Den trådløse Xbox 360-kontrolleren kobles fra eller kan ikke kobles til

Oversikt

Den trådløse Xbox 360-kontrolleren kan ikke koble til eller opprettholde en stabil tilkobling til konsollen, og du får følgende feilmelding:

Please reconnect controller

I tillegg blinker de fire grønne lampene kontinuerlig på den trådløse kontrolleren.

Dette kan bety ett av følgende:

 • Batteriene i den trådløse Xbox 360-kontrolleren er dårlige, eller den oppladbare batteripakken for Xbox 360 må lades opp igjen.
 • En annen trådløs enhet, for eksempel en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller ruter, skaper forstyrrelser.
 • Metallobjekter som er plassert mellom konsollen og den trådløse kontrolleren, skaper forstyrrelser. Det kan være et frontdeksel av krom eller skillevegger, hyller eller dører av metall i et hjemmeunderholdningssystem.

Obs!  Alle lisensierte frontdeksler for Xbox 360-konsollen er testet for interferens og skaper ikke forstyrrelser for lisensierte trådløse enheter.

 • Fire kontrollere er allerede tilkoblet konsollen.

Løsninger

Løsning 1: Bytt batteriene, eller lad batteripakken på nytt.

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du ikke har en oppladbar batteripakke, setter du i nye AA-batterier.

Gjør følgende for å sette inn ny engangsbatterier i AA-batteripakken for den trådløse kontrolleren:

  1. Trykk klaffen øverst på AA-batteripakken, og dra deretter ned for å løsne pakken fra kontrolleren.
En illustrasjon viser hvordan du tar av batteripakken på en trådløs kontroller for Xbox 360.
  1. Sett inn to nye AA-batterier (LR6). Snu dem slik at den positive (+) og negative (–) enden plassert som vist i diagrammet nederst på batteripakken.
  2. Skyv AA-batteripakken inn i kontrolleren, og dytt inn for å lukke den.
 • Hvis du har en oppladbar batteripakke for Xbox 360:
  1. Ta av batteripakken, og koble den til kontrolleren på nytt. Kontroller at den er koblet riktig til.
  2. Hold nede Guide-knappen på kontrolleren.

Øverst til venstre angir batterimåleren hvor mye batteri det er igjen.

  1. Hvis batteripakken begynner å bli dårlig, lader du den igjen.
 • Hvis du har et spille- og ladesett for Xbox 360:
  1. Kontroller at batteripakken er satt riktig inn i kontrolleren og koblet til én av USB-portene på konsollen.

  Hvis problemet ikke blir løst, kan du prøve trinn 2.

  1. Kontroller USB-portene på konsollen.
   1. Koble ladekabelen til hver USB-port på konsollen – én om gangen. Det er USB-porter på forsiden og baksiden av konsollen.
   2. Hvis kontrolleren virker i én USB-port, men ikke i en annen, prøver du et annet tilbehør i USB-porten som ikke virket med kontrolleren.
   3. Hvis USB-porten ikke virker med noe tilbehør, kan det hende at Xbox 360-konsollen må repareres. Kontakt kundestøtte for Xbox.

  Hvis USB-portene virker, men du fortsatt har tilkoblingsproblemer, prøver du trinn 3.

  1. Slå av vibreringstilbakemelding (rumling) på kontrolleren. Hvis du spiller spill med tilbakemelding mens du lader, tar det lenger tid for kontrolleren å lade, og batteripakken kan bli raskere utladet enn den blir ladet. Slik slår du av vibrering:
   1. Trykk guideknappen  på kontrolleren.
   2. Velg Innstillinger.
   3. Velg Preferences.
   4. Velg Vibration.
   5. Velg Enable Vibration for å fjerne merket i avmerkingsboksen.

Løsning 2: Start konsollen på nytt.

Slå av konsollen, vent noen minutter, og slå den deretter på igjen.

Løsning 3: Test med en annen kontroller.

Hvis du har tilgang til en annen kontroller, tester du om den virker. I så fall kan det hende at den første kontrolleren er skadet. Hvis ikke kan det være et problem med konsollen.

Hvis du har tilgang til en annen konsoll, tester du om kontrolleren virker på den. Dermed kan du finne ut om det er kontrolleren eller konsollen det er problem med.

Løsning 4: Omorganiser spilleplassen, eller sett konsollen et annet sted.

Hvis dette problemet oppstår når du bruker flere kontrollere, kan du prøve å omorganisere spilleplassen eller sette konsollen et annet sted eller i et annet rom.

Kontrolleren virker opptil 10 meter fra konsollen. Objekter som er plassert mellom kontrolleren og konsollen, kan imidlertid redusere rekkevidden. I tillegg kan objekter som bruker trådløs teknologi (for eksempel trådløse telefoner), forstyrre den trådløse kontrolleren. Fjern eller flytt objekter eller trådløse enheter som kan skape forstyrrelser for den trådløse kontrolleren eller konsollen. Disse kan omfatte:

 • Mikrobølgeovner
 • Trådløse telefoner
 • Trådløse rutere
 • Frontdeksler av krom
 • Skillevegger av metall
 • Hyller
 • Dører i et hjemmeunderholdningssystem

Obs!  Alle lisensierte frontdeksler for Xbox 360-konsollen er testet for interferens og skaper ikke forstyrrelser for lisensierte trådløse enheter.

Løsning 5: Synkroniser kontrolleren med konsollen på nytt.

Kontrolleren har mistet forbindelsen til konsollen. Hvis du vil synkronisere kontrolleren med konsollen på nytt, kan du se Koble en kontroller til Xbox 360.

Løsning 6: Koble fra alle kontrollere og hodesett.

Hvis alle fire lampene rundt strømknappen på konsollen lyser grønt og kontrolleren har fire blinkende grønne lamper, kan det hende at fire kontrollere allerede er tilkoblet konsollen. Koble fra alle kontrollerne, og prøv deretter å koble til kontrolleren som det er problemer med.

 • Du kan koble fra en trådløs kontroller ved å holde nede Guide-knappen  i tre sekunder og deretter slå av kontrolleren.
 • Du kan koble fra et trådløst headsett ved å slå av headsettet.
 • Du kan koble fra en kabelbasert kontroller eller et kabelbasert headsett ved å trekke ut kabelen fra konsollen.

Finn ut mer om hvordan du kobler en kontroller til Xbox 360.

Løsning 7: Bytt ut kontrolleren.

Hvis kontrolleren fortsatt ikke fungerer slik den skal, må den byttes. Du kan bestille en ny Xbox 360-kontroller fra Enhetsstøtte. Du må registrere konsollen for å bytte en kontroller der garantien fortsatt gjelder. Se Vanlige spørsmål om garanti og service for å sjekke hvor lenge garantien varer.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Den trådløse Xbox 360-kontrolleren kobles fra eller kan ikke kobles til, som du leste om, eller om et annet problem?