Gå til hovedinnhold
Del denne siden

Behandling av konsollen og spillplatene

Oversikt

Hold konsollen og spillplatene rene, og håndter dem på riktig måte. Da varer de lenger.

Viktig! Ikke prøv å utføre service på eller reparere Xbox 360-konsollen selv. Ikke prøv å åpne, endre eller rive garantiseglet av Xbox 360-konsollen.

 • Hvis du åpner, endrer eller river garantiseglet av Xbox 360-konsollen, blir garantien ugyldig.
 • Hvis Xbox 360-konsollen krever service eller reparasjon, kontakter du kundestøtte for Xbox  for å avtale at Microsoft utfører service på Xbox 360-konsollen.

Behandling av konsollen

 • Koble fra konsollen før rengjøring.
 • Hold overflaten under Xbox 360-konsollen ren ved å tørke den med en tørr klut av og til.
 • Unngå at objekter faller inn i ventilasjonsåpningene.
 • Rengjør bare overflaten på Xbox 360-konsollen. Bruk bare en TØRR, ren klut. Bruk IKKE rengjøringsmiddel, uansett type. Følg disse retningslinjene når du skal rengjøre Xbox 360-konsollen:
  • Koble Xbox 360-konsollen fra stikkontakten.
  • Rengjør bare overflaten på Xbox 360-konsollen. Kontroller at ingen gjenstander er satt inn i ventilasjonsåpningene.
  • Bruk bare en tørr klut. Ikke bruk grove kluter, skuremidler, løsemidler eller andre væskebaserte eller spraybaserte rengjøringsmidler. (Løsemidler kan inneholde alkohol, bensin, malingsfortynner eller benzen.)

  Obs! Ikke bruk rengjøringsmidler for laserlinser eller lignende produkter. Microsoft har ikke fastslått hvilken virkning disse produktene har på Xbox 360-konsollen. Vi anbefaler at du ikke bruker noen rengjøringsmidler når du rengjør Xbox 360-konsollen.

Behandling av spillplatene

Unngå at en plate skades

Hvis en spillplate blir skitten eller får riper, kan det hende den ikke kan spilles på konsollen. Følg disse tipsene for å unngå skade på platen:

Du må alltid ta ut platen fra konsollen før du flytter konsollen, for å unngå at platen får riper. Du må ikke flytte konsollen mens du spiller, mens du ser på en DVD, eller når en disk snurrer.
Bruk bare en godkjent CD-markør til å merke spillplater. Bruk ikke teip eller klistremerker.
Slik rengjør du en plate
 1. Hold platen i kantene uten å berøre overflatene.
 2. Bruk en myk, ren og lett fuktet klut, og tørk forsiktig av platen fra midten og utover.

Obs!  BARE vann må brukes til å rengjøre platen.

Forholdsregler for frontpanel

Den originale Xbox 360-konsollen hadde et avtakbart frontpanel. Her finner du noen tips for å fjerne frontpanelet.

Av/på-knappen

Hvis du fjerner frontpanelet, må du være forsiktig så du ikke trykker av/på-knappen lenger inn enn vanlig. Hvis knappen trykkes for mye inn, kan det hende at den ikke kommer tilbake til den opprinnelige posisjonen. Vær forsiktig når du fjerner frontpanelet og når du håndterer konsollen uten frontpanel Følg denne fremgangsmåten hvis du må fjerne frontpanelet:

 1. Koble fra strømkabelen og A/V-kabelen på baksiden av konsollen.
 1. Plasser konsollen vannrett, slik du plasserer en DVD-spiller.
 2. Ta et godt tak rundt konsollen, og skyv frontdekselet bort fra konsollen med tomlene.

Obs! Du må bruke litt kraft for å fjerne frontdekselet.

Deksel på USB-port

I noen tilfeller kan det hende at serienummermerket i USB-rommet henger fast på dekselet til USB-porten. Hvis dette problemet oppstår, fjerner du frontpanelet og trykker på klistremerket for å sørge for at det er festet til konsollen.

Skadet eller ødelagt frontpanel

I noen tilfeller kan deler av frontpanelet være ødelagt. Dette problemet kan oppstå hvis konsollen feilhåndteres eller hvis frontpanelet er ødelagt. Deler som noen ganger er utsatt for skader, er dekselet til minnekortsporet og festene på baksiden av konsollen. Vær forsiktig når du fjerner eller setter frontpanelet på plass.

Hvis du er bekymret for at frontpanelet på Xbox 360-konsollen er skadet, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Behandling av konsollen og spillplatene, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden