Vanlige spørsmål om video- og lydavspilling på Xbox 360

Obs! Den 15. november 2015 ble Zune-tjenesten avsluttet. Dette kan føre til feil når du prøver å strømme eller laste ned innhold eller oppdatere tjenesten.

Oversikt

I denne artikkelen får du svar på vanlige spørsmål om videoavspilling og AV-direkteavspilling (lyd/video) på Xbox 360-konsollen.

Løsninger

Vanlige spørsmål

Spørsmål 1: Hva er detaljene for AVI-støtte (Audio Video Interleaved) for Xbox 360?

Svar 1: Detaljene for AVI-støtte for Xbox 360 er som følger:

 • Filtyper: AVI; DIVX
 • Beholdere: AVI
 • Videoprofiler: MPEG-4 Part 2, Simple Profile og Advanced Simple Profile
 • Videobithastighet: 5 Mbps med en oppløsning på 1280×720 ved 30 fps
 • Lydprofiler: Dolby Digital 2-kanals og 5,1-kanals, MP3
 • Høyeste bithastighet for lyd: Ingen begrensninger
  Obs! Du finner mer informasjon under spørsmål 11.

Spørsmål 2: Kan du beskrive Xbox 360-støtte for H.264-standarden?

Svar 2: Xbox 360 tilbyr følgende H.264-støtte:

 • Filtyper: MP4, M4V, MP4V, MOV
 • Beholdere: MPEG-4, QuickTime
 • Videoprofiler: Baseline-, Main- og High-profiler (opptil nivå 4.1)
 • Videobithastighet: 10 Mbps med en oppløsning på 1920×1080 ved 30 fps
 • Lydprofiler: 2-kanals, AAC, lav kompleksitet (LC)
 • Høyeste bithastighet for lyd: Ingen begrensninger
  Obs! Du finner mer informasjon under spørsmål 11.

Spørsmål 3: Hva støtter Xbox 360 for MPEG-4 Part 2?

Svar 3: Detaljene om Xbox 360-støtte for MPEG-4 er som følger:

 • Filtyper: MP4, M4V, MP4V, MOV
 • Beholdere: MPEG-4, QuickTime
 • Videoprofiler: Simple Profile og Advanced Simple Profile
 • Videobithastighet: 5 Mbps med en oppløsning på 1280×720 ved 30 fps
 • Lydprofiler: 2-kanals, AAC, lav kompleksitet (LC)
 • Høyeste bithastighet for lyd: Ingen begrensninger
  Obs! Du finner mer informasjon under spørsmål 11.

Spørsmål 4: Hva støtter Xbox 360 for WMV (VC-1)?

Svar 4: Detaljene om Xbox 360-støtte for WMV er som følger:

 • Filtyper: WMV
 • Beholder: ASF
 • Videoprofiler: WMV7 (WMV1), WMV8 (WMV2), WMV9 (WMV3), VC-1 (WVC1 eller WMVA) i Simple, Main og Advanced opptil nivå 3
 • Videobithastighet: 15 Mbps med en oppløsning på 1920×1080 ved 30 fps
 • Lydprofiler: WMA7/8, WMA 9 Pro (stereo og 5.1), WMA Lossless
 • Høyeste bithastighet for lyd: Ingen begrensninger
  Obs! Du finner mer informasjon under spørsmål 11.

Spørsmål 5: Kan jeg prøve ut forskjellige kombinasjoner av video- og lydkodekene utenom dem som er angitt i spørsmål 1 til 4 ovenfor?

Svar 5: Nei. Xbox støtter bare hver av lyd- og videokodekene i de konkrete beholderne slik de er angitt i spørsmål 1 til 4.

Spørsmål 6: Hvordan finner jeg ut om en videofil som jeg prøver å spille av, samsvarer med spesifikasjonene som er beskrevet i spørsmål 1 til 4?

Svar 6: Du kan bruke et tredjepartsverktøy til å analysere videofilene dine for å finne ut hvilken lyd- og videokodek som er brukt. Et populært tredjepartsverktøy som kan brukes til å analysere videofiler, er tilgjengelig på http://www.headbands.com/gspot/.

Spørsmål 7: Hvordan oppretter jeg WMV-, AVI-, H.264- og MPEG-4-innhold? Hvilke kodere støtter Xbox 360?

Svar 7: Du kan opprette dette innholdet ved å bruke ett av de mange tredjepartsprogrammene som er tilgjengelige. Xbox 360 støtter mange populære kodere. Spesielt for koding til WMV kan du bruke Microsoft Expression Encoder eller Windows Media Encoder.

Spørsmål 8: Hvilke bestemte funksjoner i MPEG-4 Advanced Simple Profile støtter Xbox 360?

Svar 8: Xbox 360 støtter BVOPer (Bidirectional Frames), Interlaced Frames, Quarter Pixel Motion Compensation, Global Motion Compensation og MPEG Quantization.

Spørsmål 9: Hvilke ulike måter kan videoinnhold spilles av på på Xbox 360-konsollen?

Svar 9: Du kan spille av video fra en flyttbar USB 2.0 FAT32-stasjon, et optisk medium, og ved å spille av direkte fra Zune-programvaren, Windows Media Player 11 eller Windows Home Server.

Spørsmål 10: Hvilke ulike videokodeker støttes av alle de forskjellige måtene å spille av videoinnhold på Xbox 360-konsollen?

Svar 10: Se følgende tabell:

Scenario

Kodeker som støttes

Fra minnepinne til videospiller for Xbox 360-dashboard

WMV (ubeskyttet),
MPEG4
H.264
AVI

Fra Windows Media Player 11 til videospiller for Xbox 360-dashboard

WMV (beskyttet)
WMV (ubeskyttet)
MPEG4*
*H.264*
AVI

Fra Zune-programvare til videospiller for Xbox 360-dashboard

WMV (ubeskyttet)
MPEG4
H.264AVI

Fra Windows Home Server til videospiller for Xbox 360-dashboard

WMV (beskyttet)
WMV (ubeskyttet)
AVI

Fra Windows Media Center til en Xbox Media Center Extender

WMV (beskyttet)
WMV (ubeskyttet)
MPEG2

*Se spørsmål 32 hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Windows Media Player til å dele disse filtypene med Xbox 360.

Spørsmål 11: Hva er den virkelige høyeste bithastigheten, oppløsningen og bilder per sekund (fps) som Xbox 360 støtter for alle de ulike formatene?

Svar 11: Xbox 360-konsollen blokkerer ikke direkte video fra å spilles av på bakgrunn av en høyeste bithastighet, oppløsning eller bilder per sekund. De høyeste verdiene som ble oppført tidligere for hver kodek, er et resultat av tester for en rekke videoavspillingskilder. Innhold med en høyere bithastighet blokkeres ikke, men avspillingskvaliteten kan være lavere enn optimalt. Bruk høyere bithastigheter på eget ansvar.

Spørsmål 12: Hvilken størrelse på USB-lagringsenheten støtter Xbox 360?

Svar 12: Xbox 360 støtter en så stor lagringsenhet som du kan formatere ved å bruke FAT32. Når du formaterer en enhet i Windows Vista eller Windows XP, begrenses du til en høyeste FAT32-størrelse på 2 TB. Du kan omgå denne begrensningen ved å bruke et tredjepartsverktøy eller alternativt et operativsystem som ikke har denne begrensningen. Vær oppmerksom på at den høyeste størrelsen for enkeltfiler i FAT32 er 4 GB.

Spørsmål 13: Hva er den høyeste videofilstørrelsen som støttes?

Svar 13: Den høyeste filstørrelsen for AVI-, MPEG-4 Part 2- eller H.264-filer som kan spilles av, er 4 GB. 4 GB er også den høyeste størrelsen på en enkeltfil som du kan lagre på en FAT32-USB-harddisk. Windows Media Player 11 og Zune-programvaren støtter imidlertid direkteavspilling av WMV-filer som er større enn 4 GB.

Spørsmål 14: Støtter du 5.1-kanals AAC?

Svar 14: Nei. Bare 2-kanals AAC støttes. Hvis du vil spille av en 5.1-kanals video på konsollen din, må du kode den til WMV med WMAPro 5.1-lyd eller bruke AVI-beholderen med Dolby Digital 5.1-lyd.

Spørsmål 15: Hvilke typer AVI-filer støttes?

Svar 15: Xbox 360 støtter filer som er kodet ved hjelp av MPEG-4 Part 2, Simple Profile og Advanced Simple Profile. Disse filene kalles ofte Xvid- eller DivX-videofiler. Mange vanlige DVD-redigeringsverktøy, kameraer og videokameraer kan kode filer ved å bruke MPEG-4. Vær oppmerksom på at enkelte filer som er laget for DivX-enheter, også kan inneholde tilleggsfunksjonalitet, slik som menyer, undertekster, flere lydspor og så videre. Xbox 360 kommer til å prøve å spille av disse filene, men støtter ikke noe av denne tilleggsfunksjonaliteten, og i enkelte tilfeller kan den ikke spille av filen.

Spørsmål 16: Enkelte eldre versjoner av DivX-filer blir ikke spilt av. Hvorfor ikke?

Svar 16: Ettersom Xbox 360 bare støtter MPEG-4-kompatible kodekimplementeringer, kan den ikke spille av videofiler som er eldre enn DivX 5.0.

Spørsmål 17: Støtter Xbox 360 videografikk når jeg blar gjennom samlingen min fra Windows Media Player 11 eller Zune-programvaren?

Svar 17: Xbox 360 viser den videografikken som vises i Windows Media Player 11 eller Zune-programvaren for hver videofil.

Spørsmål 18: Støtter Xbox 360 videografikk når jeg blar gjennom samlingen min fra en flyttbar USB 2.0 FAT32-stasjon eller et optisk medium?

Svar 18: For alle videotyper søker Xbox 360 etter en tilhørende JPG-fil og bruker den aktuelle filen som grafikk. Video1.avi viser grafikken i video1.jpg hvis det finnes noen. Ettersom denne filen mangler, søker Xbox for å finne ut om videofilen for mp4-beholderen har innebygd albumgrafikk, og viser deretter den aktuelle grafikken i stedet. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke denne metoden når du spiller av fra Windows Media Player 11 eller Zune-programvaren direkte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se spørsmål 21.

Spørsmål 19: Hva er den høyeste albumgrafikkstørrelsen som Xbox 360 støtter?

Svar 19: Den skal ikke overstige 512 KB for alle scenarier. Dette innbefatter innebygging av grafikk i mp4-beholderen, lagring av grafikk sammen med filen i en separat JPG-beholder, eller direkteavspilling fra Windows Media Player 11 eller Zune-programvaren.

Spørsmål 20: Hvordan fungerer alternativene Sorter etter type og Sorter etter tittel når jeg blar gjennom mitt eget genererte videoinnhold?

Svar 20: Alternativet Sorter etter type er den vanlige Windows Explorer-visningen en datamaskin ville brukt til å vise filene dine. Den sorterer først mappene dine alfabetisk, og deretter sorterer den filene dine alfabetisk. Med alternativet Sorter etter tittel kan du sortere alle mapper og filer samtidig. Begge disse sorteringsalternativene er vedvarende og knyttet til profilen din, slik at du ikke trenger å angi dem hver gang. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se spørsmål 21.

Spørsmål 21: Kan du gi meg et eksempel på en måte jeg kan organisere videohierarkiet mitt på, slik at jeg kan utnytte grafikken og mappestrukturen på Xbox 360 på best mulig måte for den personlige videosamlingen min?

Svar 21: I eksemplet nedenfor er alternativet Sorter etter tittel brukt på en USB-harddisk som er koblet til Xbox 360-konsollen:

 • Sjanger 1 (mappe)
 • Sjanger 2 (mappe)
  • Video 1.avi (fil)
  • Video 1.jpg (fil) (grafikk)
  • Video 2.mp4 (fil) (grafikk innebygd i fil)
  • Video 3 (mappe)
   • Video 3-1.wmv (fil)
   • Video 3-2.mp4 (fil)
   • Video 3-2.jpg (fil) (grafikk)
   • Video 3-3.wmv (fil)
   • Video 3-3.jpg (fil) (grafikk)
 • Sjanger 3 (mappe)

Spørsmål 22: Hvordan fungerer visningsmodi?

Svar 22: Det finnes fem visningsmodi: auto, letterbox, full-screen, stretch og native. Du kan få tilgang til disse modiene når du ser på en video ved å trykke Display på fjernkontrollen eller trykke A på kontrolleren.

 • auto-innstillingen forsøker å fastslå den beste visningsopplevelsen for videoen din automatisk. Hvis videoen har lav oppløsning, blir den forstørret slik at den kan ses på skjermen din samtidig og størrelsen begrenses for å oppnå optimal visning. Hvis videoen har høy oppløsning, blir den forstørret slik at den passer på TV-skjermen. I begge disse scenarioene beholdes størrelsesforholdet i den opprinnelige videoen, for eksempel 4×3 eller 16×9.
 • Letterbox-modus viser bildet ditt på hele skjermen mens størrelsesforholdet i den opprinnelige videoen beholdes. Bruk denne modusen hvis du vil overstyre autofunksjonen og tilpasse innholdet i forhold til TVen.
 • Full-screen-modus viser bildet ditt på hele skjermen, og det antas at videoen har et størrelsesforhold på 16×9 for skjermer med et størrelsesforhold på 4×3. Dette kan være nyttig for gammelt innhold som kan ha et størrelsesforhold på 4×3 med svarte stolper kodet inn i videoen. I denne modusen kan du zoome gjennom de svarte stolpene og se videoen i widescreen-format.
 • Stretch-modus viser bildet på hele skjermen, og strekker innhold med et størrelsesforhold på 4×3 vannrett for å fylle en TV-skjerm i formatet 16×9. Dette kan være nyttig for dem som alltid ønsker å fylle TV-skjermen uavhengig av hvilket størrelsesforhold innholdet har. Dette fører til at innhold med et størrelsesforhold på 4×3 ser strukket ut.
 • I Native-modus kan du se innholdet med den opprinnelige oppløsningen. Bruk denne modusen til å vise innhold som har svært lav oppløsning eller svært lav bithastighet.

Spørsmål 23: Hvordan lagres innstillinger for visningsmodus?

Svar 23: Hver gang du ser på en ny video, brukes standardvisningsmodusen – auto. Hvis du endrer innstillingen, husker konsollen hvilken innstilling du valgte forrige gang, hver gang du ser samme video.

Spørsmål 24: Hva er informasjonslinjen?

Svar 24: Informasjonslinjen på skjermen viser deg nøyaktig hvor du er i videoen og hvor kapitlene er i filen. For nedlastet innhold viser den i tillegg hvor stor del av videoen som er nedlastet.

Spørsmål 25: Hvordan bestemmes kapitlene?

Svar 25: Hver video er delt inn i 10 kapitler, slik at du raskt kan flytte rundt i videoinnholdet. Bruk skip-knappen til å flytte til neste eller forrige kapittel. Hvert kapittel vises som et hakemerke på informasjonslinjen.

Spørsmål 26: Kan jeg spole frem, spole tilbake og hoppe når jeg ser på innhold mens det lastes ned fra Xbox Live?

Svar 26: Du kan flytte rundt i en video i den delen du har lastet ned. Hvis du hopper fremover eller forsøker å se lenger frem enn til det punktet du har lastet ned, må du vente til videoen har bufret nok til at du kan starte normal avspilling igjen.

Spørsmål 27: Finnes det annen tredjepartsprogramvare som jeg kan bruke til å spille av fra PCen min til Xbox 360-konsollen direkte?

Svar 27: Xbox 360-teamet tester grundig for å sikre at Xbox fungerer godt med Windows Media Player 11 og Zune-programvaren. Hvis du bestemmer deg for å bruke tredjepartsprogramvare, kan du kontakte produsenten av den aktuelle programvaren for å få kundestøtte.

Spørsmål 28: Hvordan kan jeg spille av innhold fra Mac direkte?

Svar 28: Du kan dele fra en Macintosh-maskin ved å bruke en tredjepartsløsning for direkteavspilling. Vær oppmerksom på at Microsoft ikke støtter tredjepartsløsninger for direkteavspilling, så du må kontakte produsenten av produktet hvis du trenger kundestøtte.

Spørsmål 29: Etter oppdateringen i mai 2007 direkteavspiller ikke tredjepartsprogramvaren min videoer på riktig måte. Hvorfor?

Svar 29: Videonavigasjon ble endret i oppdateringen fra mai 2007. Tredjepartsprogramvare som ikke støtter mapper gjennom nettverksdeling, kommer ikke til å fungere på riktig måte. Du må kontakte utvikleren av programvaren for å få kundestøtte.

Spørsmål 30: Hvordan kan jeg konfigurere Windows Media Player 11 eller Zune-programvaren til å dele medier på konsollen min?

Svar 30: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer deling, kan du se kundestøtten for Windows Media Center PC.

Spørsmål 31: Bør jeg fortsette å bruke Windows Media Connect (WMC) til å strømme video på Xbox 360-konsollen min?

Svar 31: Windows Media Connect kan brukes, men det støttes ikke lenger bortsett fra på Windows Home Server. Vi anbefaler at du oppgraderer til Windows Media Player 11 eller bruker Zune-programvaren for å få den beste opplevelsen når du skal administrere og spille av innhold på Xbox 360 direkte.

Spørsmål 32: Hvordan kan jeg få Windows Media Player 11 til å spille av MPEG-4 Part 2 og H.264 på konsollen min direkte?

Svar 32: Windows Media Player 11 støtter som standard ikke MPEG-4 Part 2 og H.264. Det første du kan gjøre er å installere en MP4 DirectShow-dekoder fra en tredjepart for å importere MPEG-4 Part 2- og H.264-filer til biblioteket ditt. Når de er i biblioteket ditt, kan de direkteavspilles på konsollen din, og de kan spilles av fra Windows Media Player 11 på datamaskinen din. En alternativ tilnærming er å endre navn på alle MP4-filene slik at de endres til filtypen AVI. Da aktiveres Windows Media Player 11 slik at filene importeres til biblioteket, og de kan spilles av på Xbox 360-konsollen din. Hvis du vil at disse filene skal kunne spilles av på datamaskinen din, må du fortsatt installere en egnet dekoder på PCen.

Spørsmål 33: Jeg ser ikke videofilene mine fra Zune-programvaren på konsollen. Hva er galt?

Svar 33: Kontroller at mappene som inneholder videoene du vil dele med konsollen din, vises i listen over overvåkede mapper i Zune-programvaren.

Spørsmål 34: Jeg fikk en melding om at en medieoppdatering kreves for å kunne spille av innholdet. Når jeg laster ned oppdateringen, får jeg meldingen "The download could not be completed. Please try again later. Any points you used for this transaction have already been deducted from your balance and will not be deducted again," (Nedlastingen ble ikke fullført. Prøv igjen senere. Poeng du har brukt i denne transaksjonen, er allerede trukket fra balansen og blir ikke trukket fra igjen.) sammen med feilkode 80070005. Kan du forklare dette?

Svar 34: Du får denne feilmeldingen hvis du har brukt samme profil til å laste ned medieoppdateringen på en annen Xbox 360-konsoll tidligere. Du kan bare laste ned oppdateringen på én konsoll med hver profil. Du kan omgå denne begrensningen ved å opprette et midlertidig gratismedlemskap for å laste ned oppdateringen. Når oppdateringen er lastet ned, kan du bruke oppdateringen med en hvilken som helst profil.

Spørsmål 35: Hvorfor får jeg meldingen "Updating content. This may take a few minutes. Please wait." (Oppdaterer innhold. Dette kan ta noen minutter. Vent litt.) når jeg kommer inn på videoområdet på Xbox 360?

Svar 35: Hvis du vil støtte gruppering av fjernsyns- og spillvideoer, må innholdsmetadataene dine oppdateres. Når denne prosessen er fullført, kommer etterfølgende oppføringer i videoområdet til å gå svært raskt. Vær tålmodig under oppdateringsprosessen, og la den fullføre oppdateringen av alle innholdsmetadataene.

Spørsmål 36: Hvilke endringer har du gjort når det gjelder å velge kilden til videoer, musikk og bilder?

Svar 36: Kildevalget er nå tilordnet X-knappen for hvert av disse områdene. Xbox 360-konsollen husker den siste kilden du valgte, og velger denne kilden som standard. Vi har også fjernet datamaskintilknytningen fra System-området, og nå vises i stedet en liste over alle datamaskinene du kan koble til direkte, under Velg kilde. Da kan du raskt veksle mellom medier som deles mellom Windows Media Player 11 og Zune-programvaren.

Spørsmål 37: Hvordan kan jeg spille av musikk fra min iPhone og iPod Touch?

Svar 37: iPhone og iPod Touch bruker dessverre andre metoder for lagring av musikk enn på en "tradisjonell" iPod. Xbox kan for tiden ikke spille av musikk fra iPhone eller iPod Touch. Du kan imidlertid bla gjennom bildene som er lagret på disse enhetene, ved å bruke Pictures-området på Xbox 360-dashboardet.

Spørsmål 38: Kan jeg spille av videoer fra iPod?

Svar 38: Xbox 360 støtter ikke avspilling av videoer fra en iPod.

Spørsmål 39: Når jeg forsøker å spille av innhold på 25 eller 50 bilder per sekund (fps), får jeg ingen video over VGA. Hvorfor?

Svar 39: Dette påvirker bare konsoller i utgangsmodusene PAL-50 og PAL-60. Det er et kjent problem der video på 25 eller 50 fps noen ganger ikke kan vises over en VGA-tilkobling hvis du tidligere har koblet til Xbox-konsollen din via en komponentvideoutgang. Prøv følgende for å omgå dette problemet:

 1. Koble Xbox 360-konsollen til en skjerm med en komponentvideokabel.
 2. Velg Settings og deretter System.
 3. Velg Console Settings.
 4. Velg Display.
 5. Angi skjerminnstillingene til en annen oppløsning enn den gjeldende innstillingen. Hvis for eksempel den gjeldende innstillingen er 720p, endrer du den til 480p.
 6. En glidebryter med følgende melding skal vises:
  "Your display settings have changed. You can keep this setting or try another. Do you want to keep the new settings? (Skjerminnstillingene er endret. Du kan beholde denne innstillingen eller forsøke en annen. Vil du beholde de nye innstillingene?) Hvis du beholder de nye innstillingene, testes TV-en for å se om den også støtter denne innstillingen ved 50 Hz. Velg Yes, keep these settings.
 7. Deretter testes skjermen med et utsignal på 50 Hz. En glidebryter med følgende melding vises: "Now displaying at 50Hz. Does this display appear correctly?" (Vises nå ved 50 Hz. Vises bildet riktig?) Velg No.
  Viktig Velg No selv om visningen er riktig.
 8. Koble til Xbox-konsollen på nytt med en VGA-kabel. Videoene skal nå spilles av på riktig måte.

Microsoft fraskriver seg alt eventuelt ansvar som oppstår som følge av at du bruker tredjepartsselskapene, -programvaren, -løsningene, -tjenestene og -opplæringen som er oppført på nettstedet. All programvare, alle løsninger, tjenester og all opplæring gis "som forevist" og uten garanti, med mindre dette er gitt av tredjepartsselskapet.

Microsoft oppgir kontaktopplysninger om tredjeparter for å hjelpe deg med å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft kan ikke garantere at disse kontaktopplysningene om tredjeparter er nøyaktige.

Ytterligere kundestøtte

Kontakt kundestøtte for Xbox for å få mer hjelp.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Vanlige spørsmål om video- og lydavspilling på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?