Konfigurere den originale Xbox 360-konsollen eller Xbox 360 S-konsollen

Obs!  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Xbox 360 E-konsollen, kan du se Konfigurere Xbox 360 E-konsollen.

Konfigurasjon av Xbox 360

Pakke ut og plassere konsollen

En illustrasjon viser artiklene som er med i Xbox 360-konsollpakken.

Trinn 1: Pakk ut konsollen.

Et Xbox 360-spillsystem inneholder vanligvis:

 1. Konsoll
 2. A/V-kabel (varierer etter konsollpakke)
 3. Strømforsyning
 4. Strømledning
 5. Trådløs kontroller
 6. 2 AA-batterier
 7. Brukerhåndbok
 8. Kabelbasert hodesett (varierer etter konsollpakke)

Trinn 2: Fjern beskyttelsesteipen.

En illustrasjon viser en hånd som tar beskyttelsesteipen av fronten på Xbox 360-konsollen.

Trinn 3: Plasser konsollen.

God plassering Dårlig plassering
En illustrasjon viser et eksempel på et bra oppsett der en Xbox-konsoll og et TV er i en reol. Det er luftrom rundt konsollen. En illustrasjon viser et eksempel på et oppsett med en Xbox-konsoll som ikke er bra, fordi konsollen er står tett inntil andre ting på en hylle uten ventilasjonsplass.

Pass på at plasseringen for konsollen er som følger:

 • Stabil.
 • Godt ventilert, relativ kjølig og borte fra direkte varmekilder.
 • Åpen. Ikke legg objekter på, under eller like ved siden av konsollen.

Du kan plassere konsollen vannrett eller loddrett.

Koble til strømforsyningen

En illustrasjon viser strømforsyningen for Xbox 360 koblet til en stikkontakt og konsollen.
 1. Koble strømforsyningen til konsollen først.
 2. Koble strømledningen til strømforsyningen.
 3. Koble deretter til strømledningen i en stikkontakt.

Koble konsollen til en TV

De fleste nye konsollsystemer inkluderer en kompositt lyd-/videokabel. Du kan bruke denne kabelen for å koble konsollen til en standard-TV eller -skjerm. Denne kabelen støtter ikke HD.

Hvis du har en HDTV, kan du se Koble en Xbox 360 S-konsoll eller en original Xbox 360-konsoll til en TV.

Kompositt AV-kabeltilkobling med en standard TV eller skjerm:
En tegning viser kompositt AV-kabeltilkoblingen mellom en Xbox 360-konsoll og en TV.
 1. Koble A/V-kontakten til A/V-porten på konsollen.
 2. Finn A/V-inngangene på TV-en eller skjermen. Koble de fargekodede kontaktene på den kompositte AV-kabelen til tilhørende porter på TV-en på følgende måte:
  Gul = komposittvideo
  Rød = analog lyd for høyre kanal
  Hvit = analog lyd for venstre kanal
 3. Obs! Mono-TV-er har bare én lydkontakt. Koble enten den røde eller den hvite kontakten til TV-en.

 4. Slå på TV-en og konsollen.
Startskjerm for Xbox-dashbord

Når du slår på konsollen og TVen, skal Xbox Dashboard vises på skjermen.

Koble til en kontroller

Hvis du har en kabelbasert kontroller, kan du se Koble en håndkontroller til Xbox 360.

En finger skal til å trykke den store guideknappen nær midten av en Xbox 360-håndkontroller.

Koble til en trådløs kontroller

 1. Slå på konsollen.
 2. Sett inn AA-batteriene i kontrolleren.
 3. Hold nede den midterste Xbox-guideknappen på håndkontrolleren til den slås på. Hvis håndkontrolleren ikke slås på, må du kontrollere batteriene. Hvis du bruker en oppladbar kontroller, må du kontrollere at den er oppladet.
 4. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på konsollen.
En illustrasjon viser en finger som skal til å trykke den lille tilkoblingsknappen på den originale Xbox 360-konsollen og Xbox 360 E-konsollen. Når konsollene står loddrett, er tilkoblingsknappen nær venstre kant, like under midten på den originale Xbox 360-konsollen. Den er til venstre nærmere bunnen på Xbox 360 E-konsollen.
 1. Trykk og slipp tilkoblingsknappen på håndkontrolleren innen 20 sekunder.
En illustrasjon fremhever tilkoblingsknappen på fremkanten av Xbox 360-håndkontrolleren.

Merknader

 • Når lysene rundt av/på-knappen på konsollen slutter å blinke, er håndkontrolleren tilkoblet.
 • Du kan koble opptil fire kontrollere til en konsoll.
 • Hver tilkoblede kontroller er tilordnet til en av fire posisjoner. Hver posisjon svarer til en belyst del rundt av/på-knappen på konsollen og Xbox-guideknappen på kontrolleren.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler en håndkontroller til Xbox 360-konsollen, kan du se Koble en håndkontroller til Xbox 360.

Angi konsollinnstillingene

Xbox-skjermen for språkalternativer

Når du starter konsollen for første gang, blir du bedt om følgende:

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre disse trinnene.

Xbox 360-plateskuffen åpnes, og en plate tas ut.

Nå kan du sette inn en spillplate og starte spillingen!

Obs! Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer språket på Xbox 360, kan du se Xbox 360-dashbordet viser tekst på feil språk.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Konfigurere den originale Xbox 360-konsollen eller Xbox 360 S-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?