Koble Xbox 360-konsollen til et lydsystem

Oversikt

Les gjennom informasjonen nedenfor for å finne ut hvordan du kobler Xbox 360 E-konsollen, Xbox 360 S-konsollen eller den originale Xbox 360-konsollen til et lydsystem.

Obs!  Hvis du kobler konsollen direkte til en TV med en HDMI-kabel, trenger du også følgende for å koble til et lydsystem:

 • Xbox 360 E-konsoll:
  En standard stereolydkabel som kobler TV-en direkte til lydsystemet. Kabelkravene varierer etter produsent. I brukerhåndboken for TV-en finner du mer informasjon om hvordan du sender lyd til en ekstern kilde.
 • Xbox 360 S-konsollen:
  • En digitallydkabel (S/PDIF eller TOSLINK)
   ELLER
  • o En standard stereolydkabel og et HDMI-lydadapter.
   Obs!  Xbox 360 S har en innebygd S/PDIF-port (optisk lyd) for digitallydkabelen. Et HDMI-lydadapter er valgfritt hvis dette er nødvendig for systemet ditt.
 • Den originale Xbox 360-konsollen:
  • En digitallydkabel (S/PDIF eller TOSLINK) og en HDMI-lydadapter
   ELLER
  • En standard stereolydkabel og et HDMI-lydadapter.

På denne siden

Xbox 360 E-konsollen

Du får stereolyd når du bruker Xbox 360 E-konsollen ved å koble TV-en til lydsystemet. Slik gjør du det:

En illustrasjon viser en HDMI-kabel koblet mellom en Xbox 360 E-konsoll og en TV sammen med en standard stereolydkabel koblet mellom TV-en og en stereomottaker.
 1. La HDMI-kabelen være tilkoblet TV-en for å få bilde.
 2. Koble den ene enden av kabelen til utdataporten på TV-en ved hjelp av en standard stereolydkabel som TV-produsenten anbefaler.
 3. Koble den andre enden av kabelen til lydinngangen på mottakeren.

Xbox 360 S-konsollen

 • Slik kobler du konsollen til et lydsystem med en digitallydkabel når den er koblet til TV-en via en HDMI-kabel:
En illustrasjon viser en HDMI-kabel koblet mellom en Xbox 360 S-konsoll og en TV sammen med en digitallydkabel koblet mellom konsollen og en stereomottaker.
 1. La HDMI-kabelen være tilkoblet TV-en for å få bilde.
 2. Koble den andre enden av digitallydkabelen til S/PDIF-inngangen (for optisk lyd) på konsollen.
 3. Koble den andre enden av digitallydkabelen til inngangen for digitallyd på mottakeren.
 • Slik kobler du konsollen til et lydsystem når den er koblet til TV-en via en A/V-kabel:
En illustrasjon viser en AV-kabel koblet mellom en Xbox 360 S-konsoll og en TV sammen med en digitallydkabel koblet mellom konsollen og en stereomottaker.
 1. La A/V-kabelen være tilkoblet TV-en eller skjermen for å få bilde.
 2. Koble fra lydkontaktene på TV-en eller skjermen.
 3. Koble den andre enden av digitallydkabelen til S/PDIF-inngangen (for optisk lyd) på konsollen.
 4. Koble den andre enden av digitallydkabelen til inngangen for digitallyd på mottakeren.

Den originale Xbox 360-konsollen

 • Slik kobler du konsollen til et lydsystem når den er koblet til TV-en via en HDMI-kabel:
Digitallydkabelen peker mot den tilhørende inngangen på HDMI-lydadapteren
 1. La HDMI-kabelen være tilkoblet TV-en eller skjermen for å få bilde.
 2. Koble HDMI-lydadapteren til A/V-porten på konsollen.
 3. Koble den andre enden av digitallydkabelen til HDMI-lydadapteren.
 4. Koble den andre enden av digitallydkabelen til inngangen for digitallyd på mottakeren.
 • Slik kobler du konsollen til et lydsystem når den er koblet til TV-en via en A/V-kabel:
Digitallydkabelen peker mot TOSLINK-inngangen på A/V-kabelen
 1. La A/V-kabelen være tilkoblet TV-en eller skjermen for å få bilde.
 2. Koble fra lydkontaktene på TV-en eller skjermen.
 3. Koble den andre enden av digitallydkabelen til TOSLINK-inngangen på A/V-kabelen.
 4. Koble den andre enden av digitallydkabelen til inngangen for digitallyd på mottakeren.

Koble til et lydsystem med en standard stereolydkabel

Du kobler til et lydsystem med en standard stereolydkabel på samme måte uansett hvilken Xbox-konsoll du bruker. Slik gjør du det:

Den røde og den hvite kontakten på stereolydkabelen peker mot de tilhørende inngangene på HDMI-lydadapteren.
 1. La HDMI-kabelen være tilkoblet TV-en for å få bilde.
 2. Koble HDMI-lydadapteren til A/V-porten på konsollen.
 3. Koble de hvite og røde kontaktene på stereolydkabelen til de tilsvarende portene på HDMI-lydadapteren.
 4. Koble kontaktene på den andre enden av stereolydkabelen til inngangen for stereolyd på mottakeren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Koble Xbox 360-konsollen til et lydsystem, som du leste om, eller om et annet problem?