Kontroller strømforsyningen til Xbox 360

Problemer med Xbox 360-konsollen kan noen ganger løses ved å sørge for at strømforsyningstilkoblingene er skikkelig tilkoblet. Prøv disse trinnene i følgende rekkefølge:

  1. Slå av konsollen.
  2. Koble fra strømkabelen på baksiden av konsollen.
  3. Koble strømforsyningen fra stikkontakten, og koble deretter den korte ledningen fra strømforsyningen.
En illustrasjon viser strømledningen koblet fra baksiden på en Xbox 360 S-konsoll, strømforsyningen koblet fra stikkontakten og den korte ledningen koblet fra strømforsyningen. En illustrasjon viser strømledningen koblet fra baksiden på en Xbox 360 E-konsoll, strømforsyningen koblet fra stikkontakten og den korte ledningen koblet fra strømforsyningen.
  1. Koble strømledningen til konsollen igjen, og koble deretter strømledningen til stikkontakten og strømforsyningen på nytt.
En illustrasjon viser strømledningen koblet til baksiden på en Xbox 360 S-konsoll, strømforsyningen koblet til stikkontakten og den korte ledningen koblet til strømforsyningen. En illustrasjon viser strømledningen koblet til baksiden på en Xbox 360 E-konsoll, strømforsyningen koblet til stikkontakten og den korte ledningen koblet til strømforsyningen.
  1. Kontroller at alle de tre strømforsyningstilkoblingene sitter godt fast.
  2. Slå på konsollen, og kontroller lampen på strømforsyningen.

Kontroller lampen på strømforsyningen.

Vedvarende grønt eller vedvarende oransje lys: Strømforsyningen fungerer normalt. Hvis konsollen ikke slår seg på, kan du prøve løsningen ved mangel på strøm for Xbox 360.

Blinkende oransje, vedvarende rødt eller ingen lys: Det kan hende at strømforsyningen må byttes. Prøv følgende løsninger:

  1. Koble strømforsyningen for konsollen til en annen stikkontakt. Ikke bruk overspenningsvern.
  2. Hvis strømforsyningslampen er vedvarende rød eller blinker oransje, må du koble du fra strømforsyningen og la den kjøle seg ned i 30 minutter. Koble så strømforsyningen tilbake i stikkontakten.

Hvis strømforsyningslampen fortsatt blinker oransje, er vedvarende rød eller ikke tent, må strømforsyningen byttes ut. Du kan bestille en ny strømforsyning til Xbox 360 fra det nettbaserte servicesenteret for Xbox. Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en strømforsyning der garantien fortsatt gjelder (strømforsyningsgarantien er den samme som konsollgarantien).

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Kontroller strømforsyningen til Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?