Hjelp for YouTube-appen på Xbox 360

Obs!  Hvis du trenger mer hjelp med YouTube-appen, kan du gå til siden for kundestøtte for YouTube på konsollen.

Tilkoblingsproblemer med Xbox Live

Hvis YouTube-appen ikke fungerer som den skal på konsollen, kan det hende at du har et tilkoblingsproblem. Se Feilsøke Xbox 360-tilkobling til Xbox Live

Lyd-/bildeproblemer for Xbox 360

Hvis Xbox 360-konsollen ikke gir god lyd- eller bildekvalitet, kan du se Lyd- og bildeproblemer for Xbox 360.

YouTube-appen svarer ikke

Hvis YouTube-appen ikke svarer, sletter du appen og installerer den på nytt. Slik gjør du det:

 1. Gå til Settings fra Xbox-dashbordet og deretter til System.
 2. Velg Storage.
 3. Velg den primære lagringsenheten.
 4. Velg Games and Apps.
 5. Finn og merk <XYZ>-appen. Trykk Y-knappen for å gå til Game Options.
 6. Velg Delete, og bekreft deretter at du vil slette alle elementer som er knyttet til appen.
 7. Gå tilbake til dashbordet.
 8. Gå til apps og deretter Browse Apps eller Search apps.
 9. Bla gjennom eller søk etter YouTube-appen, og velg den.
 10. Velg Download og deretter Confirm Purchase for å laste ned og installere appen.

Hvis appen fortsatt ikke svarer, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Feilmeldinger

Du kan få en av følgende feilmeldinger når du prøver å bruke YouTube-appen:

Tilkoblingsfeil

 • Can’t connect to the YouTube Service. Feilkode: 0C01/8009/0304
 • Sorry, YouTube isn't available right now. Please try again later. For more information, go to www.xbox.com/status.

Prøv følgende for å løse problemet:

 1. Kontroller statusen for YouTube-tjenesten.
 2. Hvis YouTube-tjenesten er tilgjengelig, venter du i ca. ett minutt og prøver deretter å starte appen eller spille av innholdet på nytt.
 3. Hvis du fortsatt får en av disse feilmeldingene, sletter du YouTube-appen og installerer den på nytt.

Hvis du ikke kan løse problemet med disse løsningene, kontakter du kundestøtte for Xbox.

Kontofeil

 • Account pairing was not successful. Please try again later.

Prøv følgende for å løse problemet:

 1. Hvis du ser denne feilmeldingen, betyr det at YouTube-kontoen ikke er riktig koblet til Xbox-gamertagen din. Kontroller legitimasjonen din, og prøv å starte aktiveringsprosessen på nytt.
 2. Hvis du fortsatt ser denne feilmeldingen når du prøver å logge deg på, lukker du appen, starter appen på nytt, og prøver deretter å logge deg på. Hvis du trenger mer hjelp med denne feilmeldingen, kan du gå til siden for kundestøtte for YouTube på konsollen.
 • For full access, you need a YouTube account. You need to sign in.

  Følg denne fremgangsmåten for å løse problemet:

  1. Hvis du vil bruke en YouTube-konto med appen, må du koble YouTube-kontoen til gamertagen som er knyttet til Xbox Live-kontoen.

Tilgjengelighetsfeil

 • Sorry, but the item you requested to view ({0}) is no longer available.
 • Sorry, the item you're interested in is no longer available
 • Sorry, this video cannot be played.
 • Sorry, but we cannot display the item you requested to view

Prøv følgende for å løse problemet:

 1. Vent cirka ett minutt. Deretter prøver du å spille av innholdet på nytt.
 2. Hvis du fortsatt får denne feilmeldingen, må du gå tilbake til forrige menyapp og velge noe annet å se på.
Hvis du vil varsle YouTube om innholdsfeilen, må du kontakte YouTube Hjelp.

Hvis du opplever en av følgende feil, sletter du appen og går til Store for å laste ned den nyeste versjonen.
 • Appen spinner på velkomstbildet til meldingen "YouTube er utilgjengelig" vises.
 • Noe av innholdet vises, men enkelte navigasjonstyper eller søkeresultater spinner, og meldingen "YouTube er utilgjengelig" vises.
 • Appen går til startskjermen, men viser ikke noe innhold.
 • Innhold vises, men avspillingsforsøk fører til en feilmelding.
 • Innhold vises, men forsøkene på å spille av en video resulterer i en feilmelding.

Ytelsesfeil

 • The current network cannot support quality video playback. The current video has been paused and you may choose to continue at a later time.

Følg denne fremgangsmåten for å løse problemet:

 1. Gå til Problemer med tilkoblingshastighet eller frakoblinger for å forbedre nettverksytelsen.

Feil ved foreldrekontroll

 • Xbox Live child accounts are not allowed to use this application

Brukere av Xbox Live-barnekontoer har ikke lov til å logge på eller starte YouTube-appen på konsollen din.

 • This app provides access to unrated video content

Denne advarsel vises når en bruker av en Xbox Live-tenåringskonto logger på YouTube-appen. Brukere av Xbox Live-tenåringskontoer har lov til å bruke YouTube-appen, men det kan hende de ikke kan endre innstillingen for sikker modus på YouTube fra Strict (Streng) til Moderate (Moderat) eller Off (Av), avhengig av hvilket innhold de har tillatelse til å bruke. Hvis du ønsker at de skal kunne endre denne innstillingen, må tillatelsene for familieinnstillingene endres via en voksenkonto på konsollen. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene for sikker modus, kan du se Bruke sikker modus til å filtrere YouTube-videoer på Xbox 360.

Områdefeil

 • Video cannot be played in your country/region

Opphavsrettseieren for videoen eller YouTube tillater ikke at den valgte videoen spilles av i landet eller området du bor i eller der gamertagen din ble opprettet.

Få kundestøtte

Både YouTube og Microsoft gir kundestøtte for YouTube på Xbox Live. Informasjonen nedenfor summerer kundestøtteområdene hvert av selskapene dekker:

Kundestøtte for YouTube

Gå til Hjelp for YouTube for å få hjelp med følgende emner:

 • Konfigurasjon av YouTube-konto
 • YouTube-strømming og -innhold
 • YouTube-kontoen din

Kundestøtte for Xbox

Kundestøtte for Xbox gir hjelp til følgende:

 • Bruk av YouTube-appen
 • Konfigurasjon av Xbox Live-konto
 • Fakturering og service for Xbox Live

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Hjelp for YouTube-appen på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?