør du ett av følgende:

 • Sett inn platen med programvaredriveren eller spillplaten som fulgte med det trådløse rattet for Xbox 360. Når du blir bedt om å oppdatere konsollen, velger du å oppdatere programvaren (hvis du ikke får melding om dette, er programvaren oppdatert). Gå til trinn 2 når oppdateringen er fullført.
 • Oppdater programvaren i konsollen. Du er klar for trinn 2 når oppdateringen er fullført.
Trinn 2: Sette inn batterier

Sett inn AA-batterier (følger med rattet) eller helt oppladede NiMH-oppladbare batterier (nikkelmetallhydrid) i det trådløse rattet. Slik gjør du det:

Bildet viser en finger som trykker batteriutløserknappen, og en pil som angir hvordan du tar av batteridekslet på rattet.
 1. Snu rattet opp ned.
 2. Trykk batteriutløserknappen for å åpne batteridekslet.
 3. Sett inn to nye AA-batterier (LR6) med den positive (+) og negative (–) enden plassert som vist på batteridekslet. Det anbefales at du ikke bruker oppladbare AA-batterier for å få best ytelse.
 4. Sett batteridekslet på plass, og skyv for å feste det.

Obs! Det trådløse rattet lader ikke oppladbare batterier. Du må lade batteriene i en ladeenhet.

Trinn 3: Koble rattet til konsollen

Slik kobler du rattet og konsollen:

 1. Slå på konsollen.
 2. Hold nede Start- eller Guide-knappen på rattet til lampene blinker.
 3. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på konsollen.
Bildet angir hvor tilkoblingsknappen er på konsollene Xbox 360, Xbox 360 E og Xbox 360 S.
 1. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på rattet innen 20 sekunder.
En pil peker mot tilkoblingsknappen på baksiden av rattet.

Lampen på rattets høyre håndtak blinker mens den kobler seg til konsollen. Når rattet er koblet til konsollen, vil ett segment på rattets midtre lysring lyse (dette kan ta opptil 10 sekunder).

Slik bruker du det trådløse rattet for Xbox 360

Rattkontroller

Det trådløse rattet for Xbox 360 har knapper, lamper og utløsere på håndtakene og i midten av rattet.

Midtkontroller

Kontrollene i midten av rattet er knappene Start, Back og Guide. Det er en lysring rundt Guide-knappen. Når du kobler rattet til konsollen, vil en del av lysringen lyse. Hvert påfølgende ratt eller kontroller som kobles til konsollen (opptil fire), tilordnes en del på lysringen.

Virkemåten for Start- og Back-knappen er den samme som på Xbox-kontrolleren.

Trykk Guide-knappen for å slå på kontrolleren. Når kontrolleren er på, vil Guide-knappen vise Xbox Guide hvis du trykker den. Hvis du vil slå av konsollen, kan du holde nede Guide-knappen i tre sekunder og deretter bekrefte valget.

Håndtakskontroller

Kontrollene på håndtaket er akselerasjonsutløseren, bremseutløseren og knappene A, B, X og Y.

 • Ved å klemme akselerasjonsutløseren på høyre håndtak får du kjøretøyet til å gå raskere.
 • Ved å klemme bremseutløseren på venstre håndtak får du kjøretøyet til å gå saktere.
 • Virkemåten for knappene A, B, X og Y er den samme som på Xbox-kontrolleren.
 • Navigasjonsknappen fungerer likt som på Xbox-kontrolleren.

Starte og bruke rattet

Når du bruker rattet med kjørespill, fungerer det som et ratt, og ignorerer uønsket bevegelse. Rattet støtter kast, slingring og rulling, men ikke alle spill støtter disse handlingene. Se spillhåndboken for å finne ut hvilke handlinger som støttes av spillet.

Slik starter du rattet:

 1. Hold nede Start- eller Guide-knappen på rattet til lampene blinker.
 2. Vent til rattet er tilordnet en del på lysringen.

Rattet er klart til å spille.

Hvis lampene fortsetter å blinke rundt Guide-knappen, kan du se Konfigurering eller Feilsøke problemer med rattet på denne siden.

Spillkompatibilitet

Bruke rattet med racingspill

Se videoen «Bruke rattet med racingspill». Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Det trådløse rattet for Xbox 360 fungerer med de fleste racingspill for Xbox. Fordi rattet ikke har skulderknapper, kan det være begrenset funksjonalitet i enkelte spilltitler som bruker skulderknapper. Se spillhåndboken hvis du vil ha informasjon om skulderknappfunksjoner, eller for å se om spillet tillater ny tilordning av kontrollerfunksjoner.

Spille Forza 4 med rattet

Se videoen «Spille Forza 4 med rattet». Obs!  Videoen er bare tilgjengelig på engelsk.

Feilsøke problemer med rattet

Rattet slår seg ikke på

Sørg for at batteriene er nye AA-batterier eller helt oppladede NiMH-oppladbare batterier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurering.

Fire lamper blinker på rattet

Når fire lamper rundt Guide-knappen blinker, etterfulgt av vekslende blinking, betyr dette at rattet ikke er koblet til konsollen.

Hvis dette er første gang du kobler rattet til konsollen, kan du se informasjonen under Konfigurering over.

Gjør følgende hvis du allerede har koblet rattet til konsollen:

 1. Hold nede Start- eller Guide-knappen på rattet til lampene blinker.
 2. Rattet skal slutte å blinke, og bli tilordnet en del på lysringen.

Hvis lampene blinker i mer enn 15 sekunder, kan du prøve følgende:

 • Flytt rattet nærmere konsollen.
 • Sørg for at konsollen og rattet er minst 1 meter fra store metallobjekter, for eksempel arkivskap og kjøleskap.
 • Metalldekorasjoner eller klistremerker på konsollen eller rattet kan forstyrre ytelsen. Fjern dekorasjoner og prøv å koble til på nytt.
 • Kontroller at forsiden av konsollen er plassert i retning av racingrattet, og ikke mot nærliggende vegger.
 • Trådløse telefoner (2,4 GHz), trådløse nettverk, trådløse videosendere, mikrobølgeovner og enkelte mobiltelefoner kan forstyrre rattet. Prøv å slå av eller koble fra disse trådløse enhetene for å se om rattet da vil koble seg til konsollen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Trådløst ratt for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?