Feilsøke problemer med grafisk visning på Xbox 360

Oversikt

Når du spiller spill eller bruker apper på Xbox 360-konsollen, kan du oppleve én eller flere av følgende problemer:

 • Individuelle piksler er skadet.
 • Former er fordreid. Tilfeldige polygoner, strukne objekter eller lange linjer vises.
 • Grafikken er misformet eller vises ikke slik den skal.
 • Klynger av grønne eller lilla piksler vises midt på skjermen.

Obs! Hvis bildet fryser eller konsollen slutter å svare, kan du se Løsning for fryst skjerm på Xbox 360.

Løsninger

Prøv følgende fremgangsmåter for å løse problemet:

Løsning 1: Rengjør platen

Hvis du har problemer med et bestemt spill eller en bestemt DVD, kan du prøve å rengjøre platen. (Se Behandling av konsollen og spillplatene.) Se også om problemet inntreffer med andre spill eller plater.

Løsning 2: Kontroller A/V-kabelen

 1. Slå av konsollen.
 2. Koble fra A/V-kabelen på baksiden av konsollen, og koble den deretter til på nytt.
 3. Slå på konsollen igjen, og se om bildeproblemet er utbedret.

Hvis problemet vedvarer, må du kontrollere at du bruker riktig A/V-kabel og riktige skjerminnstillinger på konsollen.

Obs! Hvis du bruker et flerkomponentsystem, kan du koble konsollen direkte til TV-en for å forenkle feilsøkingen.

Løsning 3: Ta ut harddisken

Hvis problemet bare oppstår med spillplater, kan du prøve å fjerne harddisken midlertidig. Hvis Xbox 360-konsollen ikke har en harddisk, hopper du til neste løsning.

Fjerne en harddisk fra en Xbox 360 S-konsoll

 1. Slå av konsollen.
 2. Plasser konsollen vannrett.
 3. Finn frem til utløseren for harddiskdekslet på høyre side av konsollen. Den er nær baksiden av konsollen.
 4. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En hånd åpner harddiskdekselet på en Xbox 360 E-konsoll.
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
En hånd setter inn en harddisk i harddisksporet på en Xbox 360 E-konsoll.
 1. Sett harddiskdekslet på igjen.
 2. Slå på konsollen.
 3. Prøv å spille av en spillplate.

Ta ut en harddisk fra den originale Xbox 360-konsollen

Obs!  Ikke alle Xbox 360-konsoller har en harddisk.

 1. Slå av konsollen.
 2. Finn frem til harddisken oppå konsollen (eller på venstre side, avhengig av om konsollen står eller ligger).
En pil peker mot harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Trykk utløserknappen på harddisken.
En pil peker mot utløserknappen for harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Løft harddisken ut av konsollen.
 2. Slå på konsollen.
 3. Prøv å spille av en spillplate.

Hvis dette løser problemet, kobler du til harddisken på nytt, og går til løsning 5.

Løsning 4: Koble fra minneenheter eller USB-flash-enheter

 1. Slå av Xbox-konsollen.
 2. Koble fra eventuelle Xbox-minneenheter eller minnepinner som er koblet til konsollen.
 3. Slå på konsollen.
 4. Prøv å spille et spill.
 5. Hvis dette løser problemet, kobler du til minneenheten eller minnepinnen på nytt, og går til løsning 5.

Løsning 5: Tømme systembufferen

Noen konsollproblemer kan løses ved å tømme systembufferen.

Løsning 6: Prøv en annen kabel eller en annen TV

Lån en A/V-kabel av en venn for å prøve dette. Hvis bruk av en annen A/V-kabel ikke løser problemet, prøver du å bruke konsollen med en annen TV.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke problemer med grafisk visning på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?