Xbox 360-konsollen slår seg av uventet

Xbox 360-konsollen kan slå seg av uventet under følgende omstendigheter:

 • Auto-Off-innstillingen er aktivert, og konsollen har vært inaktiv i seks timer.
 • Konsollen er for varm.
 • Det er et problem med strømforsyningen.

Feilsøking

Løsning 1: Kontroller at Auto-Off-innstillingen er deaktivert.

 1. Start Xbox 360-konsollen uten en plate i plateskuffen.
 2. Gå til Settings, og velg deretter System.
 3. Velg Console Settings.
System Settings-skjermen, der Console Settings er valgt.
 1. Velg Startup and Shutdown.
Console Settings-skjermen, der Startup and Shutdown er valgt.
 1. Merk Auto-Off. Innstillingene vises til høyre på skjermen.
Console Settings-skjermen, der Auto-Off er valgt.
 1. Hvis Auto-Off-innstillingen er deaktivert, går du til trinn 8.
 2. Hvis Auto-Off-innstillingen er aktivert, velger du Auto-Off og deretter Disable.
Auto-Off-skjermen, der Disable er valgt.
 1. Slå av konsollen. Vent omtrent 10 minutter, og slå deretter konsollen på igjen.

Hvis problemet vedvarer, legger du merke til hvor lenge konsollen var på før den slo seg av, og gjør deretter ett av følgende:

Hvis du har en original Xbox 360-konsoll

Hvis du har en Xbox 360 S-konsoll

Løsning 2: La konsollen kjøle seg ned.

Obs!  Hvis du har en Xbox 360 S-konsoll, må du vente til det røde lyset slutter å blinke før du går videre.

 1. Slå av konsollen.
 2. Vent i minst én time.
 3. Slå på konsollen.

Viktig! Kontroller at konsollen står på et kjølig og godt ventilert sted. Fjern objekter på, under eller like ved siden av konsollen.

Hvis problemet vedvarer, kan du be om reparasjon.

Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Garanti og service: vanlige spørsmål.

Løsning 3: Kontroller lampen på strømforsyningen.

Vedvarende grønt eller vedvarende oransje lys: Strømforsyningen fungerer normalt. Hvis konsollen ikke slår seg på, kan du prøve løsningen ved mangel på strøm for Xbox 360.

En pil peker mot strømforsyningslampen på en strømforsyning for Xbox 360.

Blinkende oransje, vedvarende rødt eller ingen lys: Det kan hende at strømforsyningen må byttes. Prøv følgende løsninger:

 1. Koble strømforsyningen for konsollen til en annen stikkontakt. Ikke bruk overspenningsvern.
 2. Hvis strømforsyningslampen er vedvarende rød eller blinker oransje, må du koble du fra strømforsyningen og la den kjøle seg ned i 30 minutter. Sett deretter strømforsyningen tilbake i stikkontakten.

Hvis strømforsyningslampen fortsatt blinker oransje eller er vedvarende rød eller ikke tent, må strømforsyningen byttes ut.

Du kan bestille en ny strømforsyning til Xbox 360 fra det nettbaserte servicesenteret for Xbox. Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en strømforsyning der garantien fortsatt gjelder (strømforsyningsgarantien er den samme som konsollgarantien).

Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Garanti og service: vanlige spørsmål.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Xbox 360-konsollen slår seg av uventet, som du leste om, eller om et annet problem?