Slik konfigurerer og bruker du den trådløse mikrofonen for Xbox 360

Oversikt

Finn ut hvordan du konfigurerer og bruker den trådløse mikrofonen for Xbox 360.

Den trådløse mikrofonen for Xbox 360 skal bare brukes med Xbox 360-konsollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker den trådløse mikrofonen for Xbox 360 med et bestemt spill, kan du se i spillhåndboken.

Trådløs mikrofon for Xbox 360

Plasseringen til indikatorlysene samt av/på-knappen og tilkoblingsknappen på den trådløse mikrofonen for Xbox 360

Konfigurere den trådløse mikrofonen for Xbox 360

Før du kan bruke den trådløse mikrofonen for Xbox 360 med Xbox 360-konsollen, må du gjøre følgende:

 • Sett inn batteriene. Mikrofonen bruker bare AA-batterier (LR6) eller helt oppladede oppladbare NiMH-batterier (Nickel Metal Hydride).
 • Obs! Mikrofonen lader ikke oppladbare batterier. Du må lade disse batteriene i en ladeenhet som er beregnet på dem.

 • Opprett en trådløs tilkobling mellom mikrofonen og konsollen.

For å kunne styre spillet må du ha en kabelbasert eller trådløs spillkontroller (levert separat) som er koblet til konsollen.

Sette inn batterier i den trådløse mikrofonen for Xbox 360

Slik setter du inn batterier i mikrofonen eller fjerner dem fra mikrofonen:

 1. Vri mikrofonhetten mot urviseren (en kvart omdreining).
 2. Dra hetten av mikrofonen.
 3. Åpne batteridekslet.
 4. Ta ut de gamle batteriene.
En tegning viser hvordan du åpner den trådløse mikrofonen for Xbox 360.
 1. Sett inn to nye AA-batterier (LR6) eller to helt oppladede oppladbare NiMH-batterier.
 2. Lukk batteridekslet. Sett deretter mikrofonhetten på igjen.
En tegning viser hvordan du skrur på igjen toppen av mikrofonen med urviseren etter at du har satt inn batterier.

Koble mikrofonen til konsollen

Det kan være opptil fire trådløse mikrofoner for Xbox 360 koblet til konsollen samtidig, avhengig av konfigurasjonen og spillstøtten. Hver mikrofon får tilordnet en kvadrant i lampesirkelen som omslutter av/på-knappen på forsiden av konsollen. Vær oppmerksom på at kvadranten bare lyser hvis du også har en kontroller koblet til konsollen.

Obs!

 • Kvadranten lyser bare hvis du også har en kontroller koblet til konsollen.
 • Hvis du har fire mikrofoner koblet til konsollen, kan bare to personer synge. Du kan bruke de andre to mikrofonene som perkusjonsinstrumenter.

Hvis du vil koble mikrofonen til konsollen, gjør du følgende:

 1. Slå på konsollen.
 2. Trykk på og hold av/på-knappen på mikrofonen til lampene blinker. Dette skal ta omtrent tre sekunder.
En finger skal til å trykke på av/på-knappen på bunnen av den trådløse mikrofonen for Xbox 360.
 1. Trykk på og hold av/på-knappen på mikrofonen igjen til lampene blinker raskt. Dette skal ta omtrent tre sekunder. Nå kan du koble mikrofonen til konsollen.
 2. Trykk på og slipp tilkoblingsknappen på konsollen.
En finger skal til å trykke på tilkoblingsknappen foran på en Xbox 360 S-konsoll. En finger skal til å trykke på tilkoblingsknappen foran på en Xbox 360 E-konsoll.
 1. På Xbox 360 S- og Xbox 360 E-konsollen: Etter at lampen rundt av/på-knappen på konsollen har blinket tre ganger, og etter at lampen på mikrofonen har sluttet å blinke, er mikrofonen koblet til.

  På en original Xbox 360-konsoll: Etter at lampene rundt av/på-knappen på konsollen har rotert og blinket flere ganger, og etter at lampen på mikrofonen har sluttet å blinke, er mikrofonen koblet til.

 2. Gjenta trinn 1 til 5 for å koble flere mikrofoner til konsollen. Du kan koble til opptil fire trådløse mikrofoner.

Obs!

 • Mikrofonen blir inaktiv etter 15 minutter med inaktivitet. Den aktiveres automatisk når du begynner å bruke den.
 • Du kan slå av mikrofonen ved å trykke på og slippe av/på-knappen.
 • Mikrofonen er fortsatt tilkoblet neste gang du slår på konsollen.
 • Mikrofonen er koblet til bare én konsoll om gangen. Du kan når som helst koble den til en ny konsoll, men da brytes tilkoblingen til den forrige konsollen den var koblet til.
 • Mikrofonen fungerer bare opptil 10 meter fra konsollen. Andre enheter som sender ut radiobølger, kan redusere denne avstanden, og det kan også objekter mellom mikrofonen og konsollen.
 • Når mikrofonen er utenfor trådløs rekkevidde, blinker lampene grønt én gang hvert sekund til du flytter mikrofonen tilbake innen rekkevidde.

Slik bruker du den trådløse mikrofonen for Xbox 360

Holde mikrofonen

 • Når du synger eller snakker, får du best resultat hvis du holder mikrofonen mellom 1 og 8 cm fra munnen.
 • Ikke blås inn i mikrofonen eller trykk på mikrofonhetten.

Bruke mikrofonen med andre kontrollere

 • Du kan bruke opptil to kabelbaserte eller trådløse kontrollere sammen med mikrofonene.
 • Den trådløse mikrofonen for Xbox 360 fungerer ikke hvis et kabelbasert hodesett er koblet til konsollen.
 • Hvis vi ser bort fra det kabelbaserte hodesettet, forstyrrer ikke den trådløse mikrofonen for Xbox 360 de eksisterende tilkoblingene for kabelbasert eller trådløst Xbox 360-tilbehør.

Mikrofonlampene

 • Når du slår på mikrofonen, lyser de innebygde lampene for å angi følgende mikrofonstatus:
  • Slått på: Lampen blinker grønt én gang i sekundet.
  • Kobler til: Lampen blinker grønt fire ganger i sekundet.
  • Tilkobling fullført: Lampen blinker blått og slutter deretter å blinke.
 • Når batterinivået er lavt, lyser de innebygde lampene for å angi følgende batteristatus:
  • Lavt: Lampene blinker gult én gang hvert tredje sekund.
  • Kritisk: Lampene blinker gult én gang i sekundet.
 • Når mikrofonen flyttes utenfor den trådløse rekkevidden til konsollen, blinker lampene grønt én gang hvert sekund. Lampene kan endre farge, avhengig av spilltittelen som støttes.

Rengjøre den trådløse mikrofonen for Xbox 360

 • Ta alltid ut batteriene før du rengjør mikrofonen.
 • Bruk bare en tørr eller lett fuktet klut til å rengjøre den trådløse mikrofonen for Xbox 360. Bruk av rensemidler eller forsøk på å rengjøre kontakter kan skade mikrofonen.
 • Du kan fjerne hetten og hetteskumgummien for å håndvaske dem i mildt såpevann. Ikke bruk grove kluter eller sterke rengjøringsmidler.
 • Bare hetten og hetteskumgummien bør vaskes for hånd. Ikke skyll andre deler av mikrofonen i vann. Sørg for at hetten og hetteskumgummien er helt tørr før du setter den på mikrofonen igjen.

Feilsøke den trådløse mikrofonen for Xbox 360

Den trådløse mikrofonen for Xbox 360 blir deaktivert når du spiller av en DVD-film

Når du starter en DVD-film, blir kanskje den trådløse mikrofonen deaktivert mens filmen spilles av.

Selv om de fleste bruksområder for en trådløs mikrofon ikke trengs under avspilling av en DVD, er det ikke sikkert at mikrofonen fungerer hvis du vil snakke i et Xbox Live-party mens en DVD spilles av. Hvis du vil fortsette å snakke med partyet, må du stoppe avspillingen av DVD-en og gå tilbake til dashbordet.

Vil du ha mer hjelp?

Hvis du vil ha mer hjelp med bruk eller vedlikehold av den trådløse mikrofonen for Xbox 360, kontakter du Xbox Kundestøtte.

ADVARSEL! Risiko ved reparasjon: Hvis du åpner og/eller reparerer enheten, kan dette føre til elektrisk støt, skade på enheten, brann, personskader og andre farer. Microsoft anbefaler at du ber fagkyndige om hjelp til å reparere enheten, og at du er forsiktig hvis du har tenkt å foreta reparasjonen selv.

 • Før du bruker mikrofonen, må du lese mikrofonhåndboken og håndbøkene for Xbox 360-konsollen for å få viktig sikkerhets- og helseinformasjon. Ta alltid vare på alle håndbøker. Kontakt Xbox Kundestøtte hvis du trenger nye håndbøker.
 • Du finner informasjon om nye håndbøker og den begrensede garantien som dekker dette produktet, på nettstedet for Xbox Kundestøtte.

  Du finner også et eksemplar av garantien i garantihåndboken (utgave 2) for Xbox 360.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slik konfigurerer og bruker du den trådløse mikrofonen for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?