Konfigurere Xbox 360 E-konsollen

Oversikt

Det er enkelt å konfigurere din nye Xbox 360 E-konsoll. Følg denne trinnvise fremgangsmåten.

Løsninger

Pakke ut og plassere konsollen

Trinn 1: Pakk ut konsollen.

En illustrasjon viser artiklene som er med i Xbox 360 E-konsollpakken.

Et Xbox 360 E-spillsystem inneholder vanligvis:

 1. Konsoll
 2. AV-kabel (3,5 mm kompositt)
 3. Strømforsyning
 4. Strømledning
 5. Trådløs kontroller
 6. 2 AA-batterier
 7. Brukerhåndbok
 8. Kabelbasert hodesett (varierer etter konsollpakke)

Trinn 2: Fjern beskyttelsesteipen.

En illustrasjon viser en hånd som tar beskyttelsesteipen av fronten på Xbox 360 E-konsollen.

Trinn 3: Plasser konsollen.

God plassering Dårlig plassering
En illustrasjon viser et eksempel på et bra oppsett der en Xbox-konsoll og et TV er i en reol. Det er luftrom rundt konsollen. En illustrasjon viser et eksempel på et oppsett med en Xbox-konsoll som ikke er bra, fordi konsollen er står tett inntil andre ting på en hylle uten ventilasjonsplass.

Pass på at plasseringen for konsollen er som følger:

 • Stabil
 • Godt ventilert, relativ kjølig og borte fra direkte varmekilder
 • Åpen. Ikke legg objekter på, under eller like ved siden av konsollen

Du kan plassere konsollen vannrett eller loddrett.

Koble til strømforsyningen

 1. Koble til strømforsyningen.
 2. Koble strømledningen til strømforsyningen.
 3. Koble til strømledningen i en stikkontakt.

Koble konsollen til en TV

Xbox 360 E-konsollsystemet inkluderer en kompositt AV-kabel. Du kan bruke denne kabelen for å koble konsollen til en standard-TV eller -skjerm. Slik gjør du det:

Obs!

 • Denne kompositte AV-kabelen støtter ikke HD-visning (High Definition).
 • Hvis du har en HDTV og vil sjekke instruksjonene for å bruke en HDMI-kabel, kan du se Koble Xbox 360-konsollen til en TV.
 1. Koble den lille kontakten på 3,5 mm til kontakten på 3,5 mm på baksiden av konsollen.
 2. Finn A/V-inngangene på TV-en eller skjermen. Koble de fargekodede kontaktene på den kompositte AV-kabelen til de tilhørende portene på TV-en på følgende måte:
  • Gul = komposittvideo
  • Rød = analog lyd for høyre kanal
  • Hvit = analog lyd for venstre kanal
En tegning viser kompositt AV-kabeltilkoblingen mellom en Xbox 360 E-konsoll og en TV.

Obs! Mono-TV-er har bare én lydport. Koble enten den røde eller den hvite kontakten til TV-en.

 1. Slå på TV-en og konsollen.

  Når du slår på TVen og konsollen, skal Xbox-dashboard vises på skjermen:

Hjem-skjermen på Xbox

Hvis du ikke ser Xbox-dashboard, må du kanskje endre innstillingen for videoinngangen. Hvis du vil endre innstillingen for videoinngangen, finner du instruksjoner i håndboken for TVen eller hjemmeunderholdningssystemet du har.

Du kan få bedre videovisning ved å endre standardinnstillingene.

Koble til en kontroller

Koble til en trådløs kontroller

 1. Slå på konsollen.
 2. Sett inn AA-batteriene i kontrolleren.
 3. Slå på kontrolleren ved å holde nede Xbox Guide-knappen, til kontrolleren slås på.
En finger skal til å trykke den store guideknappen nær midten av en Xbox 360-håndkontroller.

Hvis håndkontrolleren ikke slås på, må du kontrollere batteriene. Hvis du bruker en oppladbar kontroller, må du kontrollere at den er oppladet.

 1. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på konsollen.
En finger skal til å trykke den lille tilkoblingsknappen foran og til venstre nær bunnen på en konsoll som står loddrett.
 1. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på håndkontrolleren innen 20 sekunder.
Tilkoblingsknappen er fremhevet på fremkanten av håndkontrolleren.

Obs!

 • Når lysene rundt av/på-knappen på konsollen slutter å blinke, er håndkontrolleren tilkoblet.
 • Du kan koble opptil fire kontrollere til en konsoll.
 • Hver tilkoblede kontroller er tilordnet til en av fire posisjoner. Hver posisjon svarer til en belyst del rundt Xbox-guideknappen på håndkontrolleren.
Xbox 360-konsollen og -håndkontrolleren

Koble til en kabelbasert kontroller

Hvis du har en kabelbasert kontroller, kan du se Koble til en spillkontroller.

Angi konsollinnstillingene

Startskjerm for Xbox-dashbord

Når du starter konsollen for første gang, blir du bedt om følgende:

 • Velge språk.
 • Opprette en profil.
 • Konfigurere en nettverkstilkobling (valgfritt). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til Xbox Live, kan du se Kablet tilkobling eller Trådløs tilkobling.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre disse trinnene.

Plateskuffen åpnes, og en plate tas ut.

Nå kan du sette inn en spillplate og starte spillingen!

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere Xbox 360 E-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?