Installere og bruke HDD Eraser-appen på Xbox 360

HDD Eraser-appen brukes til å formatere flash-minnet og harddisken i Xbox 360 for å fjerne alt bortsett fra operativsystemet. Appen sletter alle brukerdata permanent, og sørger for at ingen kan gjenskape eller få tilgang til din personlige informasjon på harddisken eller i flash-minnet etter at du har brukt appen.

På denne siden

Appkrav

Du trenger følgende for å bruke HDD Eraser-appen:

  • Å være logget på en Xbox Live-konto
  • Minst 12 MB ledig lagringsplass

Laste ned Xbox HDD Eraser-appen

  1. Logg på konsollen med den Xbox LIVE-aktiverte gamertagen din.
  2. Gå til Apps, og velg deretter Browse Apps.
  3. Finn og velg HDD Eraser for å laste ned og installere appen. Etter nedlastingen endres Download-flisen til Play Now. Velg Play now for å bruke appen.

Hvis du vil starte HDD Eraser-appen senere, går du til video, My Video Apps og deretter HDD Eraser.

Kjør HDD Eraser

Gå til Browse Apps i Apps-senteret. Velg See All i Social-senteret, velg HDD Eraser, og velg deretter Play now.

  1. Når appen startes, må du gjennom noen trinn for å bekrefte at du vil slette alle data fra flash-minnet og harddisken. Velg A for å fortsette.
  1. Du ser nå en ny advarsel om at alle data på Xbox 360-konsollen blir slettet. Velg A igjen for å fortsette.
  1. HDD Eraser-appen regner ut hvor mye data som blir slettet.

Deretter vises en beregning av hvor lang tid det vil ta å slette dataene dine og "nullskrive" harddisken slik at dataene aldri kan gjenopprettes. Velg A for å fortsette.

  1. For å sørge for at du ikke kjører HDD Eraser-appen ved en feiltakelse, blir du bedt om å angi en tastekombinasjon for å starte prosessen med å slette dataene. Trykk Y-knappen på kontrolleren, etterfulgt av A-knappen, og deretter X-knappen for å starte prosessen.

Når prosessen har begynt, kan den ikke avbrytes. Ikke slå av konsollen eller forstyrr prosessen når den er i gang.

Viktig Hvis konsollen kobles fra eller mister strøm midt i formateringsprosessen, vil harddisken bli uformatert og ikke kunne brukes av Xbox 360-konsollen. Hvis dette skjer, bruker du formatteringsfunksjonen i Systeminnstillinger-menyen for å gjenoppbygge filsystemet på harddisken. Når du har gjort dette, kan konsollen bruke harddisken igjen. Du finner instruksjoner om hvordan du formaterer en lagringsenhet for Xbox 360-konsollen i "Formatere en lagringsenhet" på Lagring på Xbox 360.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Installere og bruke HDD Eraser-appen på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?