Behandling av konsollen og spillplatene

Oversikt

Hold konsollen og spillplatene rene, og håndter dem på riktig måte. Da varer de lenger.

ADVARSEL! Risiko ved reparasjon: Hvis du åpner og/eller reparerer enheten, kan dette føre til elektrisk støt, skade på enheten, brann, personskader og andre farer. Microsoft anbefaler at du ber fagkyndige om hjelp til å reparere enheten, og at du er forsiktig hvis du har tenkt å foreta reparasjonen selv.

 • Hvis Xbox 360-konsollen krever service eller reparasjon, kontakter du Xbox Kundestøtte for å avtale at Microsoft utfører service på Xbox 360-konsollen.

Behandling av konsollen

 • Koble fra konsollen før rengjøring.
 • Rengjør overflaten som Xbox 360-konsollen står på, ved å tørke av den med en tørr klut av og til.
 • Unngå at det faller gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
 • Rengjør bare overflaten på Xbox 360-konsollen. Bruk bare en TØRR, ren klut. IKKE bruk rengjøringsmiddel, uansett type. Følg disse retningslinjene når du skal rengjøre Xbox 360-konsollen:
  • Koble Xbox 360-konsollen fra stikkontakten.
  • Rengjør bare overflaten på Xbox 360-konsollen. Kontroller at det ikke er noen gjenstander i ventilasjonsåpningene.
  • Bruk bare en tørr klut. Ikke bruk grove kluter, skuremidler, løsemidler eller andre væskebaserte eller spraybaserte rengjøringsmidler. (Løsemidler kan inneholde alkohol, bensin, malingsfortynner eller benzen.)

  Obs! Ikke bruk rengjøringsmidler for laserlinser eller lignende produkter. Microsoft har ikke fastslått hvilken virkning disse produktene har på Xbox 360-konsollen. Vi anbefaler at du ikke bruker noen rengjøringsmidler når du rengjør Xbox 360-konsollen.

Behandling av spillplatene

Unngå at en plate skades

Hvis en spillplate blir skitten eller får riper, kan den kanskje ikke spilles av på konsollen. Følg disse tipsene for å unngå skade på platen:

Du må alltid ta ut platen fra konsollen før du flytter konsollen, for å unngå at platen får riper. Du må la være å flytte konsollen mens du spiller, mens du ser på en DVD, eller når en plate snurrer.
Bruk bare en godkjent CD-merkepenn til å skrive på spillplater. Bruk ikke teip eller klistremerker.
Slik rengjør du en plate
 1. Hold platen i kantene uten å berøre overflatene.
 2. Bruk en myk, ren og lett fuktet klut, og tørk forsiktig av platen fra midten og utover.

Obs! Bruk BARE vann til å rengjøre platen.

Forholdsregler for frontpanel

Den originale Xbox 360-konsollen hadde et avtakbart frontpanel. Her finner du noen tips for å fjerne frontpanelet.

Av/på-knappen

Hvis du fjerner frontpanelet, må du være forsiktig så du ikke trykker av/på-knappen lenger inn enn vanlig. Hvis du trykker knappen for langt inn, kan det hende at den ikke kommer tilbake i opprinnelig posisjon. Vær forsiktig når du fjerner frontpanelet, og når du håndterer konsollen uten frontpanel. Følg denne fremgangsmåten hvis du må fjerne frontpanelet:

 1. Koble fra strømkabelen og A/V-kabelen på baksiden av konsollen.
 1. Plasser konsollen vannrett, slik du plasserer en DVD-spiller.
 2. Hold godt fast i konsollen, og skyv frontdekselet bort fra konsollen med tomlene.

Obs! Du må bruke litt kraft for å fjerne frontdekselet.

Dekslet for USB-porten

I noen tilfeller kan det hende at serienummermerket i USB-rommet henger fast på dekslet for USB-porten. Hvis dette problemet oppstår, fjerner du frontpanelet og trykker på klistremerket for å sørge for at det er festet til konsollen.

Skadet eller ødelagt frontpanel

I noen tilfeller kan deler av frontpanelet bli ødelagt. Dette kan skje hvis konsollen feilhåndteres eller hvis frontpanelet har skader. Delene som noen ganger er utsatt for skader, er dekslet til minnekortsporet og festene på baksiden av konsollen. Vær forsiktig når du fjerner eller setter frontpanelet på plass.

Hvis du mener at frontpanelet på Xbox 360-konsollen er skadet, kan du kontakte Xbox Kundestøtte.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Behandling av konsollen og spillplatene, som du leste om, eller om et annet problem?